Skills สำคัญต้องมี! เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล ปี 2020

อัพเดตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ในช่วงปลายปีแบบนี้ หลายธุรกิจกำลังเตรียมแผนการเจาะกลุ่มเป้าหมายในปีหน้า ทั้งวางกลยุทธ์ ทำแผน และกำหนดงบประมาณ แต่ในยุคดิจิตอลที่อะไรๆ ก็อยู่บนโลกออนไลน์และ AI ก็ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด นอกจากเจ้าของธุรกิจ และนักการตลาดแล้ว หลากหลายส่วนงานต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ใหม่ๆเหล่านี้ งานบางอย่างได้กลายเป็นตำนาน และคนหลายล้านคนรู้สึกไม่เข้าพวก การศึกษา และรีสกิลจึงจำเป็นต่อการดำเนินกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น สกิลที่พนักงานรุ่นใหม่ควรมีไว้ลับคมในปี 2020 จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

Complex Problem Solving สกิลการแก้ปัญหาแบบเชิงลึกที่มีความซับซ้อน ในการทำงานยุคดิจิตอลจะต้องจัดการรับมือกับคำสั่งของ AI ให้ได้ หรือกระทั่งเข้าไปวางคำสั่งสำหรับ AI หรือใช้เครื่องมือที่มี AI ช่วยดำเนินงานตามกลยุทธ์ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้ได้อย่างราบรื่น แน่นอนว่าในระหว่างทางนั้น หาก AI เกิดปัญหา หรือ optimize ไม่ได้ตามเป้าหมาย นอกจากจะต้องมีความรู้เชิงลึกถึงระบบการทำงานของ AI บนแพลตฟอร์มต่างๆ แล้ว ยังควรมีสกิลการแก้ปัญหาเชิงลึกด้วยความคิดสร้างสรรค์และความละเอียด เพราะจะต้องเข้าไปปรับแก้ไขกันในเชิงลึก การแก้ปัญหาหนึ่งจุดอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ เกิดปัญหาอื่นๆตามมา การหาวิธีแก้ไขจึงต้องคิดอย่างรอบคอบ และต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาหลายๆแบบ 

 

People Management การจัดการด้านบุคลากร แม้หุ่นยนต์สามารถจัดการจับ matching โปรไฟล์บุคลากรที่เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ ได้ยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่สามารถแสดง “ภาวะผู้นำ” และไม่มีความสามารถในการจัดการมนุษย์ ดังนั้นหนึ่งในสกิลที่ AI ขาดไปและต้องพึ่งพาสกิลของพนักงานได้แก่การบริหารงานบุคลากรนั่นเอง

 

Creativity แน่นอนว่าสกิลความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวเลข สถิติ ทั้งยังขึ้นอยู่กับความชอบ เทรนด์ และอีกหลากหลายปัจจัยทางอารมณ์ ความรู้สึก ต้องอาศัยสัญชาตญาณในการ “คิดนอกกรอบ” จึงไม่สามารถพึ่งพา AI ได้

 

Cognitive Flexibility บนโลกที่มีความแตกต่างทั้งชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และยังเป็นยุคที่ความรู้ข่าวสารแทบไม่เคยหยุดนิ่ง จึงควรมีทักษะในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นทางความคิด เพื่อที่จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และพลิกแพลงหาวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ในทางการวางกลยุทธ์ ได้แก่ การโยกย้ายบุคลากรให้ตรงกับความท้าทายในขอบข่ายงานใหม่ๆ แน่นอนว่าสกิลนี้จะเป็นสิ่งสำคัญในการควบรวมหลากหลายธุรกิจเข้าด้วยกัน

 

Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ สกิลนี้อาจเป็นที่คุ้นเคยกันดี เพราะเป็นพื้นฐานของทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ก็ต้องติดต่อสื่อสารหรือประสานงานกับคนอื่นๆ ทั้งสิ้น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ คือคนที่มีความสามารถในการสังเกต ทำความเข้าใจ จัดการ และแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเองและของคนอื่นได้ดี จึงสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ย่อมส่งผลกับทีมเวิร์คและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไปในเชิงบวกอีกด้วย แน่นอนว่าสกิลนี้ AI ยังไม่สามารถมีความฉลาดในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกหรือเลือกผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ดีไปยิ่งกว่ามนุษย์

 

Critical Thinking and Decision-making ในทุกวันนี้ที่ Big Data นั้นเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้เราย่อยข้อมูลจำนวนมากได้ ด้วยการเอามาวิเคราะห์ ตีความ จนทำให้สามารถรู้ลึกเบื้องหลังของข้อมูลที่ได้มา แล้วตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำกว่าเดิม และถึงแม้ AI จะถูกนำมาใช้ในการทำงานมากขึ้นในหลายส่วน รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data ที่ทำได้แม่นยำและเร็วกว่ามนุษย์ แต่ AI ก็ยังทำได้แค่วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความน่าจะเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ทั้งหมดที่ AI ทำได้ก็เกิดจากการป้อนข้อมูลของมนุษย์นั่นเอง

 

 

ReadyPlanet แนะนำ

นอกจากสกิลต่างๆ ที่ควรมีดังนี้แล้ว บุคลากรควรเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับ AI ให้ได้ อย่างน้อยควรมีความเข้าใจในระบบต่างๆ จะช่วยทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ การนำ AI หรือเครื่องมือยุคดิจิตอลที่ช่วยทำการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ รวมถึงเก็บข้อมูล วัดผลจากการทำกิจกรรมต่างๆ จนสามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ได้ ย่อมได้เปรียบกว่าธุรกิจคู่แข่ง โดย แพลตฟอร์มการตลาดดิจิตอล แบบ All-in-One ครบวงจร เป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ โดยระบบนี้ถูกพัฒนาจากพฤติกรรมผู้บริโภค (Journey) ในยุคที่ผู้บริโภคฉลาดและรู้ทันมากขึ้น เกิดเป็นการเข้าถึงทุกกระบวนการซื้อของลูกค้า  

เริ่มต้นจาก REACH การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ ทำให้เกิด Awareness ความสนใจและการพิจารณา จากนั้น CONVERT เปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้าทำให้เกิดการซื้อหรือติดต่อ และสุดท้าย RETAIN รักษาลูกค้าเดิมไว้ สร้าง Loyalty เกิดการซื้อซ้ำเพิ่มยอดซื้อของลูกค้าแต่ละราย (Lifetime Value) ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยเครื่องมือการตลาดดิจิทัลต่าง ๆ กัน เพื่อให้เหมาะกับแต่ละช่วงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แพลตฟอร์มนี้จึงสามารถตอบโจทย์ทุกกิจกรรมการตลาดในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มีให้ครบในที่เดียว เชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ในงบประมาณที่คุ้มราคา

  

สมัครใช้ฟรี!

เครื่องมือการตลาดออนไลน์แบบ All-in-one (ReadyPlanet Marketing Platform)

ครบวงจร สะดวก ง่าย วัดผลได้จริง