7 วิธีการใช้ระบบ CRM สำหรับธุรกิจการขายแบบ Telesales ให้ได้ยอด

แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันการเข้าถึงลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย ได้รับความนิยมและสะดวกง่ายดายอย่างมาก การซื้อขายจากที่ลูกค้าต้องไปแค่ที่หน้าร้านค้าเพียงอย่างเดียว ตอนนี้ก็มีช่องทางการขายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ หรือแม้แต่ วิธีดั้งเดิมอย่าง Telesales หรือ การขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์ ก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นและยังเป็นช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งในหลาย ๆ ธุรกิจ เพราะการเข้าถึงลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน การมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลายย่อมได้เปรียบกว่าเสมอ และ Telesales ยังเป็นการสื่อสารกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้อย่างยาวนานอีกด้วย

 เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

 

Telesales คืออะไร?

Telesales เป็นกระบวนการขายสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานขายหรือเซลส์จะมีการติดต่อลูกค้าเพื่อทำการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ โดยใช้ทักษะในการสื่อสาร พูดคุย น้ำเสียงที่ไพเราะ และทักษะการขายต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวใจลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเรา ซึ่งเซลส์แต่ละคนก็อาจจะมีทักษะเฉพาะตัวที่โดดเด่นและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชำนาญ การฝึกฝนและประสบการณ์ ดังนั้นธุรกิจที่มีการขายแบบ Telesales จึงเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปิดการขายกับลูกค้าได้โดยตรง และมีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

 

telesales team

 

Telesales มีกระบวนการอย่างไรบ้าง?

เริ่มต้นเซลส์จะได้รับข้อมูล Lead ที่น่าสนใจผ่านฐานข้อมูลของบริษัทจากช่องทางต่าง ๆ บางธุรกิจที่มีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าไว้ใน ระบบ CRM สำหรับ Telesales ก็สามารถเปิดดูข้อมูลได้เลย ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลแล้ว ต่อมาเซลส์จะมีหน้าที่ในการติดต่อพูดคุย และนำเสนอสินค้าและบริการ โน้มน้าวใจให้ Lead หรือลูกค้าคาดหวังรายนั้น ๆ ให้มีความสนใจในสินค้าและสามารถปิดการขายได้ผ่านทางโทรศัพท์

เมื่อ Telesales เริ่มต้นโทรหา Lead ขั้นตอนแรกควรแนะนำตัวเองว่า “เป็นใคร? มาจากไหน? วัตถุประสงค์ในการติดต่อครั้งนี้คืออะไร? และจะนำเสนออะไร” โดยการตั้งคำถามต่าง ๆ ควรเป็นคำถามปลายปิดอย่างเช่น “ใช่/ไม่ใช่” มากกว่าการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สอบถามคำถามที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอ

จากนั้นเมื่อลูกค้าแสดงน้ำเสียงที่สนใจ เซลส์จะต้องโน้มน้าวให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ พร้อมทั้งยืนยันรายละเอียดให้ชัดเจนว่าพวกเขาได้ตกลงซื้อสินค้าและบริการจริงหรือไม่? และขอบคุณที่พวกเขาสละเวลาคุยกับเรา จากนั้นอาจควรต้องมีการติดตามผลพร้อมส่งอีเมล ในการยืนยันว่าคุณนั้นมีตัวตนจริง และลูกค้าได้ตกลงซื้อสินค้าและบริการจริง ๆ

 


การเป็น Telesales ที่ดีควรมีทักษะอะไรบ้าง? 

  • ทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นการสนทนาได้อย่างลื่นไหล และการอ่านน้ำเสียงของลูกค้าด้วยการพูดคุย หาจุดที่พวกเขาสนใจจะซื้อสินค้า สามารถสื่อสารด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาซื้อสินค้าได้ทันที
  • ทักษะมนุษยสัมพันธ์ สามารถรับฟังข้อกังวล อดทน และโน้มน้าวใจเพื่อเปลี่ยนใจ มาซื้อสินค้าได้อย่างกระตือรือร้น
  • ทักษะการขายด้วยประสบการณ์ ตั้งแต่การนัดหมาย ติดตามลูกค้า และค้นหา Leads ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเจรจาต่อรองเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าพร้อมโน้มน้าวให้พวกเขาพึงพอใจ
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานต่าง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบ CRM เป็นต้น
  • ทักษะด้านอารมณ์ที่ต้องใจเย็น และพูดคุยกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด พร้อมทั้งการโต้ตอบอย่างใจเย็น

 

ระบบ CRM จะช่วย Telesales ได้อย่างไรบ้าง?

R-CRM จะเข้ามาสนับสนุนให้การขายผ่าน Telesales ให้เป็นระบบและง่ายขึ้นด้วยการช่วยบริหารจัดการข้อมูล Lead ที่มีจำนวนมากอย่างเป็นระบบ เพราะ Telesales จะต้องมีการวางแผนในการโทร ศึกษาข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น ประวัติการซื้อขายและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าก่อนการโทรเสมอ และ R-CRM จะช่วยทำให้ Telesales สามารถจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถช่วยติดตามการโต้ตอบและรักษาลูกค้าได้ และยังสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาด ปรับปรุง Sales Pipeline ในการขาย และสร้างโอกาสในการปิดขายได้มากยิ่งขึ้น

 

7 วิธีการใช้ระบบ CRM สำหรับธุรกิจการขายแบบ Telesales ให้ได้ยอด

1. R-CRM จะรองรับการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหน ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการกับรายชื่อลูกค้าได้อย่างสะดวก ง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถติดแท็กรายชื่อของลูกค้าตามประเภทลูกค้าของธุรกิจ เพื่อการค้นหาที่สะดวก หรือนำเสนอขายได้ตรงกลุ่ม และยังสามารถส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไปได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

rcrm lead inbox

 

 

2. เมื่อเซลส์ทำการติดต่อกับลูกค้าแล้ว หากมีข้อมูล หรือรายละเอียดของลูกค้าเพิ่มเติม เซลส์ก็สามารถบันทึกไว้ได้อย่างง่ายผ่านฟีเจอร์ “บันทึกข้อความ (Add Noted)” ของ R-CRM  และเซลส์รายอื่นรวมถึงผู้บริหารก็สามารถเข้ามาดูบันทึกนี้ได้เช่นกัน 

 

rcrm lead noted

 

 

3. เซลส์สามารถบันทึกยอดขายผ่านการสร้างใบเสนอราคาผ่าน R-CRM ได้อย่างรวดเร็วเพราะมีแบบฟอร์มสำเร็จรูปให้อยู่แล้วในระบบ ทำให้เซลส์หรือผู้จัดการฝ่ายขายทราบถึงยอดขายและจำนวนใบเสนอราคาที่ออกในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการสร้างใบเสนอราคาและเพิ่มสินค้าผ่านระบบ ทำให้ลดโอกาสในการผิดพลาดของการคีย์ข้อมูล การสรุปยอดขาย อีกทั้งยังสามารถรวบรวมยอดขายรายวัน รายเดือน รายปีได้ทันที ลดขั้นตอนและเวลาในการทำงานของเซลส์ได้อีกด้วย

 

rcrm quotation

 

  

4. การขายแบบ Telesales อาจจะยังไม่สามารถปิดการขายได้ทันทีในการโทรครั้งแรกเสมอไป ดังนั้นสิ่งที่เซลส์ควรทำคือควรโทรติดตามลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ นำเสนอสินค้า บริการพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาที่ลูกค้าอาจจะพบเจออยู่ โดยสามารถใช้ฟีเจอร์ Sales Pipeline ในการควบคุมการทำงานของตนเอง เพื่อให้รู้ว่าการดำเนินการขายของเราถึงขั้นตอนไหนแล้ว ทำให้ง่ายต่อการติดตามลูกค้า ไม่ต้องคอยจดจำเองที่อาจมีการหลงลืมได้ และที่สำคัญผู้บริหารยังสามารถติดตามการขายของเซลส์นี้ได้สะดวกอีกด้วย

 

rcrm lead information

 

 

5. เซลส์สามารถติดต่อกลับลูกค้าทางอีเมลผ่าน R-CRM ได้ทันที นอกจากนี้ฟีเจอร์อีเมลยังมีแจ้งเราได้ด้วยว่าลูกค้ามีการเปิดอ่านอีเมลหรือยัง ทำให้เซลส์วางแผนการติดตามต่อได้อย่างถูกจังหวะ สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

 

rcrm email

 

 

6. R-CRM มีฟีเจอร์ที่เซลส์สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลา ที่จะต้องติดต่อกับลูกค้าในครั้งถัดไปผ่านฟีเจอร์ Reminder ได้ ทำให้เซลส์ทำงานได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

 

rcrm reminder

 

 

7. ทั้งผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย สามารถติดตามรายงานการขาย รายงานสรุปผลสถิติสำคัญต่าง ๆ ผ่าน R-Insights ได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ และสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดกลยุทธ์การบริหารทีมขายให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้ด้วย

 

r-insights-sales-pipeline

 

 

สรุป

สำหรับในหลาย ๆ ธุรกิจ การนำเสนอขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์หรือ Telesales ยังถือว่าเป็นช่องทางการขายที่ได้ผลอีกช่องทางหนึ่ง เพราะเซลส์บางคนอาจจะไม่ถนัดไปหาลูกค้าต่อหน้า แต่มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสามารถปิดการขายได้ทางโทรศัพท์ ดังนั้นเมื่อมีเซลส์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้ว ธุรกิจก็ควรมีเทคโนโลยีดี ๆ หรือระบบ CRM ที่จะเข้ามาช่วยทำให้เซลส์ทำงานขายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังเช่น R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่นอกจากผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามการทำงานของ Telasales ได้อย่างสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังทำให้ Telesales สามารถติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และลดความซับซ้อนของการทำงาน สร้างโอกาสในการโน้มน้าวลูกค้าได้ทันเวลาและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี


 

 


 

 

บทความที่น่าสนใจ

 

 

CRM Software