ประกาศผลแล้ว! การแข่งขันใช้งานระบบ Alibaba.com

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2016 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ReadyPlanet เปิดตัวโครงการ “กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com” เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการส่งออก ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ที่ทำธุรกิจในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) โดยมีเว็บไซต์ Alibaba.com อีมาร์เกตเพลส เป็นช่องทางในการส่งออกที่สำคัญ

เพื่อขยายโอกาสทางการค้า รวมถึงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของผู้ประกอบการไทยด้วยช่องทางออนไลน์ จากพันธกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยกลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคต

ซึ่งนอกจากความรู้ที่ผู้ประกอบการได้รับจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังได้มีการมอบของรางวัลสำหรับธุรกิจที่ได้รับการประเมินสูงสุดในแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้ค่ะ 

ผลการแข่งขันการใช้งานระบบ RFQ ใน Alibaba.com

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1
จะได้รับ iPad Air2 64GB Wi-Fi + Cellular มูลค่า 22,400 บาท ได้แก่
- บริษัท Phasai Laboratory

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 2
จะได้รับ iPad mini2 16GB Wi-Fi + Cellular มูลค่า 14,400 บาท ได้แก่
- บริษัท Global Advance Intertrade Co., Ltd.

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 3
จะได้รับ iPad mini2 16GB Wi-Fi มูลค่า 9,900 บาท ได้แก่
- บริษัท IA Solution Limited Partnership

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 4, 5
จะได้รับ iPod nano 16GB มูลค่ารางวัลละ 5,900 บาท ได้แก่
- บริษัท Everest Silver และ TRINITE

 

ผลการแข่งขันการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการทำ Mini Site

ผู้ที่ได้รับรางวัล iPad mini2 16GB Wi-Fi มูลค่า 9,900 บาท ได้แก่

- บริษัท TAS Solvent and Commodity Co., Ltd.
- บริษัท Uniq Kas Co., Ltd.
- บริษัท T.N. Metal Works Co., Ltd.
- บริษัท IA Solution Limited Partnership
- บริษัท Sino Thai Interfood Co., Ltd.

 

ผลการแข่งขันเข้าร่วม Alibaba Company Visit at Hangzhou

ผู้ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด 3 ด้าน จะได้ไปเยี่ยมชม Alibaba Office at HangZhou ระยะเวลา 5 วันมูลค่ารางวัลละ 80,000 บาท (รวม 2 รางวัล) ได้แก่

- บริษัท Phasai Laboratory Co., Ltd.
- บริษัท Everest Silver Co., Ltd.


คลิกที่นี่
เพื่อดูผลการประกาศรางวัลแบบเต็มๆ

 

ซึ่งในวันนี้ เราได้นำภาพบรรยากาศของการประกาศรางวัล มากฝากทุกท่านกันด้วยค่ะ

และสำหรับท่านใด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ในครั้งหน้า สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ ReadyPlanet Blog และ Facebook ReadyPlanet ได้เลยค่ะ

 

September 21, 2016
Watsanan Saikam
www.ReadyPlanet.com