A PLUS NURSING HOME ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย

A PLUS NURSING HOME ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตราฐานและที่ได้รับความไว้วางใจย่านนนทบุรี

A PLUS NURSING HOME ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ ใส่ใจ ดูแลให้การบริการที่ดี

ผู้สูงอายุมักจะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นให้หายเป็นปกติ เราจึงต้องเตรียมความพร้อมให้แก่พวกท่านทั้งหลายที่ต้องการรับการดูแลเป็นพิเศษ

ปัจจุบันปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนั้นก็คือลูกหลานที่ไม่มีเวลาช่วยดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการพักฟื้นที่ถูกวิธีและผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอด ซึ่งอาจจะต้องหาพยาบาลหรือผู้มีประสบการณ์มาดูแลพวกท่าน แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ของลูกหลานที่ไม่มีคนคอยดูสอดส่อง ต่างจากการใช้บริการ ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหบือตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุคืออะไร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คือศูนย์บริการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านอาหารและยา การทำกิจวัตรประจำวัน ตลอกจนการทำกิจกรรมเข้าสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจในตนเอง จึงมั่นใจได้ว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ เนอร์ซิงโฮม จะมีการจัดโปรแกรมให้เหมาะกับแต่ละคน เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูง สุดใน การดูแลผู้สูงอายุ

การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับคนที่คุณห่วงใย

หลายคนมักคิดว่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพราะคำนึงถึงแต่เพียงค่าจ้างดูแล และไม่ได้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายประจำเดือนอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การดูแล ศูนย์พักฟื้นคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ที่ใกล้ที่พักก็อาศัยก็สำคัญ เช่นกัน
ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด คือการดูแลที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุสามารถเดินและทำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ได้ภายในบ้านของตนเอง การจ้างผู้ดูแลรายวันก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่หากผู้สูงอายุมีโรคที่รุนแรง หรือต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมมากกว่า

ทำไมต้อง A PLUS NURSING HOME

A PLUS NURSING HOME ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พักฟื้นคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ จึงตอบโจทย์ แก่ลูกหลานที่ต้องการมาตราฐาน การเอาใจใส่ หรือแม้แต่ต้องการหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในย่านปากเกร็ด หรือ นนทบุรีนั้น A PLUS NURSING HOME จึงเป็นคำตอบของลูกหลานที่ให้ความสำคัญแก่ พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่จะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

บริการดูแลผู้สูงอายุ จาก A PLUS NURSING HOME

A PLUS NURSING HOME ยังมีบริการดูแลผู้สูงอายุ โดยศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุของเราจะมีโปรแกรมการดูแลที่ออกมาแบบมาให้เข้าแหละเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละช่วงอายุ และแต่ละบุคคลที่ต้องการ การดูแลที่แตกต่างกัน โดย A PLUS NURSING HOME มีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดตลอด 24 ชั่วโมง

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียง จาก A PLUS NURSING HOME

A PLUS เนอสซิ่งโฮม ยังรับดูแลผู้ป่วยและยังเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัด ที่ได้รับการฝึกฝนมา ทั้งด้านการบริบาล ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนการให้บริการแก่บุคคลที่ท่านรักด้วยความรัก ความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา บ้านพักฟื้นผู้ป่วย เรามุ่งมั่นที่จะให้การดูแลและการสนับสนุนที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัยของเรา

เอพลัสเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ปรับตัวตามแบบยุคนิวนอร์มอล ได้มาตรฐานตามมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์โรคระบาด ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุด้วยมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด มั่นใจได้ในเรื่องความสะอาดและความใส่ใจ ครอบคลุมทั้งในด้านการดูแล การรักษา ไปจนถึงการฟื้นฟู ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักบริบาลและผู้ดูแลมืออาชีพ คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ท่านรักจะได้รับความรักและความอบอุ่นอย่างใส่ใจที่สุด เสมือนคนในครอบครัว