ReadyPlanet ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)


วันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้จัดงานแถลงผลความสำเร็จโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) โดยมี นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชี้แจงว่า “โครงการ สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” (SMEs Provincial Champions) เป็นความริเริ่มของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ซึ่งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้ SME ในภูมิภาคทั่วประเทศตื่นตัวที่จะยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นสากล และการนำนวัตกรรมมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจของตลาดมากขึ้น

 


ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 โซน B โดยจัดให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับความสำเร็จกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ และยังมีการเสวนาเรื่องการตลาดออนไลน์และการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 21.00 น.

โดย ReadyPlanet ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลมากว่า 16 ปี ก็ได้รับเชิญให้ไปออกบูธ และคุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ (COO) ของเรา ก็ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยรายละเอียดของงานสัมมนา ประกอบไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

1. ภาพรวมของธุรกิจออนไลน์ ณ ปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
2. พ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ รวมถึงคนไทยทุกคน ต้องปรับตัวอย่างไร หรือ อะไรคือกลยุทธ์การทางตลาด หรือเครื่องมือสำคัญอะไร ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น 
3. พฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จดังกล่าวได้ปรากฏเป็นภาพชัดเจนผ่านการแสดงนิทรรศการความสำเร็จของผู้ประกอบการที่นำมาแสดงกว่า 30 ธุรกิจ ซึ่งเป็นความสำเร็จของโครงการสุดยอด เอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ที่เกิดขึ้น ถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาธุรกิจ SMEs อย่างมุ่งมั่น

รวมทั้งกระตุ้นให้ SMEs อื่นๆ ในพื้นที่เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้มีผลิตภาพและศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกล พร้อมรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศระดับประชาคมอาเซียน และระดับโลกต่อไปในอนาคต


และสำหรับผู้ประกอบการท่านใด ที่สนใจข้อมูลข่าวสาร โครงการดีๆอย่างนี้ในครั้งหน้า สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ReadyPlanet Blog และ Facebook ReadyPlanet ได้เลยค่ะ

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course