กนก โปรดักส์ ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย

กนก โปรดักส์ ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย

กนก โปรดักส์ ตัวจริงด้านระบบน้ำการเกษตรแบบครบวงจร

หากพูดถึงการทำ “เกษตรกรรม” สังคมของไทยเรานั้นถือเป็นหนึ่งในสังคมที่มีรากฐานมาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรม ซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากการที่ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศไทยหรือคิดเป็นตัวเลขราว ๆ สามสิบล้านคน ล้วนประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมมาอย่างช้านาน โดยเหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ประเทศไทยกลายมาเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่างแท้จริงเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร เพื่อการเพาะปลูกผลผลิตและพืชผลทางการเกษตรนานาพรรณ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ที่ส่งผลให้ระบบน้ำการเกษตรและอุปกรณ์เกษตร อาทิ ท่อน้ำพุ่ง ท่อน้ำหยด สปริงเกอร์ มินิสปริงเกอร์ ฟุตวาล์ว เช็ควาล์ว ท่อ pe ข้อต่อ pvc วาล์วเปิด-ปิดน้ำ หัวน้ำหยด หรือ หัวพ่นหมอก เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จนส่งผลทำให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

กนก โปรดักส์ กับความท้าทายด้านการบริหารจัดการระบบน้ำการเกษตร

“น้ำ” เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของโลก เพราะไม่เพียงแต่มนุษย์ทุกคนจะต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชไร่ พืชสวน หรือพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ก็ล้วนต้องการระบบน้ำการเกษตรและอุปกรณ์เกษตรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถช่วยจ่ายน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ผล และเมล็ด ให้สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่จะสามารถช่วยหล่อเลี้ยงปากท้องและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง

เพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดของกนก โปรดักส์ ในฐานะของการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตรแบบครบวงจร คือ การช่วยทำให้เกษตรกรทุกคนสามารถนำเอาอุปกรณ์เกษตรและอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำการเกษตรที่ครบวงจรและมีคุณภาพมากที่สุดของกนก โปรดักส์ มาใช้งานเพื่อการสร้างและบริหารจัดการระบบน้ำการเกษตรให้สามารถตอบโจทย์กับการทำการเกษตรในสมัยใหม่ พร้อมทั้งสามารถช่วยให้เกษตรกรก้าวข้ามผ่านปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนมากที่สุดในระยะยาว

 

ทำไมกนก โปรดักส์ ถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำการเกษตรครบวงจร?

เป็นเวลามากกว่า 20 ปีที่กนก โปรดักส์ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่แวดวงของระบบน้ำการเกษตรและอุปกรณ์เกษตร อาทิ สปริงเกอร์ มินิสปริงเกอร์ ฟุตวาล์ว เช็ควาล์ว ท่อ pe ข้อต่อ pvc กรองเกษตร หัวดูดน้ำ เทปน้ำหยด เทปน้ำพุ่ง วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์เกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นแล้วด้วยความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ส่งผลให้กนก โปรดักส์ จึงได้กลายมาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในด้านของการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกษตรสำหรับระบบน้ำการเกษตรตั้งแต่ระบบต้นน้ำไปจนถึงระบบปลายน้ำได้แบบครบวงจร ด้วยอุปกรณ์เกษตรหลากหลายรูปแบบที่เกษตรกร ธุรกิจการเกษตร หรือหน่วยงานราชการ สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการวางระบบน้ำการเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของพืชสวน พืชไร่ หรือพืชผักสวนครัวที่เพาะปลูก และช่วยให้พืช ผัก ผลไม้ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างงอกงาม พร้อมทั้งสามารถให้ปริมาณผลผลิตทางเกษตรที่สูงขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทำไมต้องเลือกอุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตรแบบครบวงจร จากกนก โปรดักส์

แม้เวลาจะผ่านมากว่า 20 ปี แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้กนก โปรดักส์ ยังคงเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในวงการอุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตร คือ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากมายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ส่งผลให้อุปกรณ์เกษตรและอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำการเกษตรที่ครบวงจรของกนก โปรดักส์ มาพร้อมด้วยประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพในการใช้งานที่คุ้มค่าในราคายุติธรรม ซึ่งสามารถตอบโจทย์กับความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตรของเกษตรกรทุกคนได้มากที่สุดแบบครบจบในที่เดียว

พร้อมกันนี้อุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตรของกนก โปรดักส์ยังได้รับรองมาตรฐานโดย มอก. และ ISO 9001 เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่า ระบบน้ำการเกษตรและอุปกรณ์เกษตรของกนก โปรดักส์ทุกชิ้น ภายใต้แบรนด์ไชโย ตรามือ ตราแชมป์ และอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สปริงเกอร์ มินิสปริงเกอร์ ข้อต่อ pvc ข้อต่อ pe ท่อ pe เครื่องพ่นหมอก หัวพ่นละอองน้ำ ท่อน้ำหยด หัวน้ำหยด เทปน้ำพุ่ง สายน้ำพุ่ง เช็ควาล์ว ฟุตวาล์ว หัวดูดน้ำ กรองเกษตร วาล์วเกษตร ตลอดจนอุปกรณ์เกษตรอีกมากกว่า 6,000 รายการ มาพร้อมด้วยความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และความคุ้มค่าในการใช้งานในระบบน้ำการเกษตรอย่างแท้จริง

นอกเหนือไปจากคุณภาพของอุปกรณ์เกษตรและอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำการเกษตรที่กนก โปรดักส์ ยังคงให้ความสำคัญเสมอมาแล้วนั้น กนก โปรดักส์ ยังให้ความสำคัญกับเกษตรกรและลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยระบบการทำงานที่พร้อมใส่ใจทุกขั้นตอนในการให้บริการ เพื่อช่วยให้สินค้าอุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตรของกนก โปรดักส์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่รูปแบบของการเพาะปลูกพืชสวน พืชไร่ หรือพืชผักสวนครัวได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของกนก โปรดักส์ ทุกคนจะได้รับบริการและสินค้าอุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตรที่ดีที่สุด ที่สามารถนำไปสู่การช่วยเพิ่มผลผลิต และลดความเสี่ยงในการสูญเสียพืชผลทางการเกษตรอันเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เลือกอุปกรณ์เกษตรและอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำการเกษตรคุณภาพ เลือกสินค้าจาก “กนก โปรดักส์” ตัวจริงด้านอุปกรณ์เกษตรและระบบน้ำการเกษตรแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่พร้อมช่วยให้ทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะที่กนก โปรดักส์ เราเป็นผู้นำด้านระบบน้ำแบบครบวงจร ที่มีบริการรับติดตั้งระบบน้ำ ออกแบบงานบริการติดตั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมากด้วยความสามารถและประสบการณ์ และเรายังมีสินค้ามากกว่า 6,000 รายการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์สินค้า Red Hand, ไชโย, และ แชมป์ ที่พร้อมให้บริการโดยมืออาชีพบนหลักการ “คุณภาพคุ้มค่า ในราคายุติธรรม” อาทิเช่น ท่อน้ำพุ่ง ท่อน้ำหยด หัวจ่ายน้ำ ฟุตวาล์ว แสตนเนอร์กรองทราย ท่อพีอี ท่อพีวีซี PVC สายดูด สายส่งน้ำ เทปน้ำหยด เทปน้ำพุ่ง อุปกรณ์ข้อต่อ PVC อุปกรณ์ข้อต่อ PE วาล์วเปิด-ปิดน้ำ วาล์วหรี่น้ำ มินิสปริงเกอร์ หัวน้ำหยด หัวพ่นหมอก หัวสเปรย์

พร้อมกันนี้เรายังรับผลิตสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำหลากหลายประเภทด้วยโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐานรับรอง ISO 9001:2015 จนเป็นที่น่าจดจำและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างช้านาน