รีวิวงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level)

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ตระหนักถึงธุรกิจ SMEs ไทย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะ SMEs ถือเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ และยังมีบทบาทสำคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ

ดังนั้น รัฐบาล โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พัฒนา
 


ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงได้จัดงาน “SMEs แข็งแกร่งเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง” และเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต" ขึ้น ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เวลา 12.30 - 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Knowledge Xchange Center) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่)


สำหรับงานเปิดตัวในครั้งนี้ ReadyPlanet ได้รับเชิญจาก สสว. ให้ไปออกบูธ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้กับธุรกิจ SMEs เราจึงได้ส่ง Online Advertising Specialist ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดออนไลน์ ไปให้ความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ
  


และในวันนี้ เราก็ได้นำภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากทุกท่ายกันด้วยค่ะ ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ติดตามชมได้ ข้างล่างนี้เลยค่ะ

และหากท่านใดที่สนใจโครงการดีๆ แบบนี้ของ สสว. อีกในครั้งหน้า สามารถติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ strongersme.com หรือหากต้องการติดตามข่าวสารโครงการ คอร์สอบรม หรืองานสัมมนากับ ReadyPlanet สามารถติดตามข่าวสารได้จาก  ReadyPlanet Blog หรือ Facebook ReadyPlanet ได้เลยค่ะ

 

 

March 03, 2016
Watsanan Saikam
www.ReadyPlanet.com