ธุรกิจยุคใหม่ ใช้ CRM Data อย่างไรให้เพิ่มยอดขายได้จริง

การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีทั้งการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนั้น การทำความเข้าใจลูกค้าในด้านข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก เช่น ความสนใจ ความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรมของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกระตุ้นยอดขายของธุรกิจ และก้าวนำหน้าคู่แข่ง วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึวประโยชน์ของการใช้ข้อมูลจาก CRM สำหรับธุรกิจ และวิธีที่ข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยคุณในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า และเพิ่มการเติบโตของรายได้ในท้ายที่สุด

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

 


CRM Data คืออะไร?

CRM Data คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดที่ธุรกิจมี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประวัติการซื้อ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่าย ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่ง CRM Data มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้ธุรกิจได้มีข้อมูลสำคัญเพื่อจะได้เข้าใจลูกค้าและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าได้ดีขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วย

ในปี 2023 นี้ การใช้ CRM Data กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในธุรกิจ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการบริหารจัดการลูกค้าในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับในตอนนี้ที่เทรนด์การใช้ AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจสามารถมีการจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแผนการขายและการทำการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย รวมถึงสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่พิเศษให้ลูกค้าได้ด้วย

 

 crm data

 

 

วิธีการรวบรวม CRM Data มีวิธีต่าง ๆ ในการรวบรวม CRM Data เช่น

  • เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากลูกค้า เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ
  • รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล งานนัดพบ งานอีเว้นท์ต่าง ๆ ฯลฯ
  • ใช้ซอฟต์แวร์ CRM เพื่อรวบรวมข้อมูล


วิธีการวิเคราะห์ CRM Data มีวิธีต่างๆ ในการวิเคราะห์ CRM Data เช่น

  • ใช้ซอฟต์แวร์ CRM เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Microsoft Excel, Google Analytics ฯลฯ
  • ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิม เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติ ฯลฯ


CRM Data ประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายส่วน และมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่บนฐานข้อมูลของระบบ CRM สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำความเข้าใจลูกค้าและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ดังนั้นเมื่อธุรกิจมีข้อมูลสำคัญและมีคุณค่าอยู่ในมือแล้ว ก็ควรต้องมีแนวทางการใช้งาน และต่อยอดให้มีประสิทธิภาพด้วย


วิธีการใช้ CRM Data เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ


1. กำหนดเป้าหมายการขาย

CRM Data สามารถช่วยให้ธุรกิจกำหนดเป้าหมายการขายได้ชัดเจนขึ้น เช่น กำหนดเป้าหมายยอดขายรายเดือน กำหนดเป้าหมายยอดขายรายไตรมาส กำหนดเป้าหมายยอดขายรายปี ฯลฯ การกำหนดเป้าหมายการขายให้มีความท้าทายและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

 

 sales team use crm program 

 


2. ระบุลูกค้าเป้าหมาย

CRM Data สามารถช่วยให้ธุรกิจระบุลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นและเหมาะสมสำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ โดยพิจารณาตัวแปรเชิงพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ลักษณะการซื้อสินค้า, ความถี่ในการซื้อ เมื่อคุณรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างละเอียด คุณก็จะสามารถปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มจะยกเลิกการใช้บริการของธุรกิจ และจะได้ดำเนินการวางแผนงานเพื่อเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เหมาะสมมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขายเครื่องนวดเพื่อสุขภาพ สามารถดูข้อมูลจาก CRM Data ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจที่ปิดการขายได้เป็นกลุ่มไหน มาจากช่องทางไหน มีความสนใจคุณสมบัติแบบไหนเป็นพิเศษ เพื่อจะได้ระบุกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง และนำไปวางแผนกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้า การทำการตลาดต่อลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดีมากขึ้น

 


3. วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า

CRM Data สามารถช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ดีขึ้น เช่น วิเคราะห์พฤติกรรม ความถี่ในการซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่าย

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจบริการทำความสะอาด จะดูข้อมูลลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ว่าลูกค้าที่ติดต่อใช้บริการมักมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง เช่น บางคนเป็นกลุ่มคนที่ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อย ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดบ้าน หรือนักศึกษาบางกลุ่มที่ต้องมีการเรียนหรือการสอบที่แน่นมากในบางช่วง ทำให้ต้องการความสะดวกสบายในการทำความสะอาด เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น แล้วนำไปวางแผน วิเคราะห์ต่อยอดเพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงกัน เพื่อทำการตลาดได้แม่นยำและนำไปสู่การปิดการขายได้รวดเร็วขึ้นด้วย

 

 

4. พัฒนากลยุทธ์การขาย

การใช้ CRM Data ในการพัฒนากลยุทธ์การขายเป็นการใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากระบบ CRM เพื่อวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลยุทธ์การขายนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจมีแผนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายได้สำเร็จมากขึ้น แต่ละธุรกิจอาจมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมตามลักษณะและกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่แตกต่างกัน จึงสำคัญที่ธุรกิจจะพัฒนากลยุทธ์การขายที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น กลยุทธ์การปรับปรุงสถานะลูกค้า ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ CRM คุณสามารถระบุสถานะของลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น ลูกค้าใหม่, ลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อซ้ำ, หรือลูกค้าที่ใกล้กับการสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อสินค้า เมื่อคุณรู้ว่าลูกค้าอยู่ในสถานะใด คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การขายที่เหมาะสมในการรักษาลูกค้าเดิมหรือสร้างการขายซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ CRM Data คุณสามารถวิเคราะห์ผลการขายได้อย่างละเอียด คุณสามารถดูภาพรวมและเปรียบเทียบผลการขายของทีมขายและสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ขาย และพิจารณาไปถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลการขาย เช่น กลุ่มลูกค้าที่มี Potential สูงสุด, ช่วงเวลาที่มียอดขายสูงสุด, หรือกลุ่มธุรกิจที่ทำยอดขายให้ธุรกิจเราได้สูงสุด เมื่อคุณสามารถวิเคราะห์ผลการขายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณก็จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้าและพื้นที่การขายต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น

 

  

5. ปิดการขาย

การใช้ CRM Data ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น เพราะเมื่อข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนำไปผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้น ก็ทำให้ทีมขายสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และลูกค้าก็สามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น บริษัทรับผลิตสินค้าสุขภาพ ที่ใช้ระบบ CRM สังเกตว่าลูกค้าที่มีความสนใจในสุขภาพและฟิตเนสมีแนวโน้มที่จะสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสำหรับสุขภาพด้วย ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น อาหารเสริมหรือเครื่องออกกำลังกายที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ธุรกิจขายรถยนต์ สามารถใช้ CRM Data เพื่อจดจำข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล ฯลฯ บันทึกประวัติการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น ครั้งล่าสุดที่ลูกค้าเข้ามาชมรถ ครั้งที่ลูกค้าสอบถามข้อมูลรถยนต์ เพื่อจะได้มีการติดตาม หรือแจ้งเตือนลูกค้าหากมีรถตรงตามความต้องการ และงบประมาณของลูกค้า

 

r-insights สรุปยอดขายประจำปี แบ่งตามทีม

 

 

ดังนั้น การใช้ CRM Data ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วยที่จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้จริง เช่น

  • รวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้อง: ข้อมูลที่ใช้กับระบบ CRM มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ธุรกิจควรรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ระบบ CRM สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด: ระบบ CRM สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียด แต่ธุรกิจควรวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดด้วยตนเองด้วยเช่นกัน เพื่อหาแนวโน้มและโอกาสในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการตลาด
  • นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการตลาด: ข้อมูลที่ใช้กับระบบ CRM ควรนำไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธุรกิจควรอัปเดตข้อมูล CRM Data เป็นประจำเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย เช่น เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เสนอโปรโมชั่นที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อ ฯลฯ

 

การใช้งาน CRM Data ในอนาคต

ในอนาคตอันใกล้นี้ CRM Data มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นข้อมูลสำคัญมากขึ้นสำหรับธุรกิจในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการตลาด CRM Data จะถูกใช้มาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การใช้ CRM Data เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีให้กับลูกค้า, การจัดการงานขายและเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น, การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าอย่างละเอียด, การพัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยปิดการขาย สร้างรายได้ ทำกำไรให้ธุรกิจได้มากขึ้น

 

สรุป

การใช้งาน CRM Data ในธุรกิจมีประโยชน์มากมาย โดยธุรกิจสามารถวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากในระบบ CRM ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจแนวโน้มและความต้องการของลูกค้า สร้างแผนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามและเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีได้ด้วย ธุรกิจจึงควรเตรียมพร้อมกับการใช้ระบบ CRM และเรียนรู้ศักยภาพของระบบเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ อย่างเช่นในระบบ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ก็มีฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลเป็น CRM Data และประมวลผลออกมาและดูได้ผ่าน R-Insights ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดปัจจุบันและอนาคต

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือ แพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี


 

 


 

 

บทความที่น่าสนใจ

 

 

CRM