ฟังก์ชันใหม่ R-CRM ระบบอนุมัติใบเสนอราคา

การสร้างใบเสนอราคาถือเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญของระบบ R-CRM ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถสร้างใบราคาและส่งให้ลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย Readyplanet เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการใช้งาน จึงได้พัฒนาระบบ "อนุมัติใบเสนอราคา" เพิ่มเติม โดยธุรกิจสามารถกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติและรูปแบบการแสดงผลของใบเสนอราคาได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ทีมขายจำเป็นต้องมีการขออนุมัติใบเสนอราคากับหัวหน้าทีมขายหรือทีมผู้บริหารก่อน จึงสามารถส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้  

สำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้งานระบบอนุมัติใบเสนอราคา สามารตั้งค่าและใช้งานได้ง่ายทั้งสำหรับทีมขายและผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

การตั้งค่า Flow อนุมัติ

สามารถตั้งค่าและใช้งานระบบอนุมัติใบเสนอราคาได้โดยไปที่เมนู "ตั้งค่า (Settings)" ในหัวข้อใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ คลิกที่เมนู "อนุมัติใบเสนอราคา (Approve Quotation)"


 

การขออนุมัติใบเสนอราคา

เมื่อทีมขายสร้างใบเสนอราคา สามารถเลือก Flow ที่ต้องการขออนุมัติใบเสนอราคาได้ รวมถึงสามารถใส่หมายเหตุแจ้งผู้อนุมัติ หรือใส่ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเป็นบันทึกช่วยจำของตนเองได้

เมื่อมีการสร้างและขออนุมัติใบเสนอราคาแล้ว ใบเสนอราคาจะอยู่ในสถานะรอการอนุมัติ โดยจะยังไม่สามารถส่ง, คัดลอกลิงก์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้

สำหรับท่านที่ใช้งานระบบ Readyplanet Marketing Platform ทุกแพ็กเกจ สามารถใช้งานฟังก์ชัน "อนุมัติใบเสนอราคา (Approve Quotation)" ได้ โดย Readyplanet หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้งานระบบ R-CRM เพื่อบริหารจัดการทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM : อนุมัติใบเสนอราคา (Approve Quotation)