Journal : ReadyPlanet เผยช่องการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล มาแรงปี 2015!


นับวัน Digital Marketing จะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะสามารถข้ามขีดข้อจำกัดในการทำธุรกิจแบบเดิมๆ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อมรับมือ และศึกษาช่องทางในการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลที่เข้ากับลักษณะของธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายมาสู่ธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันนะคะ

ReadyPlanet จึงสำรวจเทรนด์ Digital Marketing ในปี 2015 เพื่อศึกษาบทบาท และทิศทางในการทำการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ก่อนจะอัพเดทแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ หรือกำลังมองหาช่องทางใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ผ่าน บทความ "2015 Digital Marketing" จากนิตยสาร Market Plus ฉบับเดือนตุลาคม 2557 ค่ะ


ท่านผู้ประกอบการ หรือสมาชิกท่านใดที่สนใจ อยากเรียนรู้วิธีการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล ที่ต้นทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพสูงนี้ สามารถติดตามได้ในภาพข่าวด้านล่างเลยนะคะ

 


บทความ "2015 Digital Marketing" จากนิตยสาร Market Plus

 

ReadyPlanet เผยช่องการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล มาแรงปี 2015!

ReadyPlanet เผยช่องการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล มาแรงปี 2015!

 

 

 

October 31, 2014
Patchanie Paugsopathai
www.ReadyPlanet.com


บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course