ภาพรวม Product Updates ประจำเดือนมิถุนายน 2021

สำหรับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Readyplanet ได้ปรับปรุงและพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ Readyplanet Marketing Platform อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความสามารถและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยในเดือนนี้ได้มีการพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้

 
R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย
 
1. ฟังก์ชันใหม่ "เป้ายอดขาย (Sales Target)" 

ระบบ R-CRM ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยทำให้การบริหารงานขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาง Readyplanet จึงได้ต่อยอดพัฒนาฟังก์ชันที่สามารถให้เจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าทีมขายกำหนดเป้ายอดขายให้กับทีมขายได้ โดยสามารถกำหนดเป้ายอดขายรายเดือนของเซลส์แต่ละคนได้ เมื่อมีการปิดการขายในระบบ ข้อมูลเป้ายอดขายและรายละเอียดเกี่ยวกับยอดขายจะแสดงในหน้าจัดการ Lead ดังรูปตัวอย่าง รวมถึงสามารถดูข้อมูลรายงานสรุปยอดขายได้ที่ R-Insights
 
 
 
 
ดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : ฟังก์ชันเป้ายอดขาย (Sales Target)
 
2. ระบบบริหารจัดการรายการสั่งซื้อ (Order Management) ปรับปรุงให้สามารถแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งก่อนพิมพ์ได้
 
 
 
 
 

 
 
R-Insights 
 
สืบเนื่องจากระบบ R-CRM ได้พัฒนาฟังก์ชันใหม่เกี่ยวกับการกำหนดเป้ายอดขาย ดังนั้นในส่วนของ R-Insights ซึ่งแสดงข้อมูลรายงานที่สำคัญต่าง ๆ ของ R-CRM จึงได้มีการปรับปรุงรายงานการปิดการขายเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงข้อมูลเป้ายอดขายของเซลส์และเพิ่มรายงานใหม่ “สรุปยอดขายประจำปี (Annual Sales Report)” เพื่อให้สามารถดูรายงานเกี่ยวกับยอดขายของธุรกิจ, ยอดขายเทียบเป้า, ยอดขายแบ่งตามผู้ใช้/แบ่งตามสินค้า สามารถเปรียบเทียบยอดขายของผู้ใช้แต่ละคนได้ ดังตัวอย่าง
 
  
 
 

 
Chatday แพลตฟอร์มบริหารแชททุกช่องทางในที่เดียว 
 
1. ในช่วงก่อนหน้านี้ระบบ Chatday ได้พัฒนาฟังก์ชัน Chat Center เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ LINE Official Account และ Facebook Page เพื่อรวมทุกช่องทางแชทไว้ในที่เดียว แต่จะสามารถเชื่อมต่อได้อย่างละ 1 บัญชีเท่านั้น จึงได้มีการต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ LINE Official Account และ Facebook Page ได้มากกว่า 1 บัญชี (สูงสุดอย่างละ 10 บัญชี) รวมถึงเพิ่มการเก็บประวัติแชทจาก Facebook Page เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมต่อกัน กรณีที่ผู้ดูแลระบบตอบแชทจาก Facebook Page โดยตรง ข้อความแชทจะแสดงที่ Chatday ด้วย
 
 
2. ปรับปรุงการแสดงผลรูปโฆษณาเมื่อคลิกเข้ามายังห้องแชท กรณีผู้ใช้งานคลิกแชทมาจากโฆษณา Facebook ช่วยให้ผู้ดูแลระบบทราบได้ว่าผู้ใช้งานแชทมาจากโฆษณาใด
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน Chatday : Chat Center
 
 

 
 
R-Shop แพลตฟอร์มสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่มาพร้อมเครื่องมือการตลาดแบบ All-in-One 
 
พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกย่อยของสินค้า (Product Variant) เพื่อให้สามารถตั้งค่าน้ำหนักของสินค้าที่ตัวเลือกย่อยแต่ละตัวได้ เนื่องจากน้ำหนักของสินค้ามีผลกับค่าขนส่ง ดังนั้นกรณีที่สินค้ามีตัวเลือกย่อยจะช่วยให้ร้านค้าสามารถกำหนดน้ำหนักของสินค้าได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
 
 
  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Shop : การจัดการสินค้า
 
 

 
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Readyplanet Marketing Platform สามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่ help.readyplanet.com หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-016-6789 ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ