ReadyPlanet เพิ่มตัวเลือกการลดเฉดสีเว็บไซต์ ในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากที่ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ได้ออกมาชี้แจงถึงแนวทางการปรับรูปแบบการนำเสนอชิ้นงานสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล เพื่อถวายความอาลัยในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนตุลาคม 2560 


โดยสามารถเลือกใช้เฉดสีเทา (Grayscale) คลุมทั้งเว็บไซต์ หรือปรับสีองค์ประกอบต่าง ๆ ในโทนสีขาว-เทา-ดำ หรือใช้สีหน้าเว็บตามปกติ แต่เพิ่มแถบข้อความหรือสัญลักษณ์ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว จากเดิมที่ทาง ReadyPlanet ได้พัฒนาฟังก์ชันการแสดงผลเว็บไซต์ในโทนสีเทาและสัญลักษณ์แสดงความอาลัย ทั้งในระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ VelaEasy และระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaClassic แล้ว

จึงได้เพิ่มฟังก์ชัน "ลดเฉดสีเว็บไซต์"* เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งจะปรับการแสดงผลทั้งข้อมูลตัวอักษร และรูปภาพทุกส่วนของหน้าเว็บไซต์ให้มีโทนสีที่ลดระดับลง 

โดยเว็บมาสเตอร์สามารถเปิด-ปิด การใช้งานฟังก์ชันลดเฉดสีให้กับเว็บไซต์ของคุณ ได้จากเมนูต่อไปนี้ค่ะ

 

ระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ VelaEasy

1. Log in เข้าส่วนจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู "ตกแต่ง"

2. คลิกที่แท็บ "รูปแบบโดยรวม"

3. ที่หัวข้อ "โทนสีของเว็บ" คลิกตัวเลือก "ลดเฉดสีเว็บไซต์"  (หรือตัวเลือกโทนสีแบบอื่น ๆ ตามต้องการ)

4. คลิก "บันทึก"

 

ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป VelaClassic

1. Log in เข้าส่วนแก้ไขเว็บไซต์ ที่เมนู “จัดการเว็บไซต์” คลิก “ตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์

2. คลิกที่แท็บ "ตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์"

3. ที่หัวข้อ "โทนสีของเว็บ" คลิกตัวเลือก "ลดเฉดสีเว็บไซต์"  (หรือตัวเลือกโทนสีแบบอื่น ๆ ตามต้องการ)

4. คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึก

 

ตัวอย่างการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ เมื่อเลือกลดเฉดสี

*หมายเหตุ : การแสดงผลเว็บไซต์ในโทนสีเทาและลดเฉดสี สามารถทำงานได้เฉพาะบน Web Browser รุ่นใหม่เท่านั้น
 

October 2, 2017
Jittima Suebsook
www.ReadyPlanet.com