How to ติดตามการทำงานของทีมเซลส์ได้แบบ Real Time ด้วย R-CRM

สำหรับธุรกิจที่มีทีมขาย สิ่งที่ความกังวลใจอย่างหนึ่งของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขายก็คือ การติดตามการทำงานของทีมขายอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งในปัจจุบันหลายๆ ธุรกิจต่างก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การจัดการงานขายและที่สำคัญคือการบริหารทีมขายเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานและได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีได้ แต่ถึงอย่างไรแล้วการติดตามการทำงานของทีมขายที่คาดว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีในยุคนี้ก็คือ การเลือกใช้ระบบ CRM เข้ามาช่วยในการบริหารและติดตามการทำงานของทีมขาย เพราะนอกจากระบบจะช่วยให้เซลส์ทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนแล้ว ยังสามารถติดตามการทำงานของทีมขายได้แบบ Real-time อีกด้วย ผู้บริหารเข้าดูรายงานสำคัญต่างๆ ได้ทันที จัดการทุกอย่างผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว สามารถต่อยอดเพื่อวางแผน ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ Performance ทีมได้อย่างดี เราลองไปดูกันค่ะว่า CRM ช่วยเรื่องการติดตามแบบ Real-time ได้อย่างไรบ้าง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

ในการบริหารทีมขาย ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมขายอาจจะมองเห็นเพียงผลลัพธ์อย่างยอดการขายหรือจำนวนสินค้าที่ขายได้เพียงอย่างเดียว แต่กลับไม่เคยรู้ขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานของพนักงานขายเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ติดขัดตรงไหนหรือไม่ จุดบกพร่องในการขาย รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่พนักงานขายพบเจอ หรือจุดเด่นที่น่าพัฒนาต่อยอดของทีมขายหรือเซลส์แต่ละคนจะไปในทิศทางใด  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ หากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ถูกวิธีก็จะยิ่งทำให้เกิดผลกระทบต่องานขายไปจนถึงยอดขายของธุรกิจได้

ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่พบในบริษัทที่มีพนักงานขายเพียง 1-2 คน แต่เมื่อธุรกิจเติบโตหรือขยายทีม การจ้างงานพนักงานขายก็มีมากขึ้น การทำงานก็มีรายชื่อลูกค้ามากขึ้น โอกาสในการติดตามปัญหายิ่งยากขึ้นไปด้วย พนักงานบางคนอาจไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงที  ทำให้ไม่สามารถปิดยอดขายได้ตามที่คาดหวังไว้ หัวหน้าทีมขายที่คอยแต่ตรวจงานบนเอกสารหรือรายงานกองใหญ่โต ก็ไม่สามารถดูแลทีมขายได้ทั่วถึง และไม่เห็นภาพรวมของการทำงานและภาพรวมในการขายของทีมเซลส์ได้แบบ Real-time อีกด้วย

 

การติดตามการทำงานแบบ Real-time เป็นอย่างไร?

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า Real-time, ระบบ Real-time มาอยู่บ้างในชีวิตประจำวันของการทำงาน ดังนั้นก่อนอื่นเราขอมาย้ำเพิ่มเติมอีกครั้งของความหมายศัพท์คำนี้ ซึ่งหากแปลตรงตัวก็จะแปลว่า "เวลาจริง" แต่สำหรับในมุมด้านงานขายหรือการติดตามการทำงาน จะเป็นหมายความในเชิง "ทันทีหรือทันเวลา" มากกว่า 

ดังนั้น ธุรกิจยุคใหม่ที่มีทีมขาย ซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลา แข่งกับคู่แข่งที่มีมากมายในตลาด ตอนนี้ก็จะให้ความสำคัญกับระบบหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของทีมขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันที ทันเวลาหรือเรียกอีกอย่างว่า สามารถติดตามการทำงานได้แบบ Real-time นั่นเอง

 

techonology for sales management

แน่นอนว่าการติดตามระบบหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในเรื่องการติดตามการทำงานขาย ก็คือ ระบบ CRM นั่นเอง ซึ่งเป็นระบบสำหรับใช้บริหารทีมขาย ติดตามการทำงานขาย และจัดการงานขายให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

ข้อดีของการติดตามกระบวนการขายและยอดขายแบบ Real-time ผ่าน R-CRM

  • ช่วยให้เห็นภาพรวมของการทำงานของทีมขายได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
  • ช่วยให้ทีมผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขายรับรู้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตลอดกระบวนการขาย และสร้างโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น
  • สามารถเข้าดูข้อมูล รายงาน สถิติต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาเพื่อให้เหมาะสมและตอบโจทย์กับการขาย
  • ช่วยให้การตัดสินใจต่างๆรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลได้ มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน
  • ช่วยสร้างบรรยากาศของ Teamwork ที่ดีในองค์กรได้ เพราะทุกคนทำงานประสานกันอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

 

rcrm lead inbox with label

 

R-CRM มีฟีเจอร์ช่วยติดตามการขายแบบ Real-time 

1. Sales Pipeline

Sales pipeline ช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายได้เห็นภาพรวมรายชื่อลูกค้าทั้งหมดในธุรกิจได้แบบ Real-time ได้เห็นถึงข้อมูล สถานะของลูกค้าแต่ละรายว่าอยู่ในสถานะใด ความคืบหน้าของการทำงานของเซลส์แต่ละคนเป็นอย่างไร หรือบางครั้งก็อาจจะเข้าไปช่วยแนะนำหรือกระตุ้นเซลส์เพื่อให้สามารถปิดการขายลูกค้ารายนั้นๆ ได้ไวขึ้น เช่น หากลูกค้ารายหนึ่งค้างอยู่ขั้นตอน นำเสนอ มานานกว่า 1-2 สัปดาห์แล้วอาจจะกระตุ้นให้เซลส์ลองสอบถามลูกค้าเพิ่มเติมว่าติดปัญหาตรงไหน หรือควรเสนอข้อเสนอพิเศษใดๆให้ลูกค้าหรือไม่ หรือลูกค้าบางรายเป็นลูกค้าชั้นดี เลื่อนขั้นตอนการขายอย่างรวดเร็ว เซลส์ทำงานได้ง่าย ธุรกิจก็ควรศึกษา Customer Insights ลูกค้าเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีในแบรนด์เราไปเรื่องๆ อีกทั้งสร้างยอดขายให้ธุรกิจเราได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้บริหารสามารถเข้าดูสรุปประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขายหรือรายงานสำคัญต่างๆ ของการขายได้ง่ายผ่าน R-Insights ช่วยจัดการลำดับความสำคัญของการขาย และบริหารสินค้าได้ตามรายงานไปป์ไลน์ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์วางแผนต่อไป ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การขาย และนำไปสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อบริหารทีมขายและยอดขายได้แบบ Real-time ในทุกๆวัน  และเมื่อการ Performance ที่ดีในแต่ละวัน ผลลัพธ์สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นยอดขายรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ก็ต้องทะลุเป้าอย่างแน่นอนค่ะ

 

rcrm sales tracking with sales pipeline

 

2. Sales Check-in

พอพูดถึงประเด็นนี้ ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายขายต่างต้องการใช้ฟีเจอร์ Sales Check-in นี้ให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลถูกต้อง และแม่นยำ เพราะสำหรับธุรกิจที่พนักงานขายต้องมีการเดินทางไปพบปะลูกค้านอกสถานที่อยู่เป็นประจำ ผู้บริหารคงไม่ได้มีเวลามากในการที่ต้องมาคอยตรวจเช็คหรือตรวจสอบการเดินทางของเซลส์ จนหลายๆ ธุรกิจปล่อยการติดตามจุดนี้ไปและหวังเพียงว่าแค่ให้เซลส์ปิดยอดมาให้ได้ก็พอแต่ไม่สามารถควบคุมการทำงานนอกสถานที่หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเซลส์ได้

แต่อย่างไรแล้ว อีกหลายๆ ทุกธุรกิจก็ยังมองว่าเมื่อต้องการผลลัพธ์ที่ดี ก็ต้องบริหารจัดการในทุกๆ ขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกไปพบลูกค้าของเซลส์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่ควรต้องได้รับการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น ระบบ R-CRM จะเข้ามาช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายได้ติดตามการทำงานของเซลส์ที่ออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ได้แบบ Real-time สามารถตรวจสอบการเดินทาง ระยะทาง สถานที่ที่เซลส์ปักหมุดได้ผ่านระบบ R-CRM ทันที ควบคุมเารเบิกจ่ายค่าเดินทางได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งไม่ต้องมาคอยเลื่อนดูรูปภาพหรือข้อมูลที่เซลส์ส่งมารายงานผ่านแอพลิเคชั่นอื่นๆ ไม่ต้องคอยรับโทรศัพท์รายงานการเดินทางให้ยุ่งยาก ทำให้มีเวลาไปบริหารจัดการงานอื่นได้มากขึ้น

 

rcrm sales tracking with sales check-in

 

3. Sales Report

มาถึงส่วนสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการทีมขายแบบและติดตามการทำงานของทีมขายได้แบบ Real-time คือการที่ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายทีมขาย สามารถเข้าดูรายงานการขายต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบผ่าน R-Insights ได้ทันที เมื่อเซลส์มีการเลื่อนสเต็บใน Sales Pipeline หรือมีการปิดการขาย ข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในรายงาน ที่ผู้บบริหารดูได้ทันทีตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น รายงานปิดการขาย (Close sales report), รายงานการทำงานของเซลส์แต่ละคน (Performance by user report), รายงาน Lead Activities และรายงานอื่นๆ ที่อีกมากมายที่ผู้บริหารไม่ต้องมาคอยรอการสรุปรายงานการขายจากทีมขายนานๆอีกต่อไป ต้องการดูข้อมูลสำคัญอะไรก็สามารถเข้าดูผ่านระบบได้ทันที เช็คง่าย ค้นหาสะดวก เพื่อนำข้อมูลในรายงานที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการขาย และสร้างกลยุทธ์การขายใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าต่อไป

 

rcrm sales tracking with sales reports

 

 

สรุป

การบริหารทีมขายด้วยการมีระบบ การติดตามงานขายแบบ Real-time ด้วย R-CRM จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายสามารถติดตามการทำงานของทีมขายได้อย่างทันท่วงที รู้ความคืบหน้าที่สำคัญของการทำงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีเวลาในการบริหารจัดการงานขายแต่ละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนและปรับกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการทั้งลูกค้าและทีมงานในองค์กร เมื่อรู้ปัญหาต่างๆในงานขายได้รวดเร็ว ก็ช่วยให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการขายได้ทันที และช่วยให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมขายสามารถเข้าถึงพนักงานขายได้ทุกคนและจัดลำดับความสำคัญของการขายได้อีกด้วย ที่สำคัญจะสามารถสร้างยอดขายและรายได้ให้ธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จแบบทะลุเป้าอย่างแน่นอน

 

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี