เขียนจดหมายข่าว สร้างลูกค้า ตอนที่ 2 (จบ)


ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ในบทความ เขียนจดหมายข่าว สร้างลูกค้า ตอนที่ 1 คอลัมน์ Think Success หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในสัปดาห์ที่แล้ว ที่คุณบุรินทร์ ได้กล่าวว่า 

"Email Marketing เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจออนไลน์มายาวนาน ไม่ว่าธุรกิจนั้นๆจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ เนื่องจากความสามารถในการเพิ่มยอดขาย สร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม 

ด้วยการสร้างการรับรู้ จดจำ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีกับแบรนด์ (Brand Loyalty) เพิ่มโอกาสที่จะสื่อสารถึงลูกค้าโดยตรง อีกทั้งยังสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งงบประมาณก็ยังไม่สูง"

 

 

ซึ่งวันนี้ คุณบุรินทร์ได้มาพูดถึงอีก 3 ขั้นตอนในการสร้างจดหมายข่าวคุณภาพ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เปิดอ่าน ในบทความ เขียนจดหมายข่าว สร้างลูกค้า ตอนที่ 2 (จบ) คอลัมน์ Think Success หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดเนื้อหาข่าวทั้งหมดได้ ข้างล่างนี้เลยค่ะ


 

November 25, 2016
Watsanan Saikam
www.ReadyPlanet.com

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course