10 ประโยชน์ของระบบ CRM ที่มีต่อผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย

หากคุณคือผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย ที่กำลังมองหาวิธีการบริหารทีมขายที่ได้ผล และสร้างทีมขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เหมาะสมอย่างมากในปัจจุบัน คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทีมขาย อย่างเช่น ระบบ CRM ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำหรับทุกธุรกิจในปัจจุบันอย่างมาก หากมีแนวทางการใช้งานที่เหมาะสมและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ CRM จะทำให้คุณสามารถจัดการและปรับปรุงกระบวนการขายได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน ทำให้การบริหารทีมขายของคุณเป็นเรื่องง่าย มีเวลาในการพัฒนาทีมขายมากขึ้น และสามารถช่วยปิดการขายสร้างรายได้กับธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จอีกด้วย 

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

 

ระบบ CRM สำหรับบริหารทีมขาย คืออะไร ?

 

ระบบ crm สำหรับบริหารทีมขาย

 

ระบบ CRM คือระบบสำหรับใช้บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงของการจัดการกระบวนการขาย อย่างไรก็ตาม CRM ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับทีมขายเพียงเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต่อผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย ซึ่งระบบ CRM จะช่วยจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการขายได้อย่างเหมาะสม ทั้งประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และช่วยให้พบปัญหาที่เข้ามาเป็นอุปสรรคต่อทีมขายได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายก็สามารถบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ทันที ทำให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบ CRM มีฟีเจอร์มากมายที่จะช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และเข้าถึงต่อความต้องการของลูกค้าได้ง่าย สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าได้อีกด้วย

 

ระบบ CRM สำคัญอย่างไรกับธุรกิจในปัจจุบัน ?

สำหรับบริษัทขนาดเล็กอาจะไม่เห็นถึงปัญหาในการจัดการการขายมากนัก เมื่อเกิดปัญหาก็ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด จึงอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีหรือระบบ CRM มากนัก แต่สำหรับบริษัทหรือธุรกิจกลางถึงขนาดใหญ่ การบริหารทีมขาย ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อองค์กร การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างทีมขายและลูกค้าจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อชื่อเสียง และยอดขายของธุรกิจ การใช้ระบบ CRM จึงช่วยมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายในองค์กร 

ระบบ CRM ผู้ทำให้บริหารเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วแบบเรียลไทม์ สามารถนำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข วางกลยุทธ์การขาย เพื่อให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น อย่างเช่น R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่สามารถสร้างรายงานเพื่อให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายได้รับรู้ข้อมูลการขายต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำไปบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์อีกมากมายในมุมนี้ ดังนั้นวันนี้เราจึงสรุปเป็น 10 ประโยชน์ของระบบ CRM ที่มีต่อผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย มาให้ทุกคนได้ลองอ่านเพิ่มเติม เผื่อเกิดไอเดียและเข้าใจในระบบ CRM มากยิ่งขึ้นค่ะ

 

10 ประโยชน์ของระบบ CRM ที่มีต่อผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย

แน่นอนว่าผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย มีหน้าที่รับผิดชอบมากมายในบทบาทของตน และมีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการผู้คนในทีมด้วย ทำให้เกิดปัญหามากมายสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย และหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความซับซ้อนของการทำงานที่จัดการได้ยากอีกด้วย ดังนั้น ระบบ CRM จึงเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยบริหารทีมขายให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 

1. ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นได้ทันที ง่าย สะดวก และข้อมูลต่าง ๆ เป็นข้อมูลแบบ real-time ทำให้เห็นภาพรวมได้ทั้งหมด เห็นปัญหาได้เร็วและสามารถจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

 

2. ช่วยในการบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขาย ที่มีเวลาอันจำกัด แต่ต้องบริหารงานหลายส่วน ดังนั้นการมีระบบ CRM จะช่วยให้จัดการเวลา และการบริหารทีมขายได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การอนุมัติใบเสนอราคา, การติดตามการขายที่มีปัญหา เป็นต้น เมื่อทุกอย่างถูกจัดการเป็นระบบที่ดี ก็ทำให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายมีเวลาไปบริหารงานส่วนอื่นได้อีกด้วย

 

rcrm อนุมัติใบเสนอราคา

 

3. สามารถดูรายงานสถิติที่สำคัญได้ทันที นำไปวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ ต่อยอดเป็นการส่งเสริมการขายที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 rcrm ดูรายงานการขาย

 

 

4. ช่วยในการวางเป้าหมายและแผนการดำเนินงานธุรกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถดูยอดขายของทีมขายเป็นรายบุคคล รายแผนก หรือรายสินค้าได้ ทำให้สามารถผู้บริหารสามารถเข้าใจภาพรวมการดำเนินการและนำไปตั้งเป้ายอดขายให้ทีมขายได้อย่างเหมาะสมและท้าทาย โดยอ้างอิงจากสถิติที่มีอยู่ อีกทั้งรายงานต่าง ๆ ยังช่วยเสนอแนะแนวทางให้ทีมขายนำไปปรับปรุง และพัฒนาการขายได้

 

rcrm สร้างเป้ายอดขาย

 

5. สามารถรู้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ (Customer Insights) ทำให้รู้ว่าใครคือลูกค้าเป้าหมาย (Lead) และรายใดที่มีประสิทธิภาพและควรให้ความสำคัญมากที่สุด สามารถนำไปแนะนำแนวทางการติดตามลูกค้ากับพนักงานขายได้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญกับลูกค้าได้ถูกต้อง ปิดการขายได้รวดเร็ว นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกยังช่วยให้เห็นข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าที่น่าสนใจมากมาย ให้ผู้บริหารสามารถนำไปวางกลยุทธ์การขาย พัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการได้ต่อไป

 

6. ช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ระบบ CRM ช่วยผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายในการปรับปรุงกระบวนการขาย และวิเคราะห์ยอดขายได้ หากพบว่ายอดขายลดลง หรือหายไป ก็สามารถไปกระตุ้นทีมขายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น

 

7. ช่วยติดตามการโต้ตอบระหว่างทีมขายและลูกค้า  นอกจากระบบ CRM มี Sales Pipeline ที่ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถดูความคืบหน้าในการขายได้แล้ว ยังสามารถทำงานร่วมกับ Chat Center ในการตอบแชทลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถเห็นการสนทนา พูดคุยระหว่างทีมขายและลูกค้าได้ ทำให้เห็นบทบาทการทำงาน และช่วยสร้างมาตรฐานการสื่สารกับลูกค้าของธุรกิจได้

 

r-chat chat center

 

8. ช่วยรายงาน performance และกระบวนการขายของพนักงานขายได้  ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายได้อย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นรายทีมหรือรายบุคคล ทำให้รู้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายได้เป็นอย่างดี เข้าถึงทีมขายและหาบทบาทสำคัญให้ได้อย่างเหมาะสม

 

9. ช่วยให้คำแนะนำหรือแนวทางการทำงานได้อย่างตรงจุด การมีระบบช่วยทำให้ผู้บริหาร เพราะบางครั้งผู้บริหารที่มีงานบริหารที่รัดตัว ก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเจอทีมขายได้เสมอไป ดังนั้นการมีระบบก็ยังสามารถช่วยให้ผู้บริหารและทีมขายทำงานร่วมกันได้ ไม่ขาดตอนหรือบกพร่อง

 

10. ลดการทำงานเอกสารที่ไม่เป็นประโยชน์ ระบบ CRM ช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายไม่ต้องคอยตรวจสอบเอกสารที่ปริ้นท์ออกมาอยู่เสมอ แต่สามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลเอกสารทุกอย่างได้ผ่านระบบ CRM ทันที ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงาน มอบหมายงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

rcrm document management

 

 

สรุป

การใช้ ระบบ CRM ไม่ได้มีแต่เพียงมุมในการจัดการงานขายเท่านั้น แต่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายก็มีมากมายเช่นเดียวกัน ซึ่งช่วยทั้งในการบริหารทีมขาย ค้นหาข้อผิดพลาดของการทำงาน เห็นข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขและสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายของทีมขายได้อย่างประสบความสำเร็จต่อไป

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี