R-Message อัปเดตใหม่ แคมเปญอีเมลรองรับการใส่ HTML Code และสามารถแนบไฟล์ได้

R-Message คือ เครื่องมือสำหรับส่งข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการในรูปแบบของ SMS และอีเมล ซึ่งธุรกิจสามารถสร้างแคมเปญเพื่อทำการตลาดเชิงรุก ช่วยให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำ รวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่ง Readyplanet ได้ให้ความสำคัญ และต่อยอดพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในรอบนี้ได้พัฒนาความสามารถของ "การสร้างแคมเปญอีเมล" เพื่อให้สามารถแสดงชื่อผู้รับ และรองรับการใส่ HTML Code ในเนื้อหาอีเมล รวมถึงสามารถแนบไฟล์ต่าง ๆ ได้  เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว โดยมีรายละเอียดการอัปเดต ดังนี้

 

 

1. เพิ่มความสามารถให้เเคมเปญอีเมล สามารถแนบไฟล์ได้

การทำการตลาดผ่านทาง Email หรือที่มักเรียกกันว่าการทำ Email Marketing เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และอัปเดตโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าบริการ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยม เนื่องจากลูกค้าองค์กร หรือลูกค้าบุคคลบางกลุ่ม ยังคงนิยมใช้ Email ในการรับข้อมูลหรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเครื่องมือ R-Message ถือเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแคมเปญอีเมล โดยใส่เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ และ Call To Action (CTA) หรือปุ่มที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจต่าง ๆ ได้โดยง่าย

 

R-Message การสร้างแคมเปญอีเมล

 

 

สำหรับในเวอร์ชันล่าสุดนี้ Readyplanet ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม ให้การสร้างแคมเปญอีเมล สามารถแนบไฟล์ได้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถแนบไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ เช่น โบรชัวร์สินค้า, รายละเอียดแพ็กเกจ, แบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของแคมเปญได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการแนบไฟล์สามารถทำได้ ดังนี้

1. เมื่อสร้างแคมเปญอีเมล จะสามารถใส่รายละเอียดแคมเปญ เลือกกลุ่มผู้รับ และสร้างเนื้อหาอีเมลได้ โดยเมื่อใส่รายละเอียดของแคมเปญทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งอีเมล สามารถแนบไฟล์ได้โดยคลิกปุ่ม "อัพโหลดไฟล์" และเลือกไฟล์ที่ต้องการได้ ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

 

R-Message การแนบไฟล์ในอีเมล

  

หมายเหตุ

การอัปโหลดไฟล์ สามารถอัปโหลดได้สูงสุด 10 ไฟล์ (รวมทุกไฟล์ขนาดไม่เกิน 25 MB) โดยไฟล์ที่รองรับ ได้แก่ .pdf, .doc, .docx, .xls, xlsx, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .zip, .rar

  


 

 

2. รองรับการใส่ HTML Code ในเนื้อหาอีเมล

สำหรับการสร้างเนื้อหาอีเมลด้วย R-Message จากเดิม จะสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Text, Image หรือ Button เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมล และใส่ Call to action ได้ โดยสำหรับเครื่องมือ Text จะสามารถใส่เนื้อหาได้เฉพาะข้อความ และปรับรูปแบบข้อความได้เท่านั้น

 

ตัวอย่างเครื่องมือ Text รูปแบบเดิม

R-Message เครื่องมือ Text รูปแบบเดิม

 

Readyplanet ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเนื้อหาอีเมลให้มีความน่าสนใจ จึงได้มีการอัปเดตความสามารถของเครื่องมือสร้างเนื้อหาอีเมลเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนชื่อเครื่องมือ Text เป็น “Paragraph” และเพิ่มความสามารถให้รองรับการใส่ HTML Code ในเนื้อหาได้ โดยสามารถนำ HTML Code จากระบบภายนอกมาวาง หรือปรับแต่งเนื้อหาด้วย HTML Code ได้ตามต้องการ ช่วยให้แต่ละธุรกิจสามารถสร้าง และจัดการเนื้อหาของอีเมลได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถคลิกสัญลักษณ์  R-Message icon html  เพื่อวาง HTML Code

 

 R-Message การวาง HTML Code 

 

ตัวอย่างการวาง HTML Code

 R-Message ตัวอย่างการวาง HTML Code

 

ตัวอย่างการแสดงผลหลังจากการวาง HTML Code

R-Message ตัวอย่างการแสดงผลหลังจากการวาง HTML Code

 


 

3. สามารถเพิ่มการแสดงชื่อผู้รับในเนื้อหาอีเมลได้

การทำแคมเปญอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นไปยังกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้น นอกจากการเลือกใช้หัวข้อ และสร้างเนื้อหาอีเมลให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าให้เปิดอ่านอีเมลแล้ว ยังมีเรื่องที่มีความสำคัญอีกหนึ่งเรื่อง นั่นก็คือ การทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษที่ได้รับอีเมล ด้วยเทคนิค การทำการตลาดเฉพาะบุคคล หรือ Personalization Marketing ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสนใจในเนื้อหาอีเมล และมีการติดต่อกลับมายังธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การซื้อสินค้าได้ในที่สุด

Readyplanet จึงได้ต่อยอดพัฒนาให้เครื่องมือ "Paragraph" ให้สามารถเลือกเพิ่ม “ชื่อลูกค้า (Customer Name)” ในเนื้อหาอีเมลได้ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งขึ้นต้นอีเมล หรือส่วนอื่น ๆ ในเนื้อหาอีเมล เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มชื่อลูกค้านั้น ทำได้โดยวาง cursor ในตำแหน่งที่ต้องการ และคลิกสัญลักษณ์ R-Message สัญลักษณ์การเพิ่มชื่อลูกค้า เพื่อเพิ่มชื่อลูกค้า ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

 

R-Message การเพิ่มชื่อลูกค้าในเนื้อหาอีเมล

 

หากมีการเพิ่มชื่อลูกค้าในเนื้อหาอีเมลตามขั้นตอนข้างต้น อีเมลที่ถูกส่งออกจาก R-Message จะดึงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ทะเบียนลูกค้ามาแสดงให้อัตโนมัติ ดังตัวอย่าง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามีความสนใจในเนื้อหาอีเมลมากยิ่งขึ้นได้

 

R-Message การเพิ่มชื่อลูกค้าในเนื้อหาอีเมล

 

สรุปภาพรวมการอัปเดต R-Message ในรอบนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล ให้สามารถรองรับการสร้าง และการปรับแต่งเนื้อหาอีเมลที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มความน่าสนใจ และความสมบูรณ์ของแคมเปญ รวมถึงมีตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจมัดใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่า การพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ เหล่านี้จะตอบโจทย์การใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และต่อยอดการทำการตลาดของแต่ละธุรกิจให้ดีมากยิ่งขึ้นได้

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งาน R-Message เพิ่มเติมได้ที่ help.readyplanet.com/rmessage 

 


   

 


สนใจใช้งาน R-Message

สำหรับท่านที่สนใจใช้งาน R-Message ในการทำ SMS Marketing กับฐานลูกค้าของท่าน สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไปเพื่อแนะนำวิธีกรใช้งานและค่าบริการ คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำการใช้งานเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน Readyplanet ได้ตลอด 24 ชม. ที่เบอร์ 02-016-6818