บริการกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดยุง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดยุง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Bug People นิยามใหม่แห่งบริการกำจัดปลวก บริการกำจัดแมลง และบริการระบบกำจัดหนูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสัตว์รบกวนที่ไม่พึงประสงค์ภายในอาคารที่พักอาศัย อย่างเช่น มด ปลวก นก หนู ยุง แมลงวัน หรือแมลงสาบ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็นับได้ว่าเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับทั้งเจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะการมีอยู่ของสัตว์รบกวนเหล่านี้ย่อมนำมาซึ่งปัญหาที่ร้ายแรงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การกัดแทะสิ่งของต่าง ๆ การสร้างความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์ และโครงสร้างของบ้าน ตลอดจนการเป็นพาหะในการนำมาซึ่งเชื้อโรคที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้หลาย ๆ บ้านจึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากบริษัทกำจัดปลวก บริษัทกำจัดหนู กำจัดยุง เพื่อจัดการกับสัตว์รบกวนอย่างเร่งด่วนในทันที

Bug People นิยามใหม่แห่งบริการกำจัดปลวก บริการกำจัดหนู บริการกำจัดแมลง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในยุคสมัยที่ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมบริการกำจัดปลวก บริการกำจัดหนู บริการกำจัดแมลง กำจัดยุง ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กำลังถูกจับตามองจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

เพราะอย่างที่เราล้วนทราบกันดีว่าในอดีตนั้น บริษัทกำจัดปลวก และกำจัดหนูส่วนใหญ่ล้วนมีการใช้สารเคมีที่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วในการฉีดพ่นเพื่อกำจัดปลวกกันแทบทั้งสิ้น โดยถึงแม้ว่าสารเคมีเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการช่วยกำจัดยุง กำจัดหนู และกำจัดสัตว์รบกวนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่สารเคมีเหล่านี้ก็นำมาซึ่งอันตรายต่อทั้งคน สัตว์ อีกทั้งยังก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับบริการกำจัดสัตว์รบกวน กำจัดปลวก กำจัดยุง กำจัดหนู จึงได้ถูกปรับเปลี่ยนไปสู่แนวคิดแบบใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การเป็นมากกว่าบริการกำจัดปลวก บริการกำจัดแมลงที่ไม่ต้องการ แต่บริการกำจัดปลวกยังจำเป็นที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

โดยที่ Bug People เราคือหนึ่งในบริษัทกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดยุง ที่พร้อมตอบรับกับการกำหนดนิยามใหม่ในอุตสาหกรรมบริการกำจัดแมลง กำจัดยุง กำจัดปลวก อย่างสุดความสามารถ พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการกำหนดนิยามใหม่ ด้วยบริการกำจัดปลวก และสัตว์รบกวนที่ได้มีการผสมผสานเทคนิคขั้นสูงเข้ากับนวัตกรรมในการกำจัดแมลง และกำจัดปลวกที่ทันสมัย เพื่อการได้มากซึ่งบริการกำจัดสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การันตีบริการกำจัดปลวกแบบตายยกรัง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด

บริการกำจัดปลวก บริการกำจัดหนู และสัตว์รบกวนโดย Bug People

 1. บริการ Termite Solution กำจัดปลวกระบบเหยื่อ กำจัดปลวก Exterra
  บริการกำจัดปลวก Termite Solution โดย Bug People เป็นบริการกำจัดปลวกที่พร้อมช่วยให้เจ้าของที่พักอาศัย ตลอดจนผู้อาศัยทุกคนสามารถก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ในการกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ด้วยบริการกำจัดปลวกในรูปแบบของการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ หรือที่เรามักจะรู้จักกันในชื่อของการกำจัดปลวก Exterra ซึ่งเป็นบริการกำจัดปลวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยง

  โดยการกำจัดปลวก Exterra จะมีการใช้สารในกลุ่มออกฤทธิ์ช้าที่จะไม่ทำให้ปลวกตายลงในทันที แต่จะคอยยับยั้งขบวนการลอกคราบของปลวก (Insect Growth Regulator) และเมื่อเวลาผ่านไปสารดังกล่าวจะมีศักยภาพในการกำจัดปลวก และล่มสลายรังปลวกแบบเบ็ดเสร็จทั้งรังโดยที่ไม่ทำให้ปลวกเกิดการเปลี่ยนเส้นทางการออกหาอาหาร ซึ่งจะส่งผลดีต่อการที่การกำจัดปลวก Exterra จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร และที่พักอาศัยในวงที่กว้างขึ้น รวมถึงไม่ต้องเจาะพื้น หรือผนังภายในอาคารให้เสียหายในขณะใช้บริการกำจัดปลวก และที่สำคัญการกำจัดปลวกระบบเหยื่อยังสามารถช่วยป้องกันอาคารบ้านเรือนจากการรุกรานของปลวกรังใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

 2. บริการ General Pest Management บริการกำจัดแมลงรำคาญ กำจัดยุง
  สัตว์รบกวนอย่าง มด แมลงสาบ และยุง เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่มักจะก่อความรำคาญใจให้กับผู้อยู่อาศัย ตลอดจนความสกปรกและความเสียหายให้กับที่พักอาศัยได้ในระดับที่ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้วที่ Bug People เราจึงได้มีการออกแบบบริการกำจัดแมลง กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ และกำจัดยุง ขึ้นมาอย่างหลากหลายเพื่อการช่วยกำจัดแมลงรำคาญและสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพ

  บริการ Rodent Management บริการกำจัดหนู
  • กำจัดมด (Ant Control) - Bug People ออกแบบบริการกำจัดมดที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางเหยื่อชนิดของเหลว และชนิดเม็ดที่มีความเหมาะสมกับสายพันธุ์ของมดตามบริเวณที่พบเส้นทางเดินของมด ตลอดจนการสเปรย์ หรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีที่บริเวณที่พัก หรือแหล่งอาหารของมด

  • กำจัดแมลงสาบ (Cockroach Control) - Bug People กำจัดแมลงสาบทั้งบริเวณภายนอก และภายในตัวอาคารที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการใส่เหยื่อแมลงสาบชนิดเจลที่บริเวณซอก มุมอับต่าง ๆ และเส้นทางการออกหากินของแมลงสาบ ร่วมกับการฉีดพ่นน้ำยาเคมีที่บริเวณรอบนอกอาคาร บริเวณแนวท่อ โดยเน้นไปที่แหล่งหลบซ่อนตัว แหล่งอาหาร และบริเวณที่พบร่องรอยของแมลงสาบ เช่น ท่อห้องน้ำ เป็นต้น

  • กำจัดยุง (Mosquito Control) - Bug People มาพร้อมด้วยบริการกำจัดยุงที่ครอบคลุมตั้งแต่การโรยทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อควบคุม และกำจัดลูกน้ำยุง การฉีดพ่นสารเคมีโดยใช้เครื่อง ULV (Ultra Low Volume Sprayer) ที่สามารถพ่นสารเคมีออกมาเป็นละอองฝอยเล็ก ๆ ที่มีความครอบคลุมพื้นที่และสามารถลอยปะปนในอากาศเพื่อกำจัดยุง และแมลงรบกวนต่าง ๆ ได้เป็นเวลานาน พร้อมกันนี้ Bug People ยังมีบริการฉีดพ่นยุงนอกอาคารด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยตามบริเวณต้นไม้ หรือท่อน้ำ เป็นต้น


 3. หนู เป็นอีกหนึ่งพาหะสำคัญที่นำมาซึ่งเชื้อโรคต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ได้อย่างมากมาย อีกทั้งหนูยังเป็นสัตว์ฟันแทะที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับสิ่งของต่าง ๆ หรือโครงสร้างของตัวอาคารที่พักอาศัยได้ในระดับที่รุนแรง ส่งผลให้ที่ Bug People เราจึงได้มีการออกแบบบริการกำจัดหนูมาตรฐานระดับสากล ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้กำจัดหนูเป็นไปอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่านั้น แต่บริการกำจัดหนูของ Bug People ยังมาพร้อมด้วยประสิทธิภาพในการช่วยกำจัดหนู และวางแนวทางป้องกันหนูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้วยวิธีการวางสถานีเหยื่อพิษกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ช้า (Chronic Poisoned Rodenticides, Slow Acting Posioned Rodenticides, Multiple Dose Rodenticides หรือ Anticoagulant Rodenticides) ที่มีอัตราความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ตั้งแต่ 0.0025% - 0.005% ที่สามารถก่อให้เกิดสะสมพิษในร่างกายของหนูจนทำให้หนูตายลงได้ภายในระยะเวลา 3-15 วัน ตลอดจน Bug People ยังมีบริการดูแลตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยจำนวน 8 รอบบริการต่อปี ร่วมกับระยะกำจัดหนูทุก 20 วัน ใน 2 เดือนแรกของสัญญาบริการ และระยะป้องกันทุก ๆ 45 - 60 วัน ในเดือนที่เหลือของปีบริการ

ร่วมกำหนดนิยามใหม่ในการกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดยุง และกำจัดสัตว์รบกวนต่าง ๆ ไปกับ Bug People บริษัทกำจัดปลวกที่เป็นผู้นำตัวจริงด้านการกำจัดปลวก กำจัดปลวกระบบเหยื่อ ด้วยการกำจัดปลวก Exterra บริการกำจัดแมลง กำจัดยุง กำจัดหนูแบบครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ตลอดจน Bug People ยังมีการดำเนินงานภายใต้แนวคิดของ Integrated Pest Management (IPM) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เพื่อผลการดำเนินการในการกำจัดปลวก และสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับการคำนึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับจากการกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดยุง ในทุกขั้นตอน