เขียนจดหมายข่าว สร้างลูกค้า ตอนที่ 1


Email Marketing เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจออนไลน์มายาวนาน ไม่ว่าธุรกิจนั้นๆจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ เนื่องจากความสามารถในการเพิ่มยอดขาย สร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม 

ด้วยการสร้างการรับรู้ จดจำ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีกับแบรนด์ของคุณ (Brand Loyalty) เพิ่มโอกาสที่จะสื่อสารถึงลูกค้าโดยตรง อีกทั้งยังสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ งบประมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง ก็ยังไม่สูงอีกด้วย 

ในการสร้างจดหมายข่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจนั้น คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ได้กล่าวเอาไว้ในคอลัมน์ Think Success หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน ว่า "ผู้ประกอบการจะต้องส่งจดหมายข่าวที่มีคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเปิดอ่าน และปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของจดหมายข่าวนั้นๆ" 

นอกจากนั้น คุณบุรินทร์ ยังได้กล่าวเสริมถึง 5 ขั้นตอน ในการเขียนจดหมายข่าวให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์ ให้กลายมาเป็นลูกค้า วันนี้ เราได้นำเอา 2 ขั้นตอนแรกมาฝากกัน ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดของข่าวได้ ข้างล่างนี้เลยค่ะ

 

 

November 18, 2016
Watsanan Saikam
www.ReadyPlanet.com

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course