Readyplanet R-CRM อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ รองรับการส่ง SMS ผ่าน R-CRM และเพิ่มความสามารถฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย

Readyplanet R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขายที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการ Lead จากทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของฟีเจอร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ทีมขาย หรือแอดมินที่ดูแลลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นระบบ และค้นหาข้อมูลได้ง่าย โดยสำหรับในรอบนี้ Readyplanet ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับติดต่อลูกค้าด้วยการส่ง SMS ผ่านเครื่องมือ R-Message SMS Plugin และมีการอัปเดตฟีเจอร์ต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการอัปเดตดังนี้

1. ส่ง SMS หาลูกค้าจาก R-CRM ได้ด้วย "R-Message SMS Plugin"

RMP แพลตฟอร์มด้านการขาย และการตลาดแบบ All-in-One ได้รวบรวมเครื่องมือที่สำคัญ และเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจ ทั้งในส่วนของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ไปจนถึงการต่อยอดการทำการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ Readyplanet ได้เปิดตัวเครื่องมือ R-Message ตัวช่วยสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำการตลาดเชิงรุก โดยสามารถส่งข่าวสาร และโปรโมชั่นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการผ่านทาง SMS และอีเมลได้

 

 R-Message

R-Message SMS Plugin เป็นการนำความสามารถของ R-Message มาใช้งานร่วมกับ Readyplanet R-CRM เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทำให้ทีมขาย หรือแอดมินที่ดูแลลูกค้า สามารถส่ง SMS หาลูกค้าได้โดยง่าย  ซึ่งแต่ละธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานได้ เช่น  ส่ง SMS แจ้งข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะบุคคล, แจ้งรายละเอียดการให้บริการ, แจ้งนัดหมายเข้าพบ เป็นต้น

 

Send SMS ผ่าน R-CRM

 

 

เมื่อคลิก "ส่ง SMS" ระบบจะดึงเบอร์โทรของผู้ติดต่อมาเป็นผู้รับให้อัตโนมัติ และสามารถใส่เบอร์โทรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ สามารถใส่ข้อความที่ต้องการส่ง โดยระบบจะแสดงตัวอย่างข้อความ และสรุปจำนวนเครดิตที่ต้องใช้ ดังรูป

 

Send SMS ผ่าน R-CRM

 

ศึกษารายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : R-Message SMS Plugin

 


  

2. เพิ่มความสามารถในการบันทึกแหล่งที่มาของ Lead จาก R-Chat

R-Chat แพลตฟอร์มบริหารแชททุกช่องทางในที่เดียว ทั้งแชทจากหน้าเว็บไซต์, LINE OA และ Facebook Messenger ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการห้องแชทได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถสร้าง Lead เพื่อติดตามใน Readyplanet R-CRM ได้ ทำให้ทีมขาย หรือแอดมินที่ดูแลลูกค้าสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกหล่น

 

R-Chat Chat_Center

 

เนื่องจาก R-Chat ทำหน้าที่เป็น Chat Center ซึ่งรวบรวมแชทจากทุกช่องทาง โดยจากเดิมเมื่อมีการสร้าง Lead เพื่อติดตามใน Readyplanet R-CRM ระบบจะบันทึกแหล่งที่มาของ Lead เป็น R-Chat โดยยังไม่สามารถแบ่งประเภทของแชทได้ว่าเป็นแชทจากช่องทางใด ซึ่งอาจจะทำให้การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ หรือสรุปผลยังไม่สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

 

R-CRM ระบุแหล่งที่มาจาก R-Chat

 

สำหรับการอัปเดตในรอบนี้ ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยหากมีการสร้าง Lead จาก R-Chat ระบบจะบันทึกแหล่งที่มาโดยแยกเป็น R-Chat(R-Widget), R-Chat (Facebook) และ R-Chat(LINE) ให้อัตโนมัติ ดังตัวอย่าง

3. นำเข้าทะเบียนลูกค้าสามารถระบุ Custom Segment ได้

สำหรับธุรกิจที่มีฐานข้อมูลลูกค้าเดิมอยู่แล้ว สามารถนำเข้าข้อมูลทะเบียนลูกค้า เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย รวมถึง Readyplanet R-CRM มีฟีเจอร์ Accounts Segments ที่สามารถจัดลูกค้าเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เช่น ลูกค้ารายย่อย, ตัวแทนจำหน่าย, Top Spender เป็นต้น ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถเลือกดูข้อมูลลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ง่าย รวมถึงสามารถต่อยอดการทำการตลาด โดยใช้งานร่วมกับเครื่องมือ R-Message เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นไปยังลูกค้าแต่ละกลุ่มได้

 

 

 

จากเดิมการนำเข้าทะเบียนลูกค้าจะยังไม่สามารถใส่ข้อมูล Segment ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ธุรกิจมีฐานข้อมูลลูกค้า และการแบ่งกลุ่มลูกค้าไว้แล้ว มีความไม่สะดวกในการนำเข้าข้อมูล เนื่องจากต้องนำเข้าข้อมูลทะเบียนลูกค้าก่อน จึงจะสามารถจัดการ Segment ได้ภายหลัง ดังนั้น การอัปเดตในรอบนี้จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถของการนำเข้าทะเบียนลูกค้า โดยอำนวยความสะดวกให้สามารถใส่ข้อมูล Segment ของทะเบียนลูกค้าแต่ละรายการได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) สร้าง Custom Segment ที่เมนู "ทะเบียนลูกค้า" โดยระบบจะสร้าง "รหัส Segment" ให้อัตโนมัติ ดังรูป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน Readyplanet R-CRM : Account Segments

 

R-CRM นำเข้าทะเบียนลูกค้าระบุ Custom Segment

 

 

(2) ไปที่เมนู "ตั้งค่า" > "นำเข้าทะเบียนลูกค้า" สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับนำเข้าได้

 

R-CRM Custom Segment

 

 

(3) สามารถเตรียมข้อมูลในไฟล์ Excel ตามไฟล์ตัวอย่างของระบบ โดยสามารถนำ "รหัส Segment" ของระบบที่ได้จากขั้นตอนที่ (1) มาใส่ในไฟล์นำเข้าทะเบียนลูกค้าในคอลัมน์ "Custom Segment ID" โดยทะเบียนลูกค้า 1 รายการ สามารถใส่ได้สูงสุด 10 Segment 

 

R-CRM Import account

 

 

เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลทะเบียนลูกค้า และนำเข้าสำเร็จ ข้อมูลจะแสดงที่เมนู "ทะเบียนลูกค้า" ซึ่งหากมีการใส่ข้อมูล Custom Segment ไว้ จะสามารถเลือกดูข้อมูลตาม Segment ได้ ดังตัวอย่าง

 

 

 

R-CRM ลูกค้า

 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน Readyplanet R-CRM : นำเข้าทะเบียนลูกค้า

 


 

  

4. เพิ่มการแสดงข้อมูลอีเมล และเบอร์โทรของผู้ติดต่อในผลลัพธ์ของการค้นหา

สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM แน่นอนว่าเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลทะเบียนลูกค้า หรือได้รับ Lead จากช่องทางต่าง ๆ โดยข้อมูลถูกเก็บอย่างเป็นระบบ ก็จะสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือ Universal Search ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จากคำค้นหาหลายประเภท เช่น อีเมล, เบอร์โทร, ชื่อ, LINE ID, Tax ID เป็นต้น

 

R-CRM Search

 

 

จากเดิมหากไม่ได้ค้นหาจากข้อมูลอีเมล/เบอร์โทรโดยตรง ระบบจะแสดงเพียงข้อมูลทะเบียนลูกค้า ชื่อบริษัท ดังตัวอย่าง

 

R-CRM การ search แบบเก่า

 

ดังนั้น เพื่อช่วยให้สามารถเห็นรายละเอียดสำหรับติดต่อลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องกดเพื่อดูรายละเอียดทะเบียนลูกค้า จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อแสดงข้อมูลอีเมล และเบอร์โทรของผู้ติดต่อในผลลัพธ์ของการค้นหาเสมอ ดังตัวอย่าง

 

R-CRM การ search แบบใหม่

 


 

5. อัปเดตขั้นตอนการสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าเดิม

สำหรับการบริหารจัดการ Lead จากช่องทางต่าง ๆ เชื่อว่านอกจากการหาลูกค้าใหม่เพื่อปิดการขายแล้ว ธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการติดต่อลูกค้าเก่าเพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการ ซึ่งในระบบ Readyplanet R-CRM จะสามารถสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่ เพื่อติดตามลูกค้าเก่าได้ โดยสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้จาก Universal Search ดังตัวอย่าง ซึ่งหากพบข้อมูลทะเบียนลูกค้าในระบบแล้ว สามารถคลิก "สร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้านี้" เพื่อสร้าง Lead สำหรับติดตาม โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่

 

R-CRM add new lead

 

 

จากเดิมหากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่ในระบบ มีการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อไว้มากกว่า 1 รายการ ดังตัวอย่าง เมื่อมีการสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าเดิม ระบบจะดึงข้อมูลผู้ติดต่อหลักมาใช้งานอัตโนมัติ โดยไม่สามารถเลือกผู้ติดต่อได้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน

 

R-CRM ข้อมูลทะเบียนลูกค้า

 

ดังนั้น จึงได้มีการอัปเดตขั้นตอนการสร้าง Lead ใหม่จากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่ โดยกรณีที่ข้อมูลทะเบียนลูกค้ามีผู้ติดต่อมากกว่า 1 คน ระบบจะแสดงรายการผู้ติดต่อทั้งหมด ดังรูป เพื่อช่วยให้สามารถเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการเพื่อสร้าง Lead ได้

 

R-CRM การสร้าง Lead ใหม่จากทะเบียนลูกค้าเดิม

  

ศีกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน Readyplanet R-CRM : การสร้าง Lead จากทะเบียนลูกค้าที่มีอยู่

   


  

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี