R-CRM Tips! เทคนิคการใช้โปรแกรม CRM เพื่อติดตามการขายได้ง่ายขึ้น

ในปัจจุบันอาจจะยังมีอีกหลายธุรกิจ ที่ยังไม่ได้เลือกใช้เทคโนโลยีหรือระบบ CRM เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานขาย  เพราะมองว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับสินค้าและบริการโดยไม่จำเป็น หรือมองว่าการใช้วิธีการติดตาม สานสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยวิธีการเดิม ๆ ที่เคยทำอยู่ก็ดีอยู่แล้ว ส่วนการเก็บข้อมูลก็ใช้เพียง Excel หรือ Spreadsheet ก็เพียงพอแล้วเช่นกัน แต่รู้หรือไม่ว่าหากคุณลองมองต่อไปในระยะยาวของการเติบโตอย่างยั่งยืน หากคุณคาดหวังที่จะขยายธุรกิจ เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ หรือแม้แต่อยากวัดผลการทำงานของทีมขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้วิธีการเดิม ๆ ของคุณอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ดังนั้น โปรแกรม CRM จะมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการปัญหาในกระบวนการขายต่าง ๆ นี้ด้วยรูปแบบการจัดข้อมูลที่เป็นระบบ รวมถึงวิเคราะห์ได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

 

การทำธุรกิจด้านการขายสินค้าและบริการ บางครั้งคุณก็ไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายพร้อมจะซื้อจะมาเมื่อใด หรือต้องทำการเข้าหาลูกค้าตรงขั้นตอนไหนเพื่อจะได้ปิดการขายได้สำเร็จ ดังนั้น ในยุคนี้การใช้โปรแกรม CRM เพื่อใช้ในการบริหารทีมขายและจัดการงานขาย จึงถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เพราะจะช่วยทำให้ธุรกิจคุณสามารถรู้จักและเข้าถึงผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า (Leads) ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ช่วยให้ทีมขายสามารถติดตาม Leads แต่ละรายได้อย่างไม่ตกหล่น ที่สำคัญคือข้อมูลทุกอย่าง ทั้งข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายขาย รวมทั้งทีมขายหรือเซลส์สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ โปรแกรม CRM ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพของทีมขาย ทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้มากขึ้น เพราะสามารถช่วยเชื่อมโยงการทำงานของแผนกการขายและแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ ช่วยให้ทีมตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าและแนวโน้มตลาดได้เร็วขึ้น เข้าถึงได้แบบเรียลไทม์ เจาะลึกถึงความต้องการลูกค้าได้มากขึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ มาไว้ใน โปรแกรม CRM เพียงแหล่งเดียว ดังนั้น เมื่อมีโปรแกรม CRM ใช้แล้วก็ควรใช้บริหารทีมขายและจัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

 

ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรม CRM

แม้ว่าโปรแกรม CRM จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการบริหารทีมขาย แต่การเลือกใช้โปรแกรม CRM นั้นมีทั้งปัจจัยหลายอย่างที่ธุรกิจควรจะนำมาพิจารณาต่อการตัดสินใจเลือกใช้ด้วยเช่นกัน โดยขอแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

 

1. ความต้องการในการจัดการของผู้บริหารที่ต้องการจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทำงานให้กับทุก ๆ ทีมที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมองว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต 

2. วัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจว่า ระบบ CRM คืออะไร? และสำคัญอย่างไรต่อองค์กร? เพราะระบบ CRM นี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการทำงาน พนักงานจึงต้องมีทัศนคติที่ดี พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีและให้ความร่วมมือในปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการงานขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์การวางแผนการขายจากระบบ CRM

3. ความคุ้มค่าของการลงทุนกับระบบ CRM ซึ่งอาจจะต้องเกิดการจากการพูดคุยร่วมกันหลาย ๆ ฝ่ายว่าจะเกิดความคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนไปมากแค่ไหน ช่วยให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลของการทำงานได้จริงหรือไม่ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนมากแค่ไหน เป็นต้น

4. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในแต่ละปีที่จะมีฟังก์ชั่นใหม่ ๆ อัปเดตให้กับธุรกิจได้ใช้งานอยู่เสมอ ธุรกิจต้องคอยติดตามข่าวสารการพัฒนาโปรแกรมจากผู้พัฒนาอยู่เสมอเช่นกัน เพื่อนำฟังก์ชั่นเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด

 

 

R-CRM Tips! เทคนิคการใช้โปรแกรม CRM เพื่อติดตามการขายได้ง่ายขึ้น

1. รู้ Performance ของทีมขายด้วย Sales Pipeline

การวัดประสิทธิภาพของทีมขายถือเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจควรให้ความสำคัญ เพราะพนักงานขายถือเป็นผู้ดำเนินการหลักในกระบวนการขายที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้า จึงจะรู้จักและรู้ความต้องการของลูกค้ามากกว่าทีมอื่น ๆ พนักงานขายจึงต้องมีทักษะในการสื่อสาร สามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้า จนนำไปสู่การปิดการขาย 

ดังนั้น การติดตามและประเมิน Performance ของทีมขายทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปี ใน R-CRM สามารถใช้ฟีเจอร์ Sales Pipeline เพื่อให้เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถวัดผลการทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งการดู Performance ของเซลส์บน R-CRM สามารถดูและดึงข้อมูลแยกได้หลายรูปแบบทั้งแบบรายบุคคล รายทีม รายลูกค้า และสามารถดูรายละเอียดการติดต่อย้อนหลังได้ละเอียดอีกด้วย

 

R-CRM lead inbox and sales pipeline

 

 

2. ติดตามการออกไปพบลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Sales Check-in

การออกไปพบลูกค้า หรือที่เรียกกันว่าออกไปขายงาน หรือนำเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้าถึงที่ ถือเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งที่ทีมขายหรือเซลส์ต้องทำ แต่ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายมักจะเจอกับการปัญหามากมาย เช่น ไม่รู้ว่าทีมขายได้ออกไปพบลูกค้าจริงหรือไม่ การขายมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ตามข้อมูลที่ได้รับรายงานจากเซลส์ และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย

ดังนั้น การใช้ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ด้วยการใช้ฟีเจอร์ Sales Check-in จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามการทำงานของทีมขายรูปแบบนี้ได้ง่ายขึ้น ได้รู้ถึงกิจกรรมการทำงาน เส้นทางการออกไปพบลูกค้าของเซลส์ ที่สำคัญยังสามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ เพราะสามารถเปิดดูข้อมูล รายละเอียดลูกค้าที่เซลส์พบและประวัติการเดินทางต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ โดยที่ไม่ต้องรอฟังรายงานหรือการส่งรูปถ่ายจากเซลส์เท่านั้น และนอกจากนี้สำหรับในมุมการบริหาร การวางกลยุทธ์บุกตลาดในพื้นที่ใหม่ ๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแผนที่ในฟีเจอร์นี้เพื่อนำมาปรับปรุงวางแผนการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายได้อีกด้วย

 

R-CRM Sales Check-in3. ต่อยอด Customer Insights ด้วย Sales Report

รายงานการขาย (Sales Report) ถือเป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจที่ต้องใช้งานเพื่อสรุปยอดขาย ผลการทำงาน สามารถบอกประสิทธิภาพและความสำเร็จของการขายของเซลส์แต่ละคนได้ เพราะในรายงานการขายจะมีข้อมูลเชิงลึก (Customer Insights) ที่น่าสนใจ มีข้อมูลด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer behavior) เพื่อเป็นข้อมูลว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใด ทำให้เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถนำไปต่อยอดกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้

ดังนั้น เมื่อเรามีการเก็บข้อมูลใน R-CRM อย่างเป็นระบบแล้ว จะสามารถใช้ฟังก์ชั่น R-Insights ที่เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เข้ามาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และยังสามารถแสดงภาพรวม ข้อมูลในขั้นตอนกระบวนการขายแต่ละขั้นตอนหรือที่เรียกว่า Sales Pipeline report, รายงานผลเกี่ยวกับจำนวนยอดขายรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรายเดือน รายปี รายบุคคล รายทีมได้ รวมไปถึงรายงานเหตุผลการเลิอกติดตามเพื่อทำให้สามารถเจาะลึกข้อมูลนำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น และยังมีอีกหลายรายงานที่จะช่วยให้การบริหารทีมขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

R-CRM Sales Pipeline report

 

 

R-CRM R-Insights lost reason report

 


4. ควบคุมมาตรฐานการทำงานของทีมขายได้ ด้วย Quotation และ Document Management

ใบเสนอราคากับการขาย ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ต้องอยู่คู่กันเสมอ เพราะเป็นเอกสารที่ลูกค้าจะนำไปพิจารณาการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้บริหารทีมขาย จึงต้องใส่ใจมาตรฐานในการทำงานของทีมขายเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการสร้างใบเสนอราคาที่ถูกต้องและเพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบ R-CRM จะช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการการทำงาน และการออกเอกสารได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันและป้องกันข้อผิดพลาดให้เกิดน้อยลง การใช้ฟังก์ชั่น Documents Management  ในการรวมทุกเอกสารสำคัญสำหรับส่งให้ลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง ทุกคนสามารถเข้าถึงไฟล์ และหยิบใช้ได้ง่ายขึ้น การออกใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ผ่านระบบนั้น เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการฝ่ายขายก็สามารถอนุมัติใบเสนอราคา (Quotation Approval) ก่อนส่งให้ลูกค้าได้ และยังสามารถบริหารจัดการผู้ใช้งาน เพิ่มผู้ใช้ใหม่ ลบพนักงานที่ลาออก และสิทธิ์การเข้าถึงระบบต่าง ๆ ของผู้ใช้แต่ละคนด้วยฟังก์ชัน User Management อีกทั้งทำให้สามารถรับ-ส่งให้ทีมขายคนอื่น ๆ ดูแลลูกค้าต่อได้ทันที

 R-CRM การสร้างใบเสนอราคา การอนุมัติใบเสนอราคา

 

R-CRM การจัดการเอกสาร

 

5. เชื่อมต่อได้กับทุกช่องทางสำคัญ เริ่มต้นติดตามลูกค้าได้ทันที ด้วย R-Chat, R-Widget

Readyplanet R-CRM ยังสามารถเชื่อมต่อกับหลากหลายช่องทางเพื่อให้ทีมขายของธุรกิจคุณ เริ่มต้นติดต่อและ ติดตามลูกค้าได้อย่างไม่ตกหล่น สำหรับธุรกิจที่มีเว็บไซต์ก็สามารถติดตั้ง R-Widget ปุ่มติดต่ออัจฉริยะสำหรับเว็บยุคใหม่ เข้ากับเครือข่ายของคุณเพื่อรองรับการติดต่อจากหลากหลายช่องทาง เช่น เบอร์โทร, แบบฟอร์มติดต่อ, ฝากเบอร์โทรกลับ, Facebook Messenger, LINE OA และแชทบนเว็บไซต์ และหากมีลูกค้าแชทเข้ามา แอดมินหรือเซลส์เองก็สามารถบริหารจัดการทุกช่องทางแชทในหน้าจอเดียวด้วย R-Chat เพื่อให้สามารถโต้ตอบทุกการติดต่อจากลูกค้าได้อย่างฉับไว ไม่ต้องเสียเวลาสลับหน้าจอไปมาของแต่ละแพลตฟอร์ม ที่อาจทำให้สับสนได้ จากนั้นก็ส่งต่อเข้าระบบ R-CRM เพื่อติดตามการขายต่อได้ทันที ช่วยให้ขั้นตอนการขายมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

 R-Chat แพลตฟอร์มบริหารแชททุกช่องทางในที่เดียว

 

สรุป

หากคุณคือผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องมีการติดตามการทำงานของเซลส์ แต่ยังไม่มีเครื่องมือเข้ามาช่วยบริหารจัดการ วันนี้คงได้เข้าใจแล้วว่าจะเลือกระบบ CRM อย่างไรให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของธุรกิจ และมีความต้องการใช้ระบบ CRM ที่เข้ากับรูปแบบการดำเนินธุรกิจไทย เปลี่ยนทีมขายในองค์กรของคุณ ให้เป็นทีมขายอัจฉริยะ ติดตามลูกค้าได้ไม่ตกหล่น รู้ลึกทุก Insights อีกทั้งยังช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ เราขอแนะนำ Readyplanet R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาโปรแกรม R-CRM ให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน มีความปลอดภัยสูง คุ้มค่า

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี