แพลตฟอร์ม CRM

แพลตฟอร์ม CRM

แพลตฟอร์ม CRM คือ แพลตฟอร์มสำหรับใช้ในการบริหารทีมขาย เพื่อให้สามารถจัดการงานขายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แพลตฟอร์ม CRM มีประสิทธิภาพสูง มีเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงานของทีมขาย ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น เพราะแพลตฟอร์มถูกออกแบบมาให้มีความสอดคล้องกับการทำงานจริงของทีมขาย ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลด้านการตลาด รวมไปถึงรายงานสถิติสำคัญต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ใช้งานสะดวกทุกที่ ทุกเวลา ช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายติดตามการทำงานและวัดผล Performance ทีมขายได้ง่ายกว่าเดิม ทีมขายเองก็สามารถจัดการงานขายได้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น

 

แพลตฟอร์ม CRM

 

 

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี