รีวิว R-Insights ตัวช่วยที่จะทำให้ Manager ไม่ต้องทำ Sales Report

ในการวางแผนกลยุทธ์การขาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูล สถิติหรือรายงานผลที่มีสเถียรภาพที่เรียกว่า Sales Report ทว่าแต่ก่อน การทำ Sales Report แต่ละครั้งค่อนข้างเสียเวลามาก เนื่องจากข้อมูลที่จะต้องเก็บรวบรวมและนำมาวิเคราะห์มีจำนวนเยอะ หรือแม้กระทั่งการใส่ข้อมูลของรายงานที่ไม่ถูกต้องของพนักงานขาย ทำให้ได้รายงานผลและสถิติที่คาดเคลื่อนได้ ยังไม่นับรวมการส่งรายงานที่ล่าช้า ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทีมขายของหลายบริษัทมักมองข้าม 

 

ปัจจุบันธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการและต้องการนำเสนอขาย มักเลือกใช้เครื่องมือที่เข้ามาช่วยเรื่องการทำ Sales Report โดยหนึ่งในข้อดีของ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ของ Readyplanet คือ นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการทีมขายอย่างเป็นระบบแล้ว ทำให้สามารถวัดผลได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อกับ R-Insights เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าทีมขาย ได้เข้าถึงข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อดูภาพรวมของธุรกิจ การขายที่ผ่านมา และนำไปวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

 

R-Insights ของ R-CRM คืออะไร?

 

R-Insights คือหนึ่งในเครื่องมือภายใต้ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย เปรียบเสมือนสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เข้ามาในแพลตฟอร์ม R-CRM ได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบและครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น รายงานและสถิติการสั่งซื้อ มีข้อมูลละเอียดครบในแต่ละขั้นตอน โดยสามารถเรียกดูได้ตามหมวดหมู่หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของระบบบริหารจัดการรายการสั่งซื้อ สามารถแสดงภาพรวมรายงานผลเกี่ยวกับ Sales Pipeline หรือกระบวนการขายทั้งหมดได้ แสดงรายงานผลเกี่ยวกับจำนวนยอดขายในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นรายวัน รายเดือน หรือตามอื่น ๆ ที่กำหนด และสามารถกรองการแสดงผลสถิติเป็นตามช่วงเวลา (วันนี้, สัปดาห์นี้, เดือนที่แล้ว, ปีนี้ ) หรือจะเป็นแบ่ง รายบุคคล และรายทีมก็ได้

 

Pain Point ของ Sales Manager ในการทำ Report คืออะไร?

 

วัตถุประสงค์หลักของการทำ Sales Report ของทีมขาย พนักงานขาย

 

สำหรับพนักงานขาย ที่ในแต่ละวันต้องเจอกับลูกค้าจำนวนมาก ทำให้อาจหลงลืมหรือตกหล่นข้อมูลของลูกค้าไป ดังนั้นการทำ Sales Report จะเป็นเครื่องมือชั้นดีในการเก็บรวมรวบฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อประกอบการสร้างยอดขาย กระตุ้นยอดขายในแต่ละวัน/สัปดาห์/ เดือน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือวัดผลการทำงานในแต่ละวันของทีมขายว่าดำเนินการไปถึงขั้นไหน สามารถปิดยอดขายได้กี่รวย รวมไปถึงการช่วยเตือนความจำว่าในวันพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรเกี่ยวกับงานขายต่อไปบ้าง

 

วัตถุประสงค์หลักของการทำ Sales Report ของผู้บริหารและหัวข้อทีมขาย

 

เมื่อมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของทีมขายเกี่ยวกับการขาย การสั่งซื้อได้อย่างเป็นระบบ และครบทุกขั้นตอน ย่อมกลายเป็นแหล่งรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การขาย การตลาดรวมถึงการโฆษณาได้อย่างแม่นยำ

 

 

Solution ของ R-Insights จาก Readyplanet ช่วยอะไรได้บ้าง?

 

ระบบ R-CRM จะช่วยเก็บข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์และจำแนกลูกค้าไว้หลากหลายประเภท ยิ่งทีมขายรู้ข้อมูลของลูกค้ามากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้แนวโน้มปิดการขายสูงมากขึ้นเท่านั้น รวมไปถึงระบบการขายแบบเดิม ๆ มีปัญหาซ้ำซากไม่รู้จบ ทำให้ทีมขายไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพเท่าที่ควร

 

 

 • การจัดการทีมขายยุ่งยาก ในการเก็บข้อมูลแบบเดิม ผ่าน Spreadsheet เป็นเรื่องยากที่จะอัปเดทรายชื่อลูกค้าหรือขั้นตอนการทำงานของพนักงานขายแต่ละคน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดของการดำเนินงานของฝ่ายขายได้ เช่น การผิดนัดกับลูกค้า, จำไม่ได้ว่าลูกค้ารายนี้อยู่ในขั้นตอนไหนของการขายแล้ว ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

 

 • วัดผลการทำงานของทีมขายไม่ได้ จัดการทีมขายไม่ได้ เมื่อการเก็บข้อมูล Sales Report ไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้ผู้บริหารและหัวหน้าทีมขาย ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง ทำให้เป็นเรื่องยากและเสียเวลามากในการวัดผลการทำงานของทีมขาย ทั้งการวัดผลเป็นทีมและวัดผลเป็นรายบุคคล รวมถึงข้อมูลที่กระจัดกระจาย ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวจัดการระบบในทีมขายได้

 

 • เสียเวลาการทำรายงานแต่ละครั้ง เมื่อระบบเก็บข้อมูล ไม่เป็นระบบและไม่สามารถเชื่อมถึงกันได้ ผู้บริหารและหัวหน้าทีมขายไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดทตลอดเวลาได้ ทำให้พนักงานขายจำเป็นต้องเสียเวลาในการทำรายงานแต่ละครั้ง และเพื่อส่งมอบให้กับผู้บริหารและหัวหน้าทีมขายต่อไป อีกทั้งด้วยข้อมูลที่ถูกเก็บกระจัดกระจาย ทำให้เป็นเรื่องยากในการเก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งยังเสี่ยงที่จะตกหล่น หรือสูญหายได้

 

 

สำหรับ Readyplanet มีระบบ CRM ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการทีมขายได้อย่างเป็นระบบ ที่เรียกว่า R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย สามารถวัดผลได้มากขึ้น และยังสามารถเชื่อมกับ R-Insights เพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายสามารถดูสถิติสำคัญต่าง ๆ ทางการขายได้ ดังนี้

 

 • Sales pipeline (งานขายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นปิดการขาย)

 

 

 

สำหรับการรายงานผลของ Sales Pipeline จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะ R-CRM มีรายงาน Sales Pipeline โดยละเอียดเพื่อช่วยให้ Pipeline Management เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานแบ่งเป็นผลงานของทีมขายรายบุคคล มี Lead ที่เข้ามาใหม่เท่าไหร่ สามารถสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่ รวมถึงมีจำนวน Lead ที่สนใจสินค้า และสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่ รวมถึง Lead ที่ซื้อสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของทีมขายแต่ละคน

 

 • Lead activities (การใช้งาน Lead)

 

 

รายงานผลยังบอกเกี่ยวกับ Lead activities ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เป็นข้อมูลสถิติ Lead ที่ถูกดำเนินการ เป็นการเก็บสถิติรายการ Lead ที่มีการติดต่อและลงบันทึกในหน้าข้อมูลของ Lead  อีกทั้งยังสามารถดู Lead ที่ถูกส่งต่อในแต่วัน ไปยังพนักงานขายรายอื่น ๆ ในแอคเคาท์ R-CRM เดียวกันได้อีกด้วย

 

 • Lead conversion (Lead ทีมีแนวโน้มจะซื้อสินค้า)

 

 

สามารถดูรายละเอียดของ Lead Conversion หรือ Lead ที่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจสูง ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามช่วงเวลาที่ต้องการ โดยเลือกดูภาพรวมของ Lead ที่ติดต่อในทุกขั้นตอน หรือหากต้องการเลือกดูสถิติเฉพาะตามขั้นตอนต่าง ๆ ก็ทำได้เช่นกัน

 

 • Conversion by user (วัดผลประสิทธิภาพของเซลส์แต่ละคน) 

 

 

 

ในการรายงานผลของ Lead Conversion สามารถเรียกดูเฉพาะสถิติ Lead Conversion by Users เพื่อใช้วัดผลและดูประสิทธิภาพของทีมขายเป็นรายบุคคลได้ เพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายนำมาวิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นพนักงานในทีมขาย

 

 • Conversion by source (วัดผลประสิทธิภาพตามแหล่งที่มา)

 

 

นอกจาก Lead Conversion จะรายงานผลแบ่งเป็นทีมขายรายบุคคลแล้ว ยังสามารถเรียกดู Lead Convensions by Source จากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับใช้ได้การวางแผนกลยุทธ์ทีมขายในอนาคต

 

 • Performance by user (วัดผลการปิดการขายของเซลส์แต่ละคน)

 

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับการปิดการขาย Performance by User โดยแบ่งตามผู้ใช้ขาย สามารถดูได้ว่าทีมขายรายบุคคลคนใดสามารถปิดการขายได้มากที่สุดในเดือน,ไตรมาส,ปี ที่ผ่านมา

 

 • Performance by source (วัดผลการปิดการขายตามแหล่งที่มา)

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับการปิดการขาย Performance by Source โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของ Lead ที่แตกต่างกัน เพื่อดูว่าแหล่งที่มาใดมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์การขายและการวางแผงการตลาดต่อไป

 

 • Performance by product (วัดผลประสิทธิภาพของสินค้า) 

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับการปิดการขาย Performance by Product โดยแสดงผลการปิดการขายของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ที่ภายในธุรกิจมี เพื่อดูภาพรวมว่าผลิตภัณฑ์ใดสามารถปิดการขายได้มากที่สุด และผลิตภัณฑ์ใดสามารถปิดการขายได้น้อยที่สุด เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขายต่อไป

 

 • Performance by label (วัดผลประสิทธิภาพตามฉลาก)

  

 

รายงานผลเกี่ยวกับการปิดการขาย Performance by Lable สำหรับธุรกิจที่มีสินค้าหลากหลาย หรือภาคในผลิตภัณฑ์เดียว มีหลายรสชาติให้เลือก เป็นต้น แสดงผลการปิดการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแตกต่างกัน เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าทำไมลูกค้าถึงชื่นชอบฉลากที่สามารถปิดการขายได้มากที่สุด และเพราะอะไรลูกค้าถึงไม่ชื่นชอบฉลากที่ปิดการขายได้น้อยที่สุด เพื่อนำไปประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายต่อไป

 

 • Performance last 6 months (วัดผลประสิทธิภาพ 6 เดือนที่ผ่านมา)

 

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับการปิดการขาย Performance last 6 months เพื่อดูภาพรวมภายในครึ่งปีว่ายอดขายของแต่ละเดือนเป็นอย่างไร ยอดขายในเดือนใดสูงและต่ำสุดเนื่องจากปัจจัอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง และสามารถนำไปคาดคะเนยอดในเดือนถัดๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • Lost reason Top 5 (5 เหตุผลแรกที่ลูกค้าไม่สนใจซื้อ)

 

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับการ Lost Reasons – Top 5  หรือ 5 เหตุผลแรกว่าทำไมลูกค้าถึงไม่เลือกซื้อสินค้า นี่คือข้อดีในการเก็บข้อมูลจากลูกค้า เพราะเมื่อเรารู้เหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงไม่ซื้อสินค้าของเรา ก็ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับธุรกิจเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและปรับปรุงที่มาจากตัวธุรกิจเองอีกด้วย

 

 • Lost reason by reason (เหตุผลที่ลูกค้าไม่สนใจซื้อสินค้า)

 

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับการ Lost Reasons by Reason หรือเหตุผลใดบ้างที่ลูกค้าไม่สนใจซื้อสินค้า อาจไม่ใช่เพียง 5 เหตุผลแรกที่ควรให้ความสำคัญ แต่ทุกเหตุผลของลูกค้า คือ 1 เสียงจากผู้บริโภค ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน และนำไปพัฒนาปรังปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

 

 • Lost reason – detail (เหตุผลที่ลูกค้าไม่สนใจซื้อสินค้าพร้อมรายละเอียด)

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับ Lost reason – detail หรือ การเหตุผลที่ลูกค้าไม่สนใจสินค้าพร้อมรายละเอียด บางทีการที่ลูกค้าไม่สนใจสินค้า อาจไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของธุรกิจหรือทีมขาย แต่เป็นการที่ธุรกิจยังไม่มีบริการดังกล่าว เช่น ยังไม่มีโปรโมชั่นที่ลูกค้าสนใจลูกค้าจึงยังไม่ซื้อสินค้าในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นเมื่อธุรกิจมีโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ติดต่อกลับไปแจ้งว่าทางธุรกิจกิจมีโปรโมชั่นที่ลูกค้าสนใจแล้ว นอกจากมีแนวโน้วที่จะเพิ่มยอดขายแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธุรกิจอีกด้วย 

 

 • Lost by Source / Medium (Lead ที่ได้จากแหล่งที่มาไหน) 

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับ Lead by Source / Medium หรือ Lead ที่ได้มาจากแหล่งที่มาใดบ้าง แน่นอนว่าธุรกิจย่อมมีแหล่งในการหา Lead หลากหลาย รายงานนี้สามารถบอกได้ว่า Lead ที่เข้ามาและทำให้เกิดมูลค่าต่าง ๆ กับธุรกิจมาจากแหล่งใดบ้าง เช่น Social Media, Website, Google Ads เป็นต้น

 

 • Lead by Keyword (Lead ที่ได้จาก Keyword ไหน)

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับ Lead by Keyword หรือ Lead ที่ได้มาจาก Keyword ใด ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาจะมาจาก Organic Search หรือคำค้นหาที่มาจาก Paid Search ก็ตาม ที่ทำให้ลูกค้ามาเจอสินค้าหรือบริการ ดังนั้นธุรกิจแต่ละธุรกิจจึงมี Keyword เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเจอที่แตกต่างกัน สำหรับ R-CRM ช่วยในการของการประมวลผลว่า Keyword ใดที่สามารถดึง Lead กลับเข้ามาหาธุรกิจได้มากที่สุด

 

 • Lead by Campaign (Lead ที่ได้จากแคมเปญโฆษณาไหน)

 

 

รายงานผลเกี่ยวกับ Lead by Campaign หรือ Lead ที่ได้จากแคมเปญโฆษณาใดบ้าง โดยแบ่งได้ตามแคมเปญโฆษณาต่าง ๆ บอกถึงค่าใช้จ่าย การคลิกเข้ามาหลังจากที่สนใจ และรายละเอียดอื่น ๆ โดยมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา การตลาดในอนาคต

 

เมื่อ R-CRM จาก Readyplanet มีฟีเจอร์ R-Insights ที่ช่วยในเรื่องการเก็บข้อมูล สถิติต่าง ๆ จำแนกไว้เป็นหมวดหมู่เรียกใช้ง่าย แถมยังสามารถวัดผลได้จริง และมีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมขายไม่จำเป็นต้องทำ Sales Report ขึ้นมาด้วยตัวเอง เพียงใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบของ R-CRM ก็สามารถช่วยให้ทั้งทีมขายใช้อัปเดทและวัดผลการดำเนินงานของตัวเองในแต่ละวัน อีกทั้งยังช่วยให้หัวหน้าทีมขายและผู้บริหารนำข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ ไม่ตกหล่น ใช้เพื่อวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์การขายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการรายงานผลที่ไร้สเถียรภาพ ทำให้การคาดการณ์เป้าหมายหรือยอดขายไร้ข้อผิดพลาด รียกได้ว่า Sales Report ที่สมบูรณ์แบบจาก R-Insight ของ ระบบ R-CRM คือไม้เด็ดที่ธุรกิจพึงมี

 

R-CRM หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของ Readyplanet Marketing Platform 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี