แนวทางการใช้ Custom Pipelines ใน R-CRM

การทำธุรกิจใด ๆ แน่นอนว่าบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเกิดรายได้นั้น คือ ทีมขาย พนักงานขายหรือเซลส์ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เริ่มแรกกับลูกค้า ทำหน้าที่สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของลูกค้า เข้าใจความต้องการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีกลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีอยู่กับธุรกิจของคุณและผู้ที่อาจมีโอกาสเป็นลูกค้าและท้ายที่สุดสามารถปิดการขาย สร้างรายได้อย่างลุล่วง และธุรกิจจะต้องมีความมั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของตน

 

 

จากที่เกริ่นไปนั้น เราจะขอแนะนำถึง ระบบ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย คืออะไร

 

R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย เป็นเครื่องมือสำหรับใช้บริหารจัดการลูกค้า งานขาย ตลอดจนการตลาดที่ตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่มีทีมขาย มีสินค้าและบริการที่ต้องการเสนอขายกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่พอสมควร ซึ่งช่วงระหว่างที่ลูกค้ากำลังใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่นั้น คือช่วงที่อยู่ในขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการขาย แน่นอนว่าลูกค้าของคุณไม่ได้มีแค่คนหรือสองคน ที่ทำให้ทีมขายจดจำลูกค้าแต่ละคนได้ R-CRM จึงเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ทีมขายสามารถติดตามงานขายของลูกค้าแต่ละรายหรือการขายในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบแบบแผน สิ่งที่ทีมขายต้องใช้ทำงานเป็นประจำในทุก ๆ วันตั้งแต่ จัดการ Lead, บันทึกรายงาน, สร้างใบเสนอราคา, ส่งอีเมล, ตั้งแจ้งเตือนเพื่อติดต่อหาลูกค้าในครั้งต่อไป ไปจนถึงจัดการ Sales Pipeline ในแต่ละขั้นตอนได้ง่าย ๆ 

 

ทั้งยังมีสถิติที่ทำให้หัวหน้าทีมขายหรือหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของเซลส์ได้อย่างเป็นระบบ วัดผลได้ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ เข้าใจ Customer Insights ได้อย่างลึกซึ้ง สามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มากยิ่งขึ้น 

 

กล่าวง่าย ๆ ก็คือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารและจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทีมขายจะต้องศึกษาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมให้กับพวกเขา นำไปสู่ความพึงพอใจและก็กลายมาเป็นลูกค้าของคุณในที่สุด

 

Sales Pipeline คืออะไร 

 

Sales Pipeline คือเส้นทางหรือกระบวนการขายของทีมขายตั้งแต่ต้นจนจบที่ถูกกำหนดขึ้นมาสำหรับการขายอย่างชัดเจนให้กับทีมขาย เพื่อช่วยสนับสนุนและเป็นเครื่องมือให้ทีมขายดำเนินกิจกรรมด้านการขายนั้นให้สำเร็จ  ช่วยให้ทีมขายได้รับทราบว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของพวกเขาอยู่ที่ใดในขั้นตอนไหน เพื่อที่พวกเขาจะสามารถคาดการณ์ยอดขาย จัดทีมติดตามและปิดข้อตกลงหรือการขายได้เร็วขึ้น ซึ่ง Sales Pipeline นี้จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละธุรกิจ เพราะกระบวนการขายของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ทำให้ธุรกิจที่ใช้ R-CRM สามารถ Custom Pipeline เพื่อให้ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน

 

ตัวอย่างขั้นตอนของกระบวนการขายมีอะไรบ้าง 

 

การจะขายสินค้าหรือบริการของคุณนั้น เริ่มต้นคุณต้องมีทีมขายที่คอยรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับธุรกิจของคุณหรือทีมขายมีการติดต่อไปหาลูกค้าเอง โดยขั้นตอน Sales Pipeline ที่ระบบ R-CRM กำหนดพื้นฐาน จะมีอยู่ 4 ขั้นตอน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ลงรายละเอียดการติดต่อ Lead ตามขั้นตอน จะประกอบด้วย ใหม่, สนใจ, รอจ่าย และปิดการขาย

 

 

วิธีสร้าง Custom Pipelines ในระบบ R-CRM

 

วิธีการสร้าง Sales Pipeline คุณสามารถแก้ไขข้้นตอนของทั้ง 4 ขั้นตอนให้เป็นข้อความอื่น ๆ ได้โดย 

 

1. ให้ไปที่เมนู ตั้งค่า แล้วเลือกจัดการ Pipeline จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม Pipeline

 

 

2. กรอกชื่อขั้นตอนที่ต้องการ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

หากธุรกิจของคุณมีเกินกว่า 4 ขั้นตอน ก็สามาถคลิกเครื่องหมาย + ได้ตามจำนวนขั้นตอน สูงสุดได้ 10 ขั้นตอน หลังจากนั้นก็กรอกชื่อ Pipeline และกดบันทึกเพื่อเปิดการใช้งาน 


 

Tips การตั้งชื่อขั้นตอน Pipeline 

 

การตั้งชื่อ Pipeline เป็นเรื่องสำคัญ องค์กรที่จะใช้ Custom Pipeline ควรหารือกันภายในองค์กรและตกลงร่วมกันด้วยก็จะยิ่งดี โดยดูจากบริบทต่าง ๆ ในการทำงาน ซึ่งการตั้งชื่อ Pipeline อาจนำหลักการใช้ Verb ที่เติม -ing ที่มีความหมายว่ากำลังทำอยู่ เช่น Meeting, Discussing, Installing, Designing, Producing, Quality Controlling (QC), Paying, Negotiating หรือ -ed ที่มีความหมายว่าได้ทำสิ่งนั้นจบไปแล้ว Contacted, Proposal Presented, Finalized Proposal หรือวันนัดหมายเพื่อทำอะไรบางอย่าง เช่น Survey Date, Test Drive Date, Delivery Date, Operative Date เป็นต้น

 

ยกตัวอย่างไอเดียขั้นตอน Pipelines ในระบบ R-CRM ของธุรกิจต่าง ๆ เช่น

 

1. ธุรกิจติดตั้งกล้องวงจรปิด  

 

  

2. ธุรกิจจัดงานอีเว้นท์ 

 

 

3. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 

 

 

 4. ธุรกิจขายรถยนต์

 

 

5. ธุรกิจขายประกัน

 

     

6. ธุรกิจเสริมความงาม

 

7. ธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์

 

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า Sales Pipeline จะเข้ามาช่วยให้ทีมขายมีขั้นตอนกระบวนการขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยให้เห็นภาพรวมของการขาย ประวัติการติดต่อของลูกค้าแต่ละรายรวมทั้งประวัติการชำระเงิน การรับรู้ถึงความต้องการและสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังกับสินค้าหรือบริการของคุณว่าเหตุใดคุณจึงขายดีหรือเหตุใดคุณถึงปิดการขายไม่ได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันในระบบ R-CRM คุณจึงสามารถดึงข้อมูลและดูประวัติการติดต่อทั้งหมดได้อย่างง่ายดายภายในที่เดียว และสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาทำการวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และกำหนดทิศทางการขายในอนาคตข้างหน้าได้ และอย่าลืมว่าลูกค้าเป็นทรัพย์สินของทุกธุรกิจและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้พวกเขามีความพึงพอใจกับสินค้าและบริการคุณอย่างดีที่สุด

 

R-CRM หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของ Readyplanet Marketing Platform 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี

 

Updated: 16 March 2021 | Produced by: Dujnapa Chauthamcharoen