บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ต้อนรับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2023 - บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ READY มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทในวันนี้

โดยทางบริษัทฯ นำโดยคณะผู้บริหาร คุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และคุณอนัญญา แสงรัตนเดช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ของบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับคณะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเนื่องโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมบริษัท พร้อมบรรยายวิสัยทัศน์ และความสำคัญของเทคโนโลยีด้านการขายและการตลาดที่จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย

 

Readyplanet ต้อนรับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย