Web of the Day : บทความและคลิปวิดีโอ เป็นทั้งช่องทางให้ความรู้ และช่องทางแนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภค ที่มีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ธุรกิจที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมีรายละเอียดและรูปภาพสินค้าที่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลแสดงความน่าเชื่อถือของธุรกิจแล้ว บทความและคลิปวิดีโอ สาระดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ยังเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะ เพราะจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจธุรกิจ ตลอดจนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากบทความในเว็บไซต์ไปประยุกต์ใช้กับการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ของธุรกิจได้อีกด้วย

 

และเพราะบทความ และคลิปวิดีโอให้ความรู้บนเว็บไซต์ธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญขนาดนี้ Web of the Day วันนี้จึงมี หนึ่งเว็บไซต์ตัวอย่าง ที่มีบทความดีๆ ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค อย่างเว็บไซต์  teerawatcare.com มาฝากค่ะ

 

 

สินค้าของ teerawatcare.comสินค้าของ teerawatcare.comสินค้าของ teerawatcare.com

 

teerawatcare.com เป็นร้านค้าออนไลน์ของ ธีรวัฒน์แคร์ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมเป็นตัวกลางในการดำเนินการส่งซ่อม แจ้งซ่อมสินค้าและบริการหลังการขายต่างๆ แก่ลูกค้าที่ใช้บริการค่ะ และเนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ภายในเว็บไซต์ teerawatcare.com จึงมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพให้ผู้บริโภคที่เข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของตัวเองได้รับสาระ ประโยชน์ดีๆ พร้อมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าภายใน teerawatcare.com ได้อีกด้วยนะคะ

 

การใช้บทความและคลิปวิดีโอของ teerawatcare.com

 

 

เช่น บทความเรื่องเลือกรถเข็นนั่งอย่างไรให้เหมาะสม ที่ให้ความรู้เรื่อง รถเข็นนั่ง ต่างๆ ทั้งส่วนประกอบหลัก ลักษณะของรถเข็นนั่งที่เหมาะสม และการเลือกรถเข็นนั่งที่เหมาะสมกับผู้ป่วยค่ะ โดยนอกจากจะให้ความรู้เรื่องรถเข็นนั่งแล้ว teerawatcare.com ยังบอกคุณสมบัติของรถเข็นแต่ละรุ่นที่มีในร้านค้าอีกด้วยนะคะ ส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อหารถเข็นนั่งสามารถตัดสินใจซื้อหาสินค้าได้ง่ายขึ้น เมื่อง่ายบทความนี้ค่ะ

 

การใช้บทความและคลิปวิดีโอของ teerawatcare.com

 

 

หรือ บทความเรื่องแผลกดทับ สาเหตุและวิธีป้องกันแผลกดทับ ที่ให้ความรู้เรื่องแผลกดทับต่างๆ อย่าง อาการของแผลกดทับ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลกดทับ รวมถึงการป้องกันแผลกดทับ ที่นอกจากจะทำได้โดยการพลิกตะแคงตัวแล้ว การใช้อุปกรณ์เสริม พวกที่นอนลม ที่ teerawatcare.com มีบริการก็จะเพิ่มความสะดวกแก่ทั้งผู้ป่วย และผู้ดูแลค่ะ

 

 

จากตัวอย่าง Web of the Day เว็บไซต์ teerawatcare.com ในวันนี้ จะเห็นได้ว่า บทความและคลิปวิดีโอให้ความรู้ดีๆ บนเว็บไซต์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจนะคะ เพราะนอกจากจะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสร้างความรู้สึกประทับใจให้แก่ลูกค้าได้แล้ว สาระความรู้ดีๆ แบบนี้ยังเป็นช่องทางที่ธุรกิจใช้ในการแนะนำสินค้าของตนเองได้อีกด้วยค่ะ แต่ก็ต้องคำนึงด้วยนะคะว่าบทความที่นำมาเสนอให้กับลูกค้านั้น มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสินค้า บริการต่างๆ ของเราหรือไม่ เพราะไม่อย่างนั้นลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์อาจไม่สนใจได้ค่ะ

 

September 23, 2014
Patchanie Paugsopathai
www.ReadyPlanet.com


 

บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ReadyPlanet  

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course