CRM Software


 • 1200x628-New-Normal.png
  ในสถานการณ์ที่ทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยต่างต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนต่างต้องพากันปรับเปลี่ยนชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ยืดยาว...

 • 8วิธี.png
  หลายธุรกิจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ต่างเริ่มให้ความสำคัญในการเลือกใช้ระบบ CRM มากขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยบริหารจัดการงานขายให้มีประสิทธิภาพ เพราะปฎิเสธไ...

 • 9แนวทาง.png
  การเพิ่มยอดขาย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญ แค่ยอดขายที่คุ้มทุนอย่างเดียวอาจจะยังไม่โต หากอยากให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตขึ้น การเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนั...

 • 1200x628.jpg
  เราต่างก็รู้กันดีว่าการทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ทำให้การแข่งขันก็สูงมากขึ้นด้วย การบริหารงานขาย จึงจำเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วและ...

 • 1200x628.jpg
  ก้าวเข้าสู่ปี 2023 เชื่อว่าหลายธุรกิจและบรรดาทีมขายที่ยังคงติดกับการบริหารงานขายแบบเดิม ๆ ที่ทุกอย่างจะต้องจัดการด้วยระบบ Manual ทำกันเองทุกขั้นตอน เสียเวลาเป็นวัน ๆ เพียงแค่ผู้บริ...