เรายึดมั่นแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability)

เรายึดมั่นแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability)

GC รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์โซลูชั่นที่ยั่งยืน (Sustainability)


เกี่ยวกับ GC องค์กรคาร์บอนต่ำ สู่ผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน (Sustainability)

GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล เรานำนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability) และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและลดก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593


เกี่ยวกับโครงการ Upcycling Upstyling เพิ่มมูลค่าให้สินค้าจากขยะ สินค้าจากวัสดุรีไซเคิล สู่การเป็นสินค้าอัพไซคลิ่ง

GC เปิดตัวโครงการ Upcycling Upstyling เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าจากขยะ และสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลในรูปแบบ Eco-Design ภายใต้แนวคิด "Up Waste to Value with WOW! Style" ให้เป็นผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่ง (Upcycling) จากขยะพลาสติกที่มีมูลค่าสูงขึ้นและตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานได้จริงเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และต่อยอดในการนำแนวคิด GC Circular Living ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมกับการช่วยส่งเสริมการรักษ์โลกด้วยความยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy


เกี่ยวกับ YOUเทิร์น (ยูเทิร์น) แพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล สินค้าจากพลาสติกรีไซเคิล

YOUเทิร์น เป็น PLATFORM บริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก โดย GC ในฐานะองค์กรคาร์บอนต่ำ ร่วมกับพันธมิตร ภาคประชาชน และองค์กรชั้นนำ อำนวยความสะดวกให้คุณสามารถนำขยะพลาสติกใช้แล้ว ทั้งพลาสติกยืด เช่น ถุงพลาสติก และพลาสติกแข็ง เช่น ขวดน้ำ ขวดบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มาทิ้งที่จุดรับพลาสติกสะอาดของ YOUเทิร์น หรือ YOUเทิร์น Drop Point แบบถังรับ และแบบตู้ดิจิทัล จากนั้นเราจะนำขยะพลาสติกมาคัดแยกและขนส่งเข้าสู่ ENVICCO โรงงานพลาสติกรีไซเคิลมาตรฐานโลกของ GC เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ขยะพลาสติกจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โดยการนำกลับมารีไซเคิล เป็น rPET และ rHDPE หรือนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า (อัพไซเคิล) เป็นสินค้าอัพไซคลิง หรือสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล สินค้าจากขยะรีไซเคิล ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่สามารถต่อยอดไปสู่การช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ได้ด้วยความยั่งยืน