ฟังก์ชันใหม่ R-CRM กำหนดเป้ายอดขาย (Sales Target)

การวางกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารงานขาย ซึ่งจะช่วยให้ทีมขายมีทิศทางการขายที่ชัดเจนและวางแผนงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดเป้าหมายสามารถกำหนดได้หลายด้าน เช่น เป้าหมายด้านยอดขาย เป้าหมายด้านเวลา เป้าหมายสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ระบบ R-CRM ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยทำให้การบริหารงานขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาง Readyplanet จึงได้ต่อยอดพัฒนาฟังก์ชันที่สามารถให้เจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าทีมขายกำหนดเป้ายอดขายให้กับทีมขายได้

ฟังก์ชัน "เป้ายอดขาย (Sales Target)" เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หัวหน้าทีมขายหรือผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเป้ายอดขายรายเดือนของผู้ใช้แต่ละคนได้ โดยผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถเห็นเป้ายอดขาย, ยอดขายของตนเองที่ทำได้ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน้าจัดการ Lead ดังตัวอย่าง 
 
 
 
การกำหนดเป้ายอดขาย
 
1. เจ้าของธุรกิจ หัวหน้าทีมขายหรือผู้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล สามารถกำหนดเป้ายอดขายได้ที่เมนู "เป้ายอดขาย" (Sales Target) เลือกสร้างเป้ายอดขาย จากนั้นเลือก Pipeline และตั้งชื่อเป้ายอดขายที่ต้องการ
 
 
2. สามารถเลือกปีและทีม เพื่อกำหนดเป้ายอดขายรายเดือนให้กับผู้ใช้งาน โดยสามารถกรอกข้อมูลได้สะดวกเหมือนใช้งานผ่าน Spreadsheet 
 
 
3. เมื่อเซลส์มีการสร้างใบเสนอราคาและปิดการขายในระบบ R-CRM ระบบจะคำนวณยอดขายและแสดงข้อมูลในหน้าจัดการ Lead ดังตัวอย่าง
 
 
 
ตัวอย่างการแสดงผลสำหรับผู้ใช้ที่มีการกำหนดเป้ายอดขาย
 
 
 
ดังนั้นการใช้งานฟังก์ชัน เป้ายอดขาย (Sales Target) จะช่วยให้เซลส์สามารถทราบข้อมูลเป้ายอดขาย, ยอดขายของตนเองที่ทำได้, จำนวน Lead ที่ปิดการขายได้และค่าเฉลี่ยของทั้งตนเองและของทีม ช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานและการติดตามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าทีมขายจะสามารถติดตามการทำงานของเซลส์และดูข้อมูลรายงานสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับยอดขายได้
 
สามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าและการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : เป้ายอดขาย (Sales Target)
 
 
การดูรายงานผ่าน R-Insights
 
เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาและปิดการขายในระบบ R-CRM ข้อมูลการปิดการขายรวมถึงสรุปยอดขายทั้งหมด เจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าทีมขาย สามารถดูข้อมูลและสรุปรายงานที่สำคัญต่าง ๆ ได้ที่ R-Insights  
 
 
รายงานปิดการขาย แสดงรายงานปิดการขายแบ่งตามผู้ใช้, แบ่งตามสินค้า, แบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า และแบ่งตามแหล่งที่มา โดยแสดงข้อมูลยอดขายที่ปิดได้, เป้ายอดขายกรณีมีการกำหนดไว้, จำนวน Lead ที่ปิดการขายได้ รวมถึงค่าเฉลี่ยและเวลาเฉลี่ยในการปิดการขาย ดังตัวอย่าง
 
 
รายงานสรุปยอดขายประจำปี แสดงข้อมูลยอดขายของธุรกิจ, ยอดขายแบ่งตามผู้ใช้, แบ่งตามสินค้า สามารถเปรียบเทียบยอดขายของผู้ใช้แต่ละคนได้
 
 
 
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรายงานทั้งหมดได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Insights