วิธีสร้าง Team Building เพิ่มศักยภาพให้ทีมเซลส์ ยอดขายทะลุเป้า

ไม่ว่าจะบริษัทเล็ก หรือบริษัทใหญ่ต่างทราบกันดีถึงความสำคัญของทีมเซลส์ เพราะนอกจากจะเป็นทีมที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด ยังเป็นทีมที่ดูแลยอดขาย รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัท เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทเลยก็ว่าได้ ยิ่งถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีเซลส์จำนวนมาก ซึ่งเซลส์แต่ละคนก็จะมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และอุปนิสัยที่แตกต่างกัน การทำ Team Building หรือการสร้างทีมสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพื่อให้เซลส์ทุกคนมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่และขอบเขตการทำงานไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งจะไม่ยากเลยหากเรามีเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการทีมขายที่เราเรียกเครื่องมือนั้นว่า CRM 

Team Building คืออะไร ? ทำไมถึงสำคัญ ? 

 

 Team Building คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ

 

Team Building เป็นการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ภายในทีมดีขึ้น เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยการสร้าง Team Building ไม่มีการกำหนดวิธีตายตัว เป็นได้ทั้งการจัดกิจกรรมเข้าฐาน การทำวอร์คแรลลี่ การอบรมสัมมนา ไปจนถึงการสร้างรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบ โดย Team Building มีความสำคัญ เนื่องจากจะทำให้คนในทีมมองเห็นเป้าหมายของการทำงานเป็นภาพเดียวกัน ทำให้แต่ละคนเข้าใจหน้าที่ของตนเองมากขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ

 

วันนี้ Readyplanet มีเทคนิคลับ ๆ 4 ข้อในการสร้าง Team Building ให้เกิดในทีมเซลส์ ดังนี้1. มีผู้นำที่ดี 

 

ผู้นำ เปรียบเสมือนแม่ทัพที่ต้องวางแผนวางกลยุทธ์ให้ลูกน้องทำตาม หากมีการวางแผนผิดพลาดก็จะส่งผลกระทบกับกองทัพหรือบริษัท ฉะนั้นการตัดสินใจของผู้นำจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับหน้าที่ของผู้นำทีมเซลส์ที่ดี นอกจากจะต้องเก่ง มีความรู้ ตัดสินใจได้ดี ยังต้องมีการประเมินสถานการณ์ของตลาดอยู่ตลอดเวลา และต้องดูภาพรวมศักยภาพของทีมด้วย โดยการใช้ตัวช่วยอย่าง R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย จะสามารถลดขั้นตอนในการดูภาพรวมของทีม สามารถจัดการ Sales Pipeline ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลการทำงานของเซลส์ในทีมเพื่อใช้สำหรับการประเมิน และวิเคราะห์ได้ว่าควรจูงใจเซลส์ในทีมอย่างไรจึงจะถึงเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้

 

ยกตัวอย่างฟีเจอร์ของ R-CRM ที่หัวหน้าทีมเซลส์สามารถใช้วางแผนได้

 

หัวหน้าทีมเซลส์สามารถดู Sales Pipeline และการทำงานของเซลส์ในทีมได้ โดย R-CRM จะมีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า R-Insights เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าทีมขาย ได้เข้าถึงข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อดูภาพรวมของธุรกิจ การขายที่ผ่านมา และนำไปวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ R-Insights ได้โดย คลิกที่นี่

 

Sales Pipeline Report

 Sales Pipeline R-CRM แพลตฟอร์มบริหารงานขาย

 

รายงาน Performance ของเซลส์ในทีม

 Sales Performance Report R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย

 

 

2. สร้างเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน 

 

ยิ่งกำหนดเป้าหมายชัดเจนมากแค่ไหน ก็ยิ่งทำให้คนในทีมวางแผนเดินทางไปถึงเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น โดยในทีมเซลส์ การตั้งเป้าหมายยอดขายจำเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายด้านมาประกอบ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องกลุ่มเป้าหมายของบริษัทคือใคร วิธีการสั่งซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงยอดและความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ซึ่งเครื่องมือ R-CRM สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี โดยการช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลทั้งหมด ทำให้หัวหน้าทีมเซลส์สามารถกำหนดเป้าหมายยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โดยการตั้งเป้าหมายยอดขาย ควรมีการตั้งทั้ง “เป้าหมายยอดขายระยะสั้น” และ “เป้าหมายยอดขายระยะยาว” เพราะหากตั้งเป้าหมายระยะยาวเพียงอย่างเดียว พนักงานขายในทีมอาจเกิดการท้อระหว่างทางได้ การตั้งเป้าหมายระยะสั้นจึงเป็นเหมือนการสร้างกำลังใจ เป็นแรงจูงใจให้บรรลุเป้าหมายยอดขายให้สำเร็จ3. ยอมรับความแตกต่างของคนในทีม 

 

ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สิ่งที่เราต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ ความหลากหลายของคนในทีม ที่มีความแตกต่างกันทั้งการศึกษา ความคิด นิสัย ฯลฯ ความแตกต่างเหล่านี้อาจทำให้เราสร้างกำแพงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว เราควรเปิดใจยอมรับ และเห็นคุณค่าของสมาชิกในทีมทุกคน จะทำให้สมาชิกทุกคนเกิดการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเห็นมากมาย ช่วยขับเคลื่อนให้ทีมประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 วิธีสร้าง Team Building เพิ่มศักยภาพให้ทีมเซลส์

 

4. มีการสื่อสารและประสานงานกันภายในทีม 

 

แต่ละคนในทีมย่อมมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่จะเชื่อมทุกคนไว้เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การติดต่อประสานงานกัน โดยสำหรับทีมเซลส์ สมาชิกทุกคนในทีมควรมีการอัพเดทการขายของตนเองให้คนในทีมทราบไว้อยู่เสมอ เพราะหากใครคนใดคนหนึ่งติดขัด คนอื่นในทีมก็จะได้สามารถช่วยทำแทนต่อได้ ซึ่งถ้ามีเครื่องมืออย่าง R-CRM ที่สามารถเก็บข้อมูลทั้ง การขายของคนในทีมในแต่ละวัน Label ที่บอกสถานะของลูกค้า จำนวนการออกใบเสนอราคา รวมไปถึง Note รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของลูกค้าแต่ละคน ก็จะช่วยทำให้การทำงานของทีมดำเนินต่อไปได้ และปิดการขายได้สำเร็จ

 

ยกตัวอย่างฟีเจอร์ R-CRM

 

Lead Inbox : บริหารจัดการ และติดตามการขายของลูกค้าในแต่ละวัน 

 บริหารจัดการและติดตามการขายของลูกค้าในแต่ละวัน

 

Label : ช่วยจำแนกประเภทหรือความสำคัญของรายการขายแต่ละรายการ

 

 

 

NOTE : จดบันทึกรายละเอียดสำคัญของลูกค้า สร้างความประทับใจ ปิดการขายได้ง่ายขึ้น

 

R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย จดบันทึกรายละเอียดสำคัญของลูกค้า

 

มาถึงตรงนี้ ทุกคนคงทราบแล้วว่า Team Building เป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัท โดยไม่เพียงแต่จะทำให้ยอดขายทะลุเป้า ยังทำให้คนในทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถแสดงศักยภาพตนเองออกมาได้เต็มที่ ดังนั้นผู้บริหาร หรือหัวหน้าทีมควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยการเลือกใช้ตัวช่วยอย่าง R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย จาก Readyplanet ที่จะทำให้ทีมเซลส์ทำงานกันได้ง่ายขึ้น จัดเก็บข้อมูลและสถิติของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

 

R-CRM หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของ Readyplanet Marketing Platform 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี

 

Updated: 09 December 2020 | Produced by: Dujnapa Chauthamcharoen