CRM Software

CRM Software คือ ชุดซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดการงานขายอย่างเป็นระบบเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด จนเกิดเป็นยอดขายและผลกำไรที่ยั่งยืนของธุรกิจ โดยซอฟต์แวร์ CRM ในปัจจุบันนี้จะถูกติดตั้งอยู่บนระบบ Cloud หรือที่เรียกว่า Software as a Service (SaaS) ทำให้ทีมขายสะดวกต่อการใช้งาน เพราะข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและจัดการได้ทุกที่ ทุกเวลา

ซอฟต์แวร์ CRM ไม่ได้เพียงแค่ใช้ในการติดตามลูกค้าเพื่อให้ปิดยอดขายได้เท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมือที่หลากหลาย ที่ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งรวบรวมข้อมูลการขาย รวมถึง Customer Insights ต่าง ๆ ที่สำคัญคือรายงานการขายที่สามารถเข้าดูได้ทันที เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การขายต่อไปได้อย่างสำเร็จ

CRM Software

 

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี