โปรแกรม CRM

โปรแกรม CRM เป็นโปรแกรมสำหรับการบริหารงานขายของธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว  ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นกระบวนการขาย ขั้นตอนนำเสนอ ต่อรอง ไปจนถึงขั้นตอนปิดการขาย นอกจากนี้โปรแกรม CRM ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ค้นหาได้รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถประมวลผลข้อมูลลูกค้า รายงานการขาย ออกมาเป็นรายงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขายใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  ทีมขายก็สามารถนำไปเตรียมวางแผนการขายและการติดตามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโปรแกรม CRM

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี