โรงเรียนสอนภาษา เมธานี Click English Networks (C.E.N.)

โรงเรียนสอนภาษา คอร์สเรียนภาษา เมธานี Click English Networks (C.E.N.)

เข้าถึงทุกช่วงโอกาสสำคัญในชีวิต ด้วยบริการคอร์สเรียนภาษาจาก C.E.N

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ในยุคสมัยนี้ที่การสื่อสารสามารถช่วยเปิดโอกาสต่างๆมากมายให้เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือ ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ และยังรวมไปถึงอนาคตการทำงานที่เปิดกว้างสู่โลกภายนอกมากยิ่งขึ้น ทำให้ในปัจจุบันคอร์สเรียนภาษาจีน และ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทในทุกช่วงชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โรงเรียนสอนเมธานี หรือ Click English Networks (C.E.N) จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมทักษะด้านภาษา ผ่านบริการมากคุณภาพไม่ว่าจะเป็น คอร์สเรียนภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และอีกมากมายที่จะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เปิดกว้างสู่โอกาสครั้งสำคัญ

บริการมากหลักสูตรภาษา คอร์สเรียนภาษา เข้าถึงทุกโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต ไปกับ C.E.N

ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการเรียนรู้ และโดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะด้านภาษา ที่จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสต่างๆที่พร้อมจะเข้ามาในชีวิต C.E.N ผู้ให้บริการการเรียนรู้ด้านภาษา จึงได้รวบรวมทักษะภาษาต่างๆที่สำคัญในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานในอนาคต ด้วยบริการมากหลักสูตรภาษาไม่ว่าจะเป็น

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยครูเจ้าของภาษาโดยเฉพาะ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกระดับที่เหมาะสม ตั้งแต่ เด็ก, ผู้ใหญ่, พนักงาน และผู้บริหาร ผ่าน 4 หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว แบบกลุ่ม และรูปแบบออนไลน์ ด้วย General English for Young Juniors (GEC), Intensive English Courses For Junior and Teen (ISC), General English Courses for Adults และ Business English Courses for Adults

หลักสูตรภาษาจีน เป็นคอร์สเรียนภาษาจีนที่สามารถเรียนภาษาจีนออนไลน์ เรียนเป็นกลุ่ม หรือเรียนตัวต่อตัวโดยครูเจ้าของภาษาโดยเฉพาะ มีหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาจีนทุกระดับที่เหมาะสมตั้งแต่ เด็ก, ผู้ใหญ่, พนักงาน และผู้บริหาร ผ่าน คอร์สเรียนภาษาจีนในระดับต่างๆที่เหมาะสมได้แก่ คอร์สเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Level 1-4, คอร์สเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Level 5-8, คอร์สเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Level 9-12 และคอร์สเรียนภาษาจีนหลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่า 8 หลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย สำหรับชาติที่ต้องการเรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ มากการเรียนรู้ ด้วย คอร์สเรียนภาษาไทยทุกระดับที่เหมาะสมตั้งแต่ เด็ก, ผู้ใหญ่, พนักงาน และผู้บริหาร ผ่าน 3 คอร์สการเรียนรู้ในระดับต่างๆที่เหมาะสมได้แก่ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับต้น, ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับกลาง, ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับสูง

บริการจัดอบรมภายในโรงเรียน เข้าถึงทุกการศึกษาอย่างทั่วถึง ไปกับ C.E.N

ด้วยบริการจัดอบรมสอนภาษาให้กับทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ผ่านการคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างประเทศระดับมืออาชีพ ที่สามารถให้บริการคอร์สเรียนภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว และแบบกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ด้วยเทคนิคการสอนของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ และความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะ ให้บริการสอนภาษากับโรงเรียนในเขตต่างๆมากกว่า 5 เขต และมีสถานศึกษาภายใต้สังกัดที่เรียนรู้ภาษากับ C.E.N มากกว่า 50 โรงเรียนในประเทศไทย

บริการแปลภาษา เข้าถึงทุกเอกสารมากคุณภาพการแปลด้วยความเชี่ยวชาญ ไปกับ C.E.N

เปิดโอกาสให้กับทุกช่วงเวลาสำคัญในชีวิต ด้วยบริการแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจาก C.E.N ที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างภาษาของคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สามารถเข้าถึงทุกเอกสารที่มีความจำเป็นในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ไม่พลาดโอกาสครั้งสำคัญที่คุณต้องการ ด้วยการแปลภาษาที่สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการแปลภาษาไทย, บริการแปลภาษาอังกฤษ และบริการแปลภาษาจีน มากกว่าคอร์สเรียนภาษาจีนและคอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวด้วยบริการแปลภาษาโดยครูผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาในราคาย่อมเยาไปกับ C.E.N

บริการสอนติวเข้ม คอร์สเรียนภาษา มากกว่าการเรียนรู้ด้วยทริคและเทคนิคที่สำคัญ ไปกับ C.E.N

นอกจากการเรียนรู้ภาษาในรูปแบบปกติที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพออยู่แล้ว แต่ยิ่งได้เรียนรู้ทริคและเทคนิคต่างๆที่สำคัญโดยครูผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา ผ่านคอร์สเรียนภาษาจีน และ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งยังง่ายต่อการนำไปใช้งาน ต่อยอดให้กับการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะในชีวิตประจำวัน การเข้าเรียน และการทำงานได้อย่างเหมาะสม ผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากคุณภาพจาก C.E.N ไม่ว่าจะเป็น ติวการบ้านทุกระดับชั้นตั้งแต่ ประถม - ปริญญาตรี, ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และอินเตอร์ชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ ระดับ ป.5 ม.1 และ ม.4 และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ, ติวเข้มเตรียมสอบ SAT GMAT GRE TOEFL TOEIC IELTS CUTEP,

บริการจัดแคมป์/ศึกษาต่างประเทศ เพื่อประสบการณ์ที่มากกว่าการเรียนรู้ ไปกับ C.E.N

นอกจากคอร์สเรียนภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว C.E.N ผู้ให้บริการด้านการเรียนรู้ภาษา ยังให้บริการจัดแคมป์/ศึกษาต่างประเทศ สำหรับการหาประสบการณ์ในต่างแดนที่มากกว่าการเรียนรู้ทั่วๆไป แต่ยังเข้าถึงภาษา วัฒนธรรม ประเพณีการใช้ชีวิต ความรู้รอบตัว การเมือง และการปกครองได้อย่างลงตัว ผ่านบริการศึกษานอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็น การศึกษานอกสถานที่ภายในประเทศผ่านแคมป์ภาษาอังกฤษที่พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่, การศึกษานอกสถานที่ ณ ต่างประเทศที่ด้วยแคมป์ภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และแอฟริกาใต้, แคมป์ภาษาจีนที่ประเทศจีน เมืองปักกิ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้ และเมืองคุนหมิง

บริการจัดอบรมภายในองค์กร เพิ่มศักยภาพให้กับการทำงาน ไปกับ C.E.N

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในชีวิตการทำงานคือการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยการอบรมอยู่ตลอดเวลา และยิ่งด้วยทักษะด้านภาษาที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานด้วยแล้วยิ่งช่วยยกระดับคุณภาพให้กับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน C.E.N ผู้ให้บริการการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยคอร์สเรียนภาษาาจีน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว จึงได้ออกแบบบริการจัดอบรมภายในองค์การ สำหรับการยกระดับความรู้ด้านภาษาต่อพนักงานภายในองค์กรผ่านคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า 14 หลักสูตร และคอร์สเรียนภาษาจีนมากกว่า 4 หลักสูตรด้วยกัน มีลูกค้าบริษัทและองค์กรที่ใช้บริการจัดอบรมภายในองค์กรมาแล้วถึง 10 บริษัท เพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้กับพนักงานที่ท่านรักด้วยบริการจัดอบรมภายในองค์กรไปกับ C.E.N

จะเห็นได้ว่า C.E.N Click English Networks หรือ โรงเรียนสอนภาษา เมธานี ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะด้านภาษาทั้งในระดับ เด็ก, ผู้ใหญ่, พนักงาน และผู้บริหาร สำหรับความก้าวหน้าสู่โอกาสต่างๆในชีวิต จึงได้ออกแบบบริการมากประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น บริการมากหลักสูตรภาษา, บริการจัดอบรมภายในโรงเรียน, บริการแปลภาษา, บริการสอนติวเข้ม, บริการจัดแคมป์/ศึกษาต่างประเทศ และ บริการจัดอบรมภายในองค์กร ด้วยคอร์สเรียนภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยครูต่างชาติระดับมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเฉพาะทางรวมถึงการเรียน thai language course ที่เน้นการเรียนรู้อย่างเข้าถึง ใส่ใจทุกการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีทีมงานจาก C.E.N ที่พร้อมบริการทุกท่านอย่างใส่ใจทุกการดูแล ให้บริการคำปรึกษา แนะนำบริการต่างๆที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในการเลือกเรียนภาษาอย่างเหมาะสม มากประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยบริการอย่างใจรักไปกับ C.E.N