5 เคล็ดลับ การสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงสำหรับพนักงานขายยุคใหม่

ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญมากในการใช้ติดต่อสื่อสาร ประสานงานในการทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการทำงานด้านการขายที่พนักงานขายหรือเซลส์ต้องมีการพูดคุย ติดต่อกับลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นหากเซลส์มีทักษะการสื่อสารที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อทั้งตัวเซลส์เองและลูกค้า จนสามารถบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารครั้งนั้น และนำไปสู่การปิดการขายได้สำเร็จ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับลูกค้า กับหัวหน้าฝ่ายขายของเราเองหรือเพื่อนร่วมงาน หากเราขาดทักษะการสื่อสารที่ดี หรือใช้ในแนวทางที่ไม่ถูกต้องก็อาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาระหว่างการทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพพนักงานขาย ทักษะการสื่อสารนับเป็นทักษะที่จำเป็นมากที่สุดทักษะหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีชั้นเชิง จะช่วยให้คุณสามารถปิดการขายได้เร็วมากยิ่งขึ้น

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

เคล็ดลับ 5 การสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงสำหรับพนักงานขายยุคใหม่

วันนี้ Readyplanet มีเคล็ดลับการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิง มาฝากพนักงานขายยุคใหม่ทุกท่าน เพื่อให้สามารถทำงานขายได้อย่างราบรื่น สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและยังช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนพัฒนาเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จในที่สุด

 

1. มีบุคลิกภาพการสื่อสารที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ

การสื่อสารไม่ได้หมายความถึงแค่ถ้อยคำหรือคำพูดเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงบุคลิกและการแสดงออกอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งรอยยิ้ม การเคลื่อนไหวเวลาอยู่ต่อหน้าลูกค้า การสบตาคู่สนทนา (Eye contact) โทนเสียงที่ใช้ในการพูดคุย หรือท่าทางที่แสดงออก (Body language) สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่นักขายทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะพนักงานขายที่มีบุคลิกภาพที่ดี พูดคุยกับลูกค้าด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอ มีการสบตาคู่สนทนาบ้างตามสมควร รวมถึงมีการใช้ภาษากายที่เหมาะสม ย่อมเพิ่มความน่าเชื่อถือและดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นและไว้ใจในการซื้อขายสินค้าและบริการกับเรา

 

sales eyes contact with customer

 


2. มีเทคนิคการสื่อสารที่ดีและถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า

เทคนิคการสื่อสารที่ดีและถูกต้อง คือ ต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น ทั้งในการติดตามลูกค้าหรือในการนำเสนอขายสินค้า พนักงานขายควรฝึกทักษะการพูดให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่พนักงานขายต้องการนำเสนออย่างถูกต้อง รวมถึงการเตรียมสไลด์หรือวิธีการนำเสนอการขายให้มีประสิทธิภาพ ก็เป็นสิ่งที่เซลส์ยุคนี้ควรปฏิบัติเช่นกัน หากพนักงานขายไม่มีเทคนิคการสื่อสารที่ดีหรือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และยังนำเสนอขายไม่ตรงประเด็น ไม่ตรงกับความสนใจหรือปัญหาของลูกค้าที่เรากำลังสื่อสารด้วย ก็อาจทำให้ลูกค้าไม่เข้าใจและไม่ประทับใจในสิ่งที่พนักงานขายเสนอ สุดท้ายก็ปิดการขายไม่ได้ แถมยังเสียเวลาอีกด้วย ดังนั้นในการนำเสนอขายแต่ละครั้งจึงควรทำให้การสื่อสารมีทิศทางที่ชัดเจน ตรงประเด็น สื่อสารให้กระชับ และการสื่อสารนั้นต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ด้วย

 

เซลส์ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีและถูกต้อง

 

 

3. ใช้เทคโนโลยีหรือระบบในการสื่อสารอย่างเหมาะสม

นอกจากบุคลิกภาพการสื่อสารที่เหมาะสม มีเทคนิคและทักษะการสื่อสารที่ดีแล้ว การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารก็จำเป็นสำหรับพนักงานขายในยุคนี้เช่นเดียวกัน โดยอาจจะดูได้จากการที่มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้น ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ กันมากขึ้น ดังนั้นในธุรกิจที่มีทีมขายเอง ก็มีการนำเทคโนโลยี หรือ ระบบ CRM เข้ามาใช้ในการบริหารทีมขายเช่นเดียวกัน เพราะในการจัดการระบบการขาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า สถานะในการขาย การทำใบเสนอราคา การส่งอีเมล การติดตามลูกค้า ไปจนถึงการดูรายงานการขายต่าง ๆ หากไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการย่อมเกิดความยุ่งยากในการทำงานอย่างมาก นอกจากระบบ CRM แล้ว เทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยในด้านการตลาดและการขายก็มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างเว็บไซต์ การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการสื่อสารกับลูกค้า เช่น R-Chat แพลตฟอร์มบริหารแชททุกช่องทางในที่เดียว เป็นต้น ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีเข้ามาะช่วยเพิ่มความสะดวกในการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจของคุณได้

 

Readyplanet R-CRM แพลตฟอร์ฒบริหารทีมขาย

 

Readyplanet R-Chat แพลตฟอร์มบริหารแชททุกช่องทางในที่เดียว

 

 

4. ศึกษาสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการสื่อสาร

สิ่งที่เซลส์ควรทำก่อนการสื่อสารกับลูกค้าทุกครั้ง ก็คือ การศึกษาความต้องการของลูกค้าให้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อน โดยอาจจะมีการหาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของลูกค้า สอบถามพูดคุยตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาที่ลูกค้ากำลังเจอ หรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อจะได้นำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการฟัง แล้วนำเสนอในสิ่งที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด

ในขณะเดียวกันสิ่งที่เซลส์ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรทำ คือ การที่เล่าสิ่งที่ตนเองต้องการนำเสนอมากเกินไป เข้าประเด็นไม่ได้ ชูจุดเด่นของสินค้าและบริการของธุรกิจไม่ได้ จนไม่ฟังความต้องการของลูกค้า สุดท้ายก็จะส่งผลเสียตามมามากมายเช่น ปิดการขายไม้ได้ ลูกค้าไม่ประทับใจ หรือสุดท้ายลูกค้าตัดสินใจไปซื้อกับคู่แข่งของเราแทน

 

5. การรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารไม่คุ้นเคยได้อย่างคล่องแคล่ว

ทุกการทำงานทุกการสื่อสารย่อมมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ถือเป็นทักษะที่พนักงานขายทุกคนควรมี หากพนักงานขายสามารถรับมือกับสถานการณ์การสื่อสารที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างดี สามารถปรับตัวให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมีแนวทางให้ลูกค้าเลือก ก็ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อตัวพนักงานขาย และมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการมากยิ่งขึ้น 

 

เคล็ดลับทั้ง 5 ข้อนี้ หากเซลส์หรือพนักงานขายยุคใหม่สามารถนำไปปรับใช้อย่างมีชั้นเชิงที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีการใช้ ระบบ CRM เพื่อช่วยยกระดับการทำงานและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รับรองว่าคุณจะเป็นพนักงานขายมีความเป็นมืออาชีพอย่างมาก ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พนักงานขายเท่านั้น แต่สิ่งเหล่านี้ยังช่วยสร้างความประทับให้กับลูกค้าได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานขายสามารถปิดการขายได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว และยังส่งผลดีต่อผลประกอบการของธุรกิจด้วย ดังนั้นหากจะเป็นพนักงานขายที่ดีในยุคดิจิทัลนี้ ต้องยกระดับทักษะการสื่อสารให้เป็นมืออาชีพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

สรุป

หนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้พนักงานขายมีทักษะการสื่อสารที่ดี ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นพนักงานขายที่ทันสมัย ก็คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานขายให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราขอแนะนำ Readyplanet R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่สามารถช่วยให้การบริหารทีมขายของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายขายเป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อพนักงานขายใช้ในการทำงานขายและติดตามลูกค้าได้อย่างไม่ตกหล่น  นับว่าการเป็นเซลส์ยุคใหม่นี้ต้องพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้อย่างสำเร็จอย่างรวดเร็ว

 

 

สมัครใช้งาน Readyplanet R-CRM 

R-CRM คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย ช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายขาย สามารถติดตามการทำงานของพนักงานขายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมรายงานสถิติสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์องค์กรที่มีสินค้าหรือบริการแบบ High Involvement

 

 

ลงทะเบียนและเริ่มใช้ R-CRM ฟรี