ใช้ดิจิทัล โซลูชั่นอย่างไร ไม่หลงทาง ตอน กำหนดเป้าหมายชัด กับโซลูชั่นที่ใช่


แม้ทุกวันนี้ เทคโนโลยีดิจิทัล จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปแล้ว แต่ก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย ขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัล กำลังขยายเข้าครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายอย่างเห็นผลลัพธ์ ความท้าทายสำคัญของคนทำธุรกิจออนไลน์ คงหนีไม่พ้นว่า จะทำอย่างไร ให้ธุรกิจต่างๆ ใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับวันนี้ คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ได้ให้ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ตรงไว้ในคอลัมน์ ใช้ดิจิทัล โซลูชั่น อย่างไร ไม่หลงทาง ตอน กำหนดเป้าหมายชัด กับโซลูชั่นที่ใช่ ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2558

โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ จากเนื้อข่าว คลิกที่นี่ ครับ

อ่านเรื่อง กำหนดเป้าหมายชัด กับโซลูชั่นที่ใช่ คลิกที่นี่

 
September 16, 2015
Suppakorn Chudabala
www.ReadyPlanet.com


 

 

 

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course