คุณบุรินทร์ กับการให้ความรู้เรื่อง Digital Marketing ในงาน SMEs Spring Up รุ่นที่ 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการ "SMEs Spring Up" โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 โดย โครงการ SMEs Spring Up เป็นโครงการต้นแบบ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้สามารถนำมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรม มาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันระดับสากล พร้อมเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กรธุรกิจแบบก้าวกระโดด และสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

โดยจัดให้มี 4 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรนโยบายของรัฐกับการส่งเสริม SMEs
2.หลักสูตร SMEs กับการต่อยอดมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรม
3. หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง
4. หลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้ประกอบการเชิงประจักษ์

 

โครงการจะเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการแข่งขันของประเทศ โดยภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการเรียนรู้แนวปฏิบัติของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เติบโตอย่างมั่นคง 

โดยนำร่องด้วย สาขาอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ดิจิทัล แฟชั่น เป็นต้น สำหรับเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนั้น จะต้องเข้าร่วมฟังสัมมนาทั้งหมด 10 วัน ด้วยกัน (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

ซึ่ง คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรภายในงานสัมมนา ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “Digital Marketing” เวลา 10.45 – 11.45 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำธูรกิจที่ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มายาวนาน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้กับการประกอบธุรกิจส่งออกออนไลน์ ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้งในและต่างประเทศ


วันนี้ เราได้นำภาพบรรยากาศในงานสัมมนา มาฝากทุกท่านด้วยค่ะ ซึ่งภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น สามารถชมได้ข้างล่างนี้เลยค่ะ

และหากท่านใดที่สนใจร่วมงานสัมมนาดีๆ แบบนี้ในครั้งหน้า สามารถติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ ReadyPlanet Blog หรือ Facebook ReadyPlanet ได้เลยค่ะ

 

November 29, 2016
Watsanan Saikam
www.ReadyPlanet.com