แนะนำการใช้งาน Cookie Consent Banner เพื่อรองรับ PDPA

จากที่ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อควบคุมไม่ให้บริษัท หรือองค์กรนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการ หรือองค์กรต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญ และวางแผนเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เพื่อรองรับกับข้อกฏหมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการ 

 

 

Readyplanet ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการขายและการตลาดแบบ All-in-One ที่ครอบคลุมการโฆษณา เว็บไซต์ และระบบลูกค้าสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ PDPA และได้วางแผนพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีฟีเจอร์สำหรับรองรับ PDPA ในด้านต่าง ๆ โดยหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

สำหรับวันนี้ Readyplanet ขอแนะนำฟีเจอร์ Cookie Consent Banner ของ R-Widget สำหรับติดตั้งบนเว็บไซต์ เพื่อแสดงประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรก และเป็นการขอความยินยอมในการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน และนำข้อมูลไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูลตำแหน่งของผู้เข้าชมเว็บไซต์, เก็บประวัติการดูสินค้าหรือบริการ และนำข้อมูลไปใช้ในเชิงการตลาด เป็นต้น รวมถึงสามารถให้ผู้ใช้งานเลือกตั้งค่าความยินยอมในการเก็บคุกกี้ได้ ดังตัวอย่าง

 

สำหรับท่านที่ใช้บริการ Readyplanet Marketing Platform และต้องการใช้งาน Cookie Consent Banner สามารถเปิดใช้งาน และตั้งค่าได้ดังนี้

1. คลิกเข้าไปยัง R-Widget และคลิกเมนู “คุกกี้” จากนั้นเลือกเปิดใช้งาน Cookies Consent Banner  ดังรูป

2. สามารถเลือกรูปแบบ และตำแหน่งในการแสดงผลของแบนเนอร์บนเว็บไซต์ได้ตามต้องการ

3. การแสดง Cookie Consent Banner บนเว็บไซต์นั้น ระบบจะแสดงข้อความ และลิงก์เพื่อแจ้งผู้เข้าชมเว็บไซต์เกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งท่านสามารถตั้งค่าข้อความ และลิงก์ให้เป็นของธุรกิจท่านเองได้ โดยคลิกเลือก "กำหนดข้อความและสีของข้อความเอง" และคลิก "ตั้งค่า" ดังรูป

4. คลิกเปิดใช้งาน "รองรับ PDPA" เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเลือกตั้งค่าการยินยอมเพื่อใช้งานคุกกี้ได้ รวมถึงสามารถนำ Script คุกกี้อื่น ๆ ของธุรกิจท่าน มาติดตั้งที่ R-Widget เพิ่มเติมได้ โดยคลิก "ตั้งค่า" ดังรูป

กรณีวาง Script คุกกี้เพิ่มเติม สามารถเลือกวางได้ 2 ส่วน ดังนี้

สคริปต์สำหรับคุกกี้เก็บสถิติ 

คุกกี้เชิงสถิติ ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไร ซึ่งรวบรวม และรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน เช่น Google Analytics เป็นต้น

สคริปต์สำหรับคุกกี้การตลาด 

คุกกี้การตลาด ใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ จุดประสงค์ คือ การแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละราย และด้วยเหตุนี้จึงมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม เช่น Facebook Pixel, Google Ads เป็นต้น

เมื่อเปิดใช้งาน และตั้งค่า Cookie Consent Banner เรียบร้อยแล้ว หากธุรกิจท่านใช้งาน R-Web ของระบบ Readyplanet Marketing Platform เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรก Cookie Consent Banner จะแสดงบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ยินยอมการใช้งานคุกกี้ รวมถึงสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัว โดยเลือกเปิด/ปิด คุกกี้แต่ละประเภทได้ตามต้องการ ดังรูป

สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บริการ R-Web ของ Readyplanet โดยอาจจะใช้เว็บไซต์กับผู้ให้บริการอื่น หรือพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง ท่านสามารถใช้งาน Cookie Consent Banner ได้เช่นเดียวกัน โดยเมื่อเปิดใช้งาน และตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Widget Code จากนั้น คัดลอก Widget Code ไปติดตั้งบนเว็บไซต์ของท่าน

 

สามารถศึกษารายละเอียดการใช้งาน R-Widget เพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Widget