Readyplanet Marketing Platform สมัครใช้ฟรี!

แนะนำให้ลงทะเบียนด้วย Email โดยคลิกปุ่มสีส้มข้างล่างนี้

ขั้นตอนการสมัครใช้งานฟรี Readyplanet Marketing Platform

 

1. สมัครใช้งานฟรีโดยคลิกปุ่มสีส้ม "ลงทะเบียนด้วย Email" ข้างบนนี้

 

2. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน และคลิกปุ่มสีส้ม "คลิกสมัคร"

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน สร้างเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บฟรี เขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์

 

3. เปิดอีเมลของท่าน จากนั้นหาอีเมลที่มีหัวข้อว่า "ยืนยันการลงทะเบียน ReadyPlanet Marketing Platform" กรณีที่หาไม่พบ กรุณาดูในอีเมลขยะ (Junk mail) เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 เปิดอีเมลของท่าน สร้างเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บฟรี เขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์

 

4. เมื่อพบอีเมลฉบับนั้นแล้ว ให้คลิกปุ่มสีฟ้า "ยืนยัน"

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อพบอีเมลฉบับนั้นแล้ว ให้คลิกปุ่มยืนยัน สร้างเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บฟรี เขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์

 

5. กรอกข้อมูลธุรกิจของท่านให้ครบถ้วน และตั้งรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน จากนั้นคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน"

ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลธุรกิจของท่านให้ครบถ้วน สร้างเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บฟรี เขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์

 

6. สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันทีโดยคลิกปุ่ม “เริ่มต้นใช้งาน”

ขั้นตอนที่ 6 สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันทีโดยคลิกปุ่มเริ่มต้นใช้งาน สร้างเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บฟรี เขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์

 

7. ในครั้งถัดไป ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.readyplanet.com คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” และเลือก “เข้าสู่ระบบ RMP” โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานเป็นอีเมลของท่าน และรหัสผ่านที่ท่านได้ตั้งไว้ตอนสมัคร

ขั้นตอนที่ 7 ในครั้งถัดไป ท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.readyplanet.com สร้างเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บฟรี เขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์

 

8. เพื่อความสะดวกในการใช้งานบนมือถือ ท่านสามารถดาวน์โหลดโมบายล์แอป “ReadyPlanet App” เพื่อใช้งาน ReadyPlanet Marketing Platform บนมือถือได้ โดยเข้าไปที่ https://app.readyplanet.com

 ขั้นตอนที่ 8 เพื่อความสะดวกในการใช้งานบนมือถือ ท่านสามารถดาวน์โหลดโมบายล์แอป ReadyPlanet App สร้างเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บฟรี เขียนเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์