CRM สำหรับบริหารงานขาย ใช้งานง่าย พัฒนาทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ในยุคที่ธุรกิจต่างมีการแข่งขันกันค่อนข้างมาก ขั้นตอนในการขายสินค้าและบริการต่างมีความซับซ้อนและรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้พฤติกรรมของลูกค้าก็ปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นการปิดการขายในยุคสมัยนี้จึงไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อน ยังไม่มีระบบออนไลน์ ไม่มีเครื่องมือทันสมัย ไม่มีคู่แข่งมากหน้าหลายตาอย่างในทุกวันนี้ 

ดังนั้นกลยุทธ์ที่หลาย ๆ ธุรกิจนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการขายให้ประสบความสำเร็จก็คือ การนำระบบ CRM มาใช้ในการบริหารจัดการงานขาย เพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น ตามที่สถิติของเว็ปไซต์ ThriveMyWay กล่าวว่า 91% ของธุรกิจที่มีพนักงานเกิน10 คนขึ้นไปล้วนใช้ CRM เพื่อจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้าและบริหารทีมขายของตัวเอง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

Business

 

ระบบ CRM คืออะไร?

CRM (Customer Relationship Management) หรือ ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นระบบที่ถูกสร้างมาเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ และ ลูกค้า อย่างที่ทุกคนทราบ ในธุรกิจนั้นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดเลยก็คือลูกค้า หากธุรกิจนั้น ๆ ไม่มีลูกค้าธุรกิจเหล่านั้นก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ กล่าวคือลูกค้านั้นมีบทบาทที่สำคัญมาก ๆ ต่อทุกธุรกิจ ดังนั้น CRM ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้น จึงถูกสร้างมาด้วยเหตุผลข้างต้นนี้

แต่สำหรับในที่นี้ เราจะขอกล่าวถึง ระบบ CRM ที่เป็นซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารทีมขายและจัดการงานขายให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ระบบ CRM นั้นมีหลากหลายฟีเจอร์ ไม่ว่าจะเป็น ฟีเจอร์ที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขายใช้ในการบริหารทีมขาย ติดตามทีมขาย, มีฟีเจอร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล รวมไปภึงรายงานสำคัญต่าง ๆ ก็สามารถดูผ่านระบบ CRM ได้เลยทันที

 Business meeting

 

ในสมัยก่อน การทำงานขาย เรามักจะใช้การจดข้อมูลของลูกค้าลงในกระดาษ ปริ้นท์รายงานเอกสารออกมาเพื่อประชุมร่วมกัน จากนั้นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการจัดทำข้อมูล จัดการเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เราเรียกกันว่า Spreadsheet แต่พนักงานขายจะต้องทำเอกสารเพื่อเก็บและสรุปข้อมูลต่าง ๆ ให้กับทีมผู้บริหารเพื่อให้ท่านสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปวางแผนพัฒนา วางกลยุทธ์การขายสินค้าและบริการต่อไปได้

ดังนั้น เมื่องานขายที่ทุกคนต่างต้องทำงานแข่งกับเวลา แต่พนักงานขายก็ต้องลงมือลงแรงไปกับการทำงานที่หลากหลายขั้นตอนขนาดนี้แต่ก็ต้องติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขายให้ได้ อีกทั้งผู้บริหารก็ติดตามการทำงานของทีมขายได้ยาก  CRM จึงจำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจทีมมีทีมขายในยุคปัจจุบัน ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่ ทั้งติดตามการทำงานของทีมขาย, ติดตามการขาย, เก็บข้อมูล หรือ สรุปผลต่าง ๆ CRM นั้นสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเอกสารต่าง ๆ และป้องกันการสูญหายของข้อมูลลูกค้าได้ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ในระบบ clound และสามารถค้นหาหรือเรียกใช้ได้ทุกเมื่อ

 

ทำไมหลาย ๆ บริษัทจึงลังเลที่จะใช้ CRM?

 

sales team meeting

 

ในปัจจุบันหลาย ๆ บริษัทยังมองว่าระบบ CRM นั้นเป็นระบบที่ยุ่งยาก ใช้งานลำบาก เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่มาก ๆ เท่านั้น ไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กเท่าใดนัก อีกทั้งระบบ CRM บางระบบไม่มีเมนูภาษาไทยรองรับเพราะส่วนใกญ่เป็นระบบของต่างชาติ อีกทั้งทีมขายและพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระบบ CRM และเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรืออาจเกิดจากการที่หัวหน้าหรือผู้บริหารไม่ต้องการที่เปลี่ยนระบบการทำงานของบริษัทโดยรวม เพราะระบบ CRM นั้นเมื่อนำเข้ามาปรับใช้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการสอนการใช้งานแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้สามารถเข้าใจระบบเป็นไปในทางเดียวกัน  คนในองค์กรมองไม่เห็นประโยชน์ มองว่าไม่คุ้มค่าต่อราคาที่ต้องจ่าย บวกกับการที่ตัวเลือกบริการ CRM ในไทยค่อนข้างน้อย หลาย ๆ บริษัทจึงเลือกที่จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลลูกค้าแบบดั้งเดิม เช่น เขียนลงในกระดาษ หรือเก็บข้อมูลผ่าน Spreadsheet เช่นเดิม

อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้หลาย ๆ บริษัทกังวลก็คือประเด็นที่ว่าระบบ CRM นั้นไม่มีความปลอดภัย เสี่ยงต่อการโจรกรรมข้อมูลหรือการถูกแฮกได้ เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างนั้นถูกเก็บไว้อยู่ในระบบ Clound ไม่ได้ถูกเก็บไว้เป็นสมุดหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่สามารถเก็บได้อย่างมิดชิดกว่า ทำให้หลายๆบริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน รวมถึงความกังวลว่าข้อมูลลูกค้าที่สำคัญจะโดนแอบดูโดยเจ้าของระบบ CRM นั้น ๆ เพราะว่าสำหรับหลายๆบริษัทข้อมูลลูกค้านั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากตามที่กล่าวไปข้างต้น

 

การโดนขโมยข้อมูล

 

CRM ไม่ได้ใช้งานยากอย่างที่คิด

จากความลังเลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ Readyplanet ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาระบบ CRM  ให้สามารถขจัดความลังเลข้างต้นออกไปให้ได้ โดยได้ทำการพัฒนา R-CRM ขึ้นมา ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารทีมขายสำหรับธุรกิจไทย และไม่ได้ใช้งานยากอย่างที่คิด เพราะตัวระบบรองรับเมนูภาษาไทย เพราะอยากช่วยให้คนธุรกิจไทยใช้งานได้ง่าย ทำให้ทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังมีแพคเกจให้เลือกใช้งานหลากหลาย ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งานของธุรกิจนั้น ๆ ได้ ช่วยแก้ปัญหาจุกจิกต่าง ๆ และส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากในด้านของการใช้งานแล้ว เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนั้นก็เป็นเรื่องที่ Readyplanet ให้ความสำคัญอย่างมาก ได้มีการพัฒนาระบบ R-CRM และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางข้อมูล ISO 27001:2013 เพื่อเป็นสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าธุรกิจได้ว่าข้อมูลอันมีค่าของลูกค้านั้นจะปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูลและการถูกเปิดดู ข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจลูกค้าจะถูกจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีและปลอดภัยมากที่สุด ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Readyplanet อีกทั้ง มี Call Center ที่สามารถโทรสอบถามข้อมูลหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานได้ 24 ชั่วโมง

 

rcrm sales pipeline

 

CRM ใช้งานได้ง่ายและสามารถทำให้การทำงานแบบเก่านั้นง่ายขึ้น

 

1. การบริหารขั้นตอนการขายให้มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ Sales Pipeline

Sales Pipeline เป็นฟีเจอร์หนึ่งใน R-CRM ที่มีบทบาทอย่างมากสำหรับการบริหารงานขายระหว่างทีมขายและลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการเรียงตามลำดับขั้นตอนการขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำงานจริงด้วยธุรกิจมีขั้นตอนการทำงานจริงเป็นอย่างไร ซับซ้อนแค่ไหน ก็สามารถเอามาสร้างเป็นขั้นตอนของ Sales Pipeline ใน R-CRM ได้ทันที และสามารถปรับแก้ไขได้ตามต้องการ

Sales Pipeline ช่วยให้ทีมขายรู้สถานะลูกค้าว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ใช้เวลาเท่าไหร่ในการปิดการขายลูกค้าแต่ละราย โดยขั้นตอนของ Sales Pipeline อาจจะเริ่มตั้งแต่การได้รับ Lead มาใหม่ มีการเก็บข้อมูลลูกค้า, การพูดคุยแนะนำกับลูกค้า, การเจรจาต่อรอง ไปจนถึงขั้นตอนการปิดการขาย โดยขั้นตอนเหล่านี้ สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระและสามารถใช้งานได้ง่ายด้วย Interface ที่คำนึงถึง User Experience (UX) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ได้ง่ายและครบถ้วน ช่วยให้คุณเตรียมการรับมือกับลูกค้าในแต่ละขั้นได้อย่างเป็นระบบ และช่วยลดเวลาทำเอกสารของทีมขายได้เป็นอย่างดี ทำให้ทีมขายมีเวลาในการออกไปขายงานมากขึ้น เพื่อสร้างยอดให้บริษัทได้

 

rcrm lead inbox

 

2. สรุปผลอย่างง่ายดายด้วย Sales Report

นอกจากฟีเจอร์ที่ใช้ในการจัดการงานขายแล้ว R-CRM ยังมีฟีเจอร์ Sales Reports ที่ให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถเข้าดูรายงานสถิติสำคัญของงานขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประมวลผลการทำงานของทีมขาย รวมถึงช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในงานขายไม่ให้เกิดซ้ำและนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นมาพัฒนาการขายให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลทั้งหมดจะออกมาเป็นรายงานที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นการรายงานผลของลูกค้าใน Sales Pipeline Report รวมไปถึง Lost Reasons Report ที่รายงานสรุปผลเหตุผลที่ลูกค้าเลิกสนใจหรือเลิกติดตามสินค้าและบริการของเราได้ ผนวกด้วยรูปแบบผลรายงานที่เข้าใจง่าย มีข้อมูลครบถ้วน จะสามารถทำให้บริษัทของคุณสามารถนำข้อมูลอันมีค่ามาวิเคราะห์และปรับใช้ได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลามากขึ้น

 

rcrm sales pipeline report

 

rcrm lost reason report

3. รวบรวมข้อความจากลูกค้าทั้งหมดไว้ที่ Chat Center

สำหรับธุรกิจที่มีช่องทางการติดต่อผ่านแชท ทั้งแชทจากเว็บไซต์ แชทจาก LINE OA หรือแชทจาก Facebook Messenger ก็สามารถบริหารจัดการได้ง่ายในหน้าจอเดียวด้วย Chat Center ที่เป็นระบบที่จะรวมรวมข้อความของลูกค้าจากทุกช่องทางมาไว้ในที่เดียว ทำให้แอดมินสามารถบริหารจัดการได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบัน พฤติกรรมของลูกค้านั้นได้เปลี่ยนไป ลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ก่อนซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ เสมอ การที่สามารถรวบรวมและบริหารจัดการคำถามหรือข้อความจากลูกค้าจะช่วยให้ความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นไปในทางที่ดีขึ้นและยังสามารถลดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้ และที่สำคัญข้อมูลของ Lead ที่มาจากแชทสามารถส่งต่อเข้าระบบ R-CRM ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เซลส์สามารถติดตามต่อได้ง่ายมากขึ้น 

 

chat center

 

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีใน R-CRM  ฟีเจอร์ที่มีหลากหลายและครบครันเหล่านี้สามารถใช้งานได้จริง หากธุรกิจนำไปใช้ในการบริหารทีมขายของท่านก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายได้อย่างแน่นอน

 

สรุป

ระบบ CRM ในปัจจุบันนั้น ไม่ใช่อะไรที่ใหม่หรือใช้งานยากและน่ากังวลแบบแต่ก่อนอีกต่อไป มีหลายระบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในด้านฟีเจอร์หรือในด้านของราคา หวังว่าบทความนี้จะช่วยไขข้อสงสัยของทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย การเลือกใช้ ระบบ CRM นั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจ ประเภทสินค้าและบริการของท่าน มีฟีเจอร์ที่จำเป็นและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสม มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูล และที่สำคัญคือการที่มีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาในยามที่ต้องการได้เสมอ ดังเช่น R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย สำหรับธุรกิจไทย ที่พัฒนาโดย Readyplanet ที่มีทีมนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญ ที่สามารถทำให้มั่นใจได้เลยว่า การบริการทีมขายของท่านจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี


 

 


 

 

บทความที่น่าสนใจ

 

 

ระบบ CRM