4 ข้อที่ผู้ประกอบการมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ Facebook Marketing


เฟซบุ๊ค กลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สำคัญมากในการทำการตลาด และเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์ ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มีมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก และกว่า 40 ล้านคนในประเทศไทย อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการทำการตลาดที่ทรงพลังมากมาย สามารถเจาะเข้าไปถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่าสูงสุดได้อีกด้วย

เพราะเหตุนี้เอง ทำให้มีผู้ประกอบการ และนักการตลาดจำนวนมาก เลือกโปรโมทธุรกิจ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค แต่ผู้ประกอบการหลายคน อาจมีความเข้าใจผิดบางข้อเกี่ยวกับการทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้ วันนี้ ReadyPlanet จึงอยากจะมาบอกเล่าข้อเข้าใจผิดดังกล่าว รวมถึงเผยความจริงเกี่ยวกับการทำการตลาดบนเฟซบุ๊คให้ได้ทราบกัน ดังนี้

 


1. ยิ่งมียอดไลค์(Like)บนเพจมาก ยิ่งส่งผลให้ยอดขายมาก

ผู้ประกอบการหลายคน ให้ความสำคัญกับยอดไลค์(Like) หรือยอดติดตามเพจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเข้าใจว่า ยิ่งมีคนมาติดตามเพจมาก ยิ่งทำให้ลูกค้ามีโอกาสพบเห็นสินค้าหรือบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ได้มาก แต่ในความเป็นจริง ผู้ที่จะเห็นโพสต์ต่างๆ ของเพจคุณ จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิสัมพันธ์กับเพจ (ไลค์, แชร์, คอมเมนต์) ในระดับสูงเท่านั้น ทำให้แม้คุณจะมีผู้ติดตามจำนวนมาก แต่หากไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ก็ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับเพจน้อยตามไปด้วย ดังนั้น ถ้าคุณมีผู้ติดตามเพจที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการ เคยซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพจสูง ไม่ว่าจะมีจำนวนมากหรือน้อย ก็เพียงพอในการจะโปรโมทธุรกิจแล้วค่ะ

2. ข้อความบนภาพไม่มีผลกับการทำโฆษณา

เฟซบุ๊คได้มีการเปลี่ยนกฎการขึ้นภาพโฆษณา ให้สามารถขึ้นโฆษณาได้ แม้จะมีข้อความบนภาพมากกว่า 20% ทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่า สามารถใส่ข้อความลงบนภาพได้ไม่จำกัด แต่ในความเป็นจริง โฆษณาจะถูกจำกัดกลุ่มเป้าหมายที่เห็นให้แคบลง ตามปริมาณของตัวอักษรที่อยู่บนภาพ นอกจากนั้น พฤติกรรมของผู้ใช้งานเฟซบุ๊คโดยส่วนใหญ่ มักจะอัพโหลดรูปภาพ แล้วทำการใส่ข้อความที่ช่องอธิบายภาพ แทนที่จะใส่ลงบนภาพโดยตรง ดังนั้น การที่โฆษณามีข้อความอยู่บนภาพมากเกินไป อาจขัดต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ และส่งผลให้โฆษณาไม่ได้รับผลต่อรับที่ดีเท่าที่ควรก็เป็นได้


3. บนเฟซบุ๊ค เน้นโพสต์ส่งเสริมการขาย ไม่ต้องทำ Content Marketing ก็ได้

การทำ Content Marketing เปรียบเสมือนการที่แบรนด์สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นการอธิบายถึงความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการอย่างแท้จริง ดังนั้น การโพสต์ให้ความรู้ รีวิวสินค้า หรือความประทับใจจากลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการของคุณไปแล้ว นอกจากจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในตัวสินค้าหรือบริการแล้ว ยังเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

4. โปรโมทธุรกิจบนเฟซบุ๊ค เห็นผลลัพธ์ทันทีเสมอ

การทำการตลาดบนเฟซบุ๊ค หลายครั้งที่ธุรกิจสามารถปิดการขายได้ทันที แต่หลายครั้งก็ต้องใช้เวลาในการที่กลุ่มเป้าหมายจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ดังนั้น คุณจึงควรใช้ Content Marketing หรือ ทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำ รวมถึงการสร้างความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย (Demand Generation) อย่างต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นให้พวกเขาเกิดความต้องการ และติดต่อเข้ามาหาพนักงานเพื่อทำการปิดการขายได้ในที่สุด

 

หากผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจเฟซบุ๊ค รวมถึงศึกษา และวางแผนทำการตลาดบนเฟซบุ๊คให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แน่นอนว่า คุณจะสามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการทำการตลาดได้อย่างแน่นอน และหากผู้ประกอบการท่านใด ต้องการรับคำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณาบน Facebook ของ ReadyPlanet 

 

สามารถ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียกเพิ่มเติม หรือโทร 02-016-6988 เพื่อติดต่อพนักงาน

 

 

January 09, 2017
Watsanan Saikam
www.ReadyPlanet.com

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course