กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือเรดดี้แพลนเน็ต ดันผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ชั้นนำจาก Alibaba


ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ReadyPlanet เปิดตัวโครงการ “กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com” เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการส่งออก ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ที่ทำธุรกิจในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) โดยมีเว็บไซต์ Alibaba.com อีมาร์เกตเพลส เป็นช่องทางในการส่งออกที่สำคัญ

เพื่อขยายโอกาสทางการค้า รวมถึงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของผู้ประกอบการไทยด้วยช่องทางออนไลน์ จากพันธกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยกลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

 

 
คุณประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ซึ่งภาคเอสเอ็มอีมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยคิดเป็น 41.1% ของ GDP ประเทศ ทั้งนี้ การค้าออนไลน์ผ่านอีมาร์เกตเพลสเป็นช่องทางหนึ่งที่นำเสนอสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงไปยังกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายจากทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ริเริ่มโครงการ กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com ซึ่งเป็นอีมาร์เกตเพลสที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก โดยกว่า 85 % ของผู้ใช้งานเป็นผู้ซื้อ ถือเป็นช่องทางการค้าออนไลน์ที่มีโอกาสสูง สำหรับผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการสร้างยอดขายจากการส่งออก พร้อมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าในระดับสากล โดย กสอ.คาดหวังจะเห็นผู้ประกอบการ SMEs มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 65% และประสบความสำเร็จ ในการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ Alibaba.com เพื่อการส่งออก ไม่น้อยกว่า 30% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด 50 ราย ที่เข้าร่วม


คุณประสงค์
กล่าวเสริมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะมีการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านการใช้งาน Alibaba.com เพื่อการส่งออกสินค้า โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเรดดี้แพลนเน็ต เดินทางไปให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานประกอบการของเจ้าของธุรกิจ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านการสร้างตัวตนออนไลน์ในหน้าแรก การอัพโหลดสินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทำสื่อการใช้งาน Alibaba.com ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ และใช้งานเพื่อการส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมด้านการส่งออกและสมัครสมาชิก Alibaba.com แพ็คเกจ Gold กับเรดดี้แพลนเน็ต เพื่อสร้างความพร้อมและความน่าเชื่อถือในการส่งออกผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com
  คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนผู้ให้บริการ Alibaba.com อย่างเป็นทางการรายแรกในประเทศไทย กล่าวว่า

ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประมาณ 2.9 ล้านราย หรือ คิดเป็น 99% ของวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้มี เอสเอ็มอีประมาณ 1 ล้านราย ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย สำหรับกิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com
ReadyPlanet จะเป็นตัวกลางในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด


โดยจะใช้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการตลาดออนไลน์มากกว่า 16 ปี มาแนะนำผู้ประกอบการ โดยเราคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมาก จากทั่วประเทศ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และประสบความสำเร็จจากการส่งออกผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการนำร่อง หากมีผลตอบรับในเชิงบวก ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเรดดี้แพลนเพน็ต ก็มีแนวทางที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้ทำธุรกิจผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com มากขึ้น


 

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดสัมมนา "Next Generation of E-commerce" โดย Mr. Wu Zhe, Jerry ตำแหน่ง Country Manager of Thailand ตัวแทนจาก Alibaba HangZhou ที่มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน เกี่ยวกับการทำธุรกิจส่งออกกับ Alibaba.com


พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการส่งออกกับเว็บไซต์ Alibaba.com 2 ท่าน ซึ่งก็คือ คุณจุฑามาศ ไกรเสน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับเงินและคริสตัล บริษัท De Empress และ คุณภูมิรัติน์ ศิริพจน์โสภณ ตำแหน่ง Business Development Manager บริษัท Dermalink มาร่วมแชร์ประสบการณ์ และความสำเร็จของธุรกิจ เพื่อเป็นแรงผลักดัน และยังเผยวิธีการทำธุรกิจส่งออกบนโลกดิจิทัลให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีไทยอีกด้วย


 

   

ข่าวเปิดตัวโครงการ “กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com” จากสื่อต่างๆ

  

 

 และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com สามารถสมัครเข้าร่วม พร้อมติดตามสิทธิประโยชน์ได้ข้างล่างนี้เลยครับ

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Alibaba.com เพื่อสร้างตัวตน แสดงสินค้า และขยายความสัมพันธ์กับคู่ค้าในระดับสากล

2. คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเรดดี้แพลนเน็ต ให้คำปรึกษาด้านการส่งออกผ่าน Alibaba.com แบบใกล้ชิดถึงสถานประกอบการ

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ Alibaba.com ด้วยการออกแบบหน้าเว็บไซต์ในเบื้องต้น และอัพโหลดสินค้าเข้าสู่ระบบ โดยทีมงานจากเรดดี้แพลนเน็ต

4. สิทธิพิเศษอื่นๆ อาทิ ทริปพิเศษ เดินทางเยี่ยมชม Alibaba สำนักงานใหญ่ ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน, แพ็คเกจเว็บไซต์เพื่อการใช้งานร่วมกับระบบ Alibaba.com, คอร์สอบรมการตลาดดิจิทัล เพื่อการทำการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ เป็นต้น


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์ : http://alibaba-dip.readyplanet.com โทรศัพท์ : 02-016-6955

หรือ คลิกที่นี่ เพื่อติดตามข่าวสารบริการเกี่ยวกับ Alibaba.com จากเรดดี้แพลนเน็ต

เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานเพื่อเป็น เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย สู่ความยั่งยืน มีพันธกิจในการดำเนินงาน 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมอาเซียน 2.สร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการบริการ 3.บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับอาลิบาบา (www.alibaba.com)

Alibaba.com เป็นแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบเว็บไซต์อีมาร์เกตเพลส พร้อมให้บริการผู้ซื้อและผู้ขายนับล้านคนทั่วโลก พันธกิจของบริษัทคือการช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีแพลตฟอร์มเพื่อประกอบธุรกิจจากที่ใดก็ได้ด้วยวิธีที่ง่ายขึ้น ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 มีผู้ลงทะเบียนกับ Alibaba.com ทั้งสิ้นกว่า 100 ล้านรายใน 240 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีผู้ใช้บริการใน

ประเทศไทย ประมาณ 570,000 ราย

เกี่ยวกับเรดดี้แพลนเน็ต (www.readyplanet.com)

เรดดี้แพลนเน็ต เป็นบริษัทจดทะเบียนในไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เริ่มต้นจากเป็นผู้ให้บริการระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทย สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถมีเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองเพื่อสร้างและขยายธุรกิจบนโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร ประกอบไปด้วยบริการเว็บไซต์พร้อมใช้ บริการโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Google, Facebook, Baidu, Alibaba บริการฝึกอบรมการตลาดดิจิทัล บริการการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ และล่าสุดเปิดตัวบริการโมบายล์แอพพร้อมใช้เพื่อธุรกิจ ในชื่อ Shappy เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เรดดี้แพลนเน็ตมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลมากกว่า 15 ปี ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่มากกว่า 16,000 ธุรกิจ

 

 

March 25, 2016
Watsanan Saikam
www.ReadyPlanet.com

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course