TigerSoft ผู้ให้บริการโซลูชัน HR Software โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม HR เครื่องสแกนนิ้ว

TigerSoft ผู้ให้บริการโซลูชัน HR Software โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม HR เครื่องสแกนนิ้ว

เพิ่มประสิทธิภาพให้การบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเครื่องสแกนนิ้ว และโปรแกรม HR โดย TigerSoft

 เครื่องสแกนนิ้ว

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีศักยภาพเป็นอย่างมากที่สุดสำหรับการพัฒนาและเติบโตขององค์กร ล้วนมีรายละเอียดต่าง ๆ มากมายที่องค์กรจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ และพยายามทำความเข้าใจโดยที่ไม่มองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยในส่วนไหนไป เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคนที่มีปรากฏอยู่บนโปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรม Payroll ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินธุรกิจที่มากที่สุด

ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ การเลือกใช้งานอุปกรณ์สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย อาทิ เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนหน้า (face scanner) และเครื่องบันทึกเวลา ที่สามารถนำมาติดตั้งเพื่อการใช้งานร่วมกับโปรแกรม HR และโปรแกรมเงินเดือน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตอบโจทย์กับทุกความต้องการในการใช้งานขององค์กรหรือธุรกิจได้อย่างดีที่สุด จึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยทำให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถทำการประเมินความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และศักยภาพในการทำงานของพนักงานแต่ละคนจากแต่ละแผนก พร้อมทั้งสามารถเริ่มต้นวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายสำคัญในการดึงเอาศักยภาพของพนักงานทุกคนออกมาใช้งานเพื่อเป็นการช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้อย่างประสบความสำเร็จมากที่สุด


TigerSoft สุดยอดผู้นำด้านโปรแกรม HR โปรแกรมเงินเดือน และเครื่องสแกนนิ้ว สำหรับองค์กรธุรกิจ

เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งในองค์กรขนาดเล็กและใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ TigerSoft คือ ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ (Software House) สัญชาติไทยแท้ 100% ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาภายใต้ความเชี่ยวชาญในด้านของงานระบบ HR รวมถึงอุปกรณ์สำหรับบันทึกและติดตามเวลาอย่าง เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า และเครื่องบันทึกเวลาเป็นอย่างดี และนอกจากนี้ TigerSoft ยังมีความมุ่งมั่นในการรังสรรค์ผลงานการพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง พร้อมทั้งสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจทุกประเภทให้เป็นไปตามเป้าหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอยู่เสมอ

โดย TigerSoft ในฐานะของสุดยอดผู้นำอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในด้านของการบริหารจัดการงานออฟฟิศ งาน HR และงานทรัพยากรบุคคล พร้อมเป็นหนึ่งในผู้ช่วยสำคัญของธุรกิจในการจัดหาโซลูชันและอุปกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความแม่นยำ ปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนี้ TigerSoft คือ ผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า, face recognition, face scanner, เครื่องบันทึกเวลา ตลอดจนโปรแกรมบริหารงานบุคคลอย่าง โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม HR, โปรแกรม Payroll และระบบ HR แบบครบวงจร ที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน เพื่อเป้าหมายที่สำคัญในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคน ร่วมกับการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตและสร้างผลกำไรต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด


เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเวลาการทำงานด้วยเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า โดย TigerSoft

เครื่องสแกนนิ้ว,, เครื่องสแกนหน้า (face scanner) และเครื่องบันทึกเวลา โดย TigerSoft เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อประโยชน์สำคัญในการช่วยติดตามข้อมูลในการเข้า-ออกจากสถานที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับการบันทึกระยะเวลาทำงานและการขาด ลา มา สาย ด้วยประสิทธิภาพในการใช้งานที่มีความแม่นยำสูงสุด จึงทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องบันทึกเวลา ของ TigerSoft สามารถช่วยป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำงานลงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยทำให้องค์กรสามารถประหยัดเวลาในการติดตามการเข้า-ออกงานของพนักงานทั้งหมดลงได้มากขึ้น

นอกจากนี้เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า, face recognition, face scanner, เครื่องบันทึกเวลา ของ TigerSoft ยังมาพร้อมด้วยความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการใช้งานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานจริงมากที่สุด ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลการใช้งานเครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า และเครื่องบันทึกเวลาแบบเรียลไทม์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด


โปรแกรม HR โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดโดย TigerSoft

โปรแกรม HR และ ระบบ HR โดย TigerSoft เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สำหรับการช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และงานบุคคลให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ถูกออกแบบมาอย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของ ระบบการติดตามเวลาเข้า-ออกงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องบันทึกเวลา ที่สามารถทำการเลือกดูข้อมูลและปรับแต่งรายละเอียดได้ตามความต้องการใช้งานขององค์กร

รวมไปถึงในส่วนของระบบการจัดการบัญชีเงินเดือน ที่โปรแกรม HR หรือโปรแกรมเงินเดือน โดย TigerSoft สามารถช่วยทำให้การคำนวณเงินเดือนร่วมกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในหมวดอื่น ๆ อาทิ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โอที ค่ากะ ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ กลายมาเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ตลอดจนช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานร่วมกับเอกสารต่าง ๆ เป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่กำลังมองหาตัวช่วยในการปรับปรุงกระบวนการบริหารและจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการติดตามการเข้างานและการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคน ผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า, face recognition, face scanner, เครื่องบันทึกเวลา ตลอดจนบริการโปรแกรมบริหารงานบุคคลอย่าง โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม HR, โปรแกรม Payroll และระบบ HR ของ TigerSoft นับได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ที่จะสามารถช่วยตอบโจทย์ธุรกิจหรือองค์กรที่กำลังมองหาเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือโปรแกรม HR มาใช้งาน

เพราะ TigerSoft คือ ผู้นำด้านโซลูชันงานออฟฟิศ งาน HR และงานบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย พร้อมให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในออฟฟิศและสำนักงานแบบครบวงจร ด้วยเครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า, face recognition, face scanner, เครื่องบันทึกเวลา, เสากั้นทางเดิน (Turnstile) , และ Access Control ประตู ตลอดจนซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll, HR Software, ระบบ HR, โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์, และ โปรแกรม HRM ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงและมีความเที่ยงตรงในการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยตอบโจทย์ในด้านของความคุ้มค่าในการใช้งานได้อย่างดีที่สุด