กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญเข้าร่วม “กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ” ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย


กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง และผลักดันนักธุรกิจไทย สู่การเป็นมืออาชีพ และยังมุ่งสร้างนักการตลาดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยยืนได้ด้วยตนเอง ก่อนก้าวสู่เวทีโลก ซึ่งจะจัดการสัมภาษณ์ และเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยในเชิงลึก ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน “Strength from Within”

 

 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้จากภายในประเทศเป็นหลัก และพยายามพึ่งพาธุรกิจจากต่างประเทศให้น้อยลง เพื่อให้เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ ทางกรมฯ ได้พัฒนากิจกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือกลุ่ม Strong SMEs ให้สามารถก้าวไปสู่การบริหารจัดการทางการตลาดอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะมีการจัดงานเปิดตัว กิจกรรมการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur:DBD-SPE) ขึ้นมา ซึ่งกิจกรรมนี้ จะเป็นตัวช่วยให้กับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ สามารถประสบความสำเร็จได้โดยทางกรมฯ ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจ สามารถทำการสมัครได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 และจะทำการสัมภาษณ์ พร้อมจัดเสวนา “Start Up to Success” ขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ซึ่งภายในงานเสวนา จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดมืออาชีพ กว่า 10 ท่าน! มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับทุกท่านที่มาร่วมงาน และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 20 เมษายน 2559 ค่ะ

สำหรับรายละเอียดกิจกรรม การสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur:DBD-SPE) จะดำเนินการวันที่ 12 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2559 โดยรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 40 คน เน้นพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย ให้บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ แข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล ซึ่งจะสร้างศักยภาพครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ การตลาด, การเงิน, การบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, และ นวัตกรรม พร้อมจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงการศึกษาดูงานจากธุรกิจต้นแบบด้วยค่ะ


หากผู้ประกอบการท่านใด สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur:DBD-SPE) ในครั้งนี้

คุณสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 094-441-7337 โทรสาร 02-530-9782 E-mail: dbdspe2016@gmail.com

 

 

March 07, 2016
Watsanan Saikam
www.ReadyPlanet.com

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course