ประโยชน์ของ CRM

ระบบ CRM คือ ระบบที่ใช้ในการบริหารทีมขายและจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น ซึ่งระบบ CRM เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ในทุก ๆ ขั้นตอนในการจัดการงานขายเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ประโยชน์ของ CRM จึงมีมากมายที่สามารถตอบโจทย์การทำงานของหลาย ๆ ฝ่ายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสำหรับทีมขายหรือเซลส์ที่ต้องมีการจัดการงานขายในทุกวัน ช่วยให้การบริหารทีมขายของผู้บริหารและ Sales Manager สะดวกมากขึ้น เพราะเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีแบบเรียลไทม์ สามารถนำข้อมูลไปวางแผนกลยุทธ์การขายให้แม่นยำได้มากขึ้น, ฝ่ายการตลาดก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการทำโฆษณาได้ทันที หรือในมุมของลูกค้าเองก็เกิดความประทับใจในการติดตามการขายอย่างใกล้ชิดจากเซลส์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แต่ละฝ่ายต่างจะมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่หากมีการใช้ CRM อย่างเป็นระบบก็จะช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ ทุกฝ่ายมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรให้ธุรกิจได้สำเร็จอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของ CRM

 

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี