Readyplanet R-CRM อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ สร้าง Lead จากรูปภาพ และเสียงด้วยเทคโนโลยี AI

เชื่อได้ว่าในปี 2023 นี้ เทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึง และหลายธุรกิจได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ เรื่องเกี่ยวกับ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการนำ AI มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ วงการ ซึ่ง Readyplanet ได้ให้ความสำคัญ และมองเห็นโอกาสที่จะสามารถนำเทคโนโลยี AI มาต่อยอดพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Readyplanet All-in-One Platform เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยจากการค้นคว้าข้อมูล ศึกษา และทดลองจริง ล่าสุด Readyplanet ได้ต่อยอดพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ของ R-CRM ระบบ CRM บริหารทีมขาย ด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้สามารถสร้าง Lead จากรูปภาพ และเสียงได้ บทความนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้การใช้งานฟีเจอร์ใหม่ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM ค่ะ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

การสร้าง Lead ในระบบ R-CRM

 
Lead หมายถึง ข้อมูลผู้ที่สนใจสินค้า/ บริการ ซึ่งทีมขายต้องมีการติดตาม และนำเสนอข้อมูล เพื่อปิดการขาย ซึ่งหากมีการบันทึกข้อมูล และวางแผนติดตามอย่างเป็นระบบ ก็มีโอกาสที่จะสามารถปิดการขายได้มากขึ้น 
 
 
r-crm การสร้าง Lead ในระบบ r-crm
 
 
R-CRM ระบบ CRM สำหรับบริหารทีมขาย ได้ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวม Lead ได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งจากออฟไลน์ และออนไลน์ และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมขายสามารถบันทึกข้อมูล และวางแผนบริหารจัดการ Lead ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้าง Lead ใหม่เข้าสู่ระบบได้หลายวิธี เช่น การนำเข้าข้อมูล, เชื่อมต่อระบบ R-Chat, เชื่อมต่อแบบฟอร์มของ R-Widget และ R-Web หรือกรอกข้อมูลทีละรายการเพื่อสร้าง Lead ใหม่ เป็นต้น ซึ่งวิธีสร้าง Lead ใหม่ที่หลายธุรกิจยังคงจำเป็นต้องใช้ คือ การกรอกข้อมูลเองทีละรายการ เนื่องจากอาจจะมีการหา Lead ใหม่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น มีทีมขายออกพื้นที่เพื่อหาข้อมูลลูกค้าใหม่, ลูกค้าให้นามบัตรสำหรับติดต่อ เป็นต้น ซึ่งทีมขายต้องนำข้อมูลต่าง ๆ บันทึกในระบบเพื่อติดตามต่อ ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้าง Lead ในระบบ R-CRM ได้ ดังตัวอย่าง
 
 
ตัวอย่างขั้นตอนการสร้าง Lead ใหม่ แบบกรอกข้อมูลเอง 
 
 
 
การกรอกข้อมูลเพื่อสร้าง Lead ใหม่นั้น แน่นอนว่าจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิมพ์ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หรือในกรณีที่ต้องใช้งานบนมือถือ อาจจะมีความไม่สะดวกในการพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน Readyplanet จึงมองเห็นว่า หากสามารถเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในขั้นตอนสร้าง Lead ใหม่ได้ ก็จะช่วยให้สามารถสร้าง Lead ได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น เช่น ให้ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพนามบัตร หรือพูดข้อมูลลูกค้าเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับสร้าง Lead ใหม่ได้เลย เป็นต้น 
 
 
  

 

เทคโนโลยี AI เรื่องภาพ และเสียง

จากไอเดียเรื่องการสร้าง Lead จากรูปภาพนามบัตร หรือการบันทึกเสียงพูดเพื่อสร้าง Lead ใหม่นั้น Readyplanet จึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ในหลากหลายรูปแบบ โดยสำหรับเรื่องการสร้าง Lead จากรูปภาพนั้น ได้เลือกใช้เทคโนโลยี “Image to Text” มาช่วยในการถอดข้อความจากรูปภาพ และให้ AI ช่วยนำข้อความทั้งหมดที่ได้ไปจำแนกเป็นข้อมูลสำหรับนำมาสร้างเป็น Lead ใหม่ได้ ซึ่งผู้ใช้เพียงแค่ถ่ายรูป หรืออัปโหลดรูปภาพเข้าสู่ระบบ R-CRM โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเอง ช่วยอำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลส่วนต่าง ๆ
 
 
rcrm image to text
 
 
 
สำหรับเรื่องเสียง ได้มีการนำเทคโนโลยี “Speech-to-Text” มาช่วยในการถอดข้อความจากเสียงพูด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงพูดที่มีข้อมูลติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทร, ชื่อบริษัท หรือตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการบันทึกเสียงพูดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งไฟล์เสียงให้ AI ช่วยถอดข้อความจากไฟล์เสียง และนำข้อความทั้งหมดที่ได้ไปจำแนกเป็นข้อมูลสำหรับนำมาสร้างเป็น Lead ใหม่ได้ 
 
 
 
r-crm add lead from voice
 
 
 
สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM และต้องการใช้ฟีเจอร์ สร้าง Lead จากภาพ และเสียงด้วย AI สามารถเปิดใช้งานได้ที่เมนูตั้งค่า โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : ตั้งค่าการใช้งาน AI 
 
 
 
r-crm ตั้งค่าการใช้งาน AI
 
 

 

สร้าง Lead จากรูปภาพ 

ฟีเจอร์สร้าง Lead จากรูปภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทีมขายสามารถเพิ่มข้อมูล Lead เข้าสู่ระบบ R-CRM ได้โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเอง เพียงแค่มีรูปภาพที่มีข้อมูลสำหรับสร้าง Lead เช่น

  • รูปถ่ายนามบัตร
  • ภาพถ่ายหน้าจอจากข้อมูลติดต่อบนเว็บไซต์
  • รูปถ่ายป้ายบริษัท
 

โดยสามารถเลือก "ถ่ายรูป" หรือ "อัปโหลดรูปภาพ" เพื่อสร้าง Lead ได้

 

r-crm add new lead from image

 

เมื่อถ่ายรูป หรืออัปโหลดรูปเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดตำแหน่งของรูปภาพให้เหมาะสมได้ โดยเมื่อคลิก "ถัดไป" ระบบจะใช้ AI ช่วยในการสแกนข้อมูลจากรูปภาพเพื่อถอดเป็นข้อความ (Image to Text) และใช้ AI ช่วยในการจำแนกข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใส่ในแบบฟอร์มสำหรับสร้าง Lead ใหม่ให้อัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขเพิ่มเติมได้ จากนั้นเลือก แหล่งที่มา และ Lead Pipeline เพื่อสร้าง Lead ต่อได้ ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้

 

r-crm scan image to add new lead

 

 

สร้าง Lead จากเสียง

การสร้าง Lead จากเสียง สามารถทำได้โดยการ คลิก "สร้าง Lead ใหม่" เลือก "เสียง" จากนั้น สามารถคลิกไมโครโฟน เพื่อใช้เสียงสร้าง Lead โดยสามารถพูดข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้าง Lead ได้ เช่น ชื่อ, ตำแหน่งงาน, เบอร์โทร, ชื่อบริษัท หรือข้อมูลความสนใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า/บริการ เพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปสร้าง Lead ได้

 

r-crm add new lead from voice

 

สำหรับการบันทึกเสียงเพื่อนำไปสร้าง Lead ใหม่ สามารถบันทึกเสียงได้สูงสุด 30 วินาที โดยในระหว่างบันทึกเสียงหากพูดข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเกิดเสียงรบกวนระหว่างบันทึกเสียง สามารถคลิกย้อนกลับเพื่อเริ่มต้นบันทึกเสียงใหม่ได้ หลังจากหยุดบันทึกเสียง สามารถฟังไฟล์เสียงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนได้ หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก "ถัดไป" เพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปสร้าง Lead ใหม่ แต่หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง สามารถคลิก "ย้อนกลับ" เพื่อบันทึกเสียงใหม่อีกครั้งได้ 

 

r-crm voice record

 

เมื่อบันทึกเสียงเรียบร้อย และคลิก "ถัดไป" ระบบจะใช้ AI ช่วยในการสแกนไฟล์เสียงเพื่อถอดเป็นข้อความ (Speech to Text) และใช้ AI ช่วยในการจำแนกข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใส่ในแบบฟอร์มสำหรับสร้าง Lead ใหม่ให้อัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขเพิ่มเติมได้ จากนั้นเลือกแหล่งที่มา และ Lead Pipeline เพื่อสร้าง Lead ต่อได้ ดังตัวอย่าง 

 

r-crm add new lead from voice

 

ดูรายละเอียดการสร้าง Lead จากรูปภาพ และเสียงเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : สร้าง Lead ใหม่

 

สรุปภาพรวม การใช้งาน และประโยชน์ของฟีเจอร์ใหม่ การสร้าง Lead จากรูปภาพ และ เสียง ด้วยเทคโนโลยี AI

  • ช่วยให้ทีมขายสามารถสร้าง Lead ใหม่ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลเอง
  • แม้อยู่นอกสถานที่ ไม่สะดวกเปิดคอมพิวเตอร์ หรือพิมพ์ข้อความ ก็สามารถสร้าง Lead ใหม่ได้โดยง่าย

 

สำหรับฟีเจอร์ใหม่การสร้าง Lead จากรูปภาพ และเสียง ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ Readyplanet ที่ได้มีการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ Readyplanet All-in-One Platform แพลตฟอร์มการขาย และการตลาด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจไทยได้ใช้แพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์ และคุ้มค่า ซึ่ง Readyplanet ยังคงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการศึกษา และค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ รวมถึงเป็นประโยชน์กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี


 

 


 

 

บทความที่น่าสนใจ

 

 

ระบบ CRM