บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2567

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ READY ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการตอกย้ำความพยายามของบริษัทในการรักษามาตรฐานสูงสุดเกี่ยวกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมของตน

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2024 - ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนของบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ READY นำโดยคุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และ คุณอนัญญา แสงรัตนเดช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพและการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งจะทำให้การรายงานความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานและกรอบการรายงานของอุตสาหกรรม

 

 

โดยในความร่วมมือครั้งนี้ ทางบริษัทได้ร่วมประชุมกับทางทีมงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำโดย คุณสินีนาฎ แจ่มศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน, ทีมงานที่ปรึกษาจาก PwC นำโดย คุณกุลธิดา วิรัตกพันธ์ หัวหน้าโครงการ และผู้เชี่ยวชาญจาก TDRI นำโดย คุณยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส

 

 

นอกจากนี้ การนำข้อมูลด้านความยั่งยืนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน บริหารความเสี่ยง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

 

การร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชน จะเป็นกำลังสำคัญให้บริษัทสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทในการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในอนาคต