Web of the Day : เมนู “วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์” อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และเพิ่มแรงจูงใจซื้อ

 

สินค้าบางอย่าง อาจเป็นสินค้าเฉพาะทาง หรือเป็นสินค้าที่มีขั้นตอน วิธีการใช้ที่ซับซ้อน ดังนั้นธุรกิจ
e-commerce ที่จัดจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ควรจัดทำคู่มือ หรือบอกวิธีการใช้โดยละเอียดแก่ผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะจัดทำเป็นรูปเล่มประเภทสิ่งตีพิมพ์แล้ว การสร้างเมนู “วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์” ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถอธิบายวิธีการใช้สินค้าที่ซับซ้อนได้อย่างละเอียด และประหยัดงบประมาณการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อีกด้วย เหมือนอย่างเว็บไซต์ตัวอย่างในคอลัมน์ Web of the Day ในวันนี้ค่ะ


honeybabyclub.com เป็นเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของบริษัท Honey Baby ผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำสำหรับเด็ก และอุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับคุณแม่ทุกท่าน ซึ่งสินค้าของ Honey Baby นั้นมีหลากหลายชนิด ตามที่ได้แบ่งประเภทเอาไว้ทางเมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว้บไซต์ให้เลือกซื้อหาความความต้องการ


ซึ่งเพราะลูกค้าบางท่านของ honeybabyclub.com เป็นคุณแม่มือใหม่ที่ยังไม่คุ้นชินกับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์บางชนิด ส่งผลให้อาจใช้งานสินค้าได้อย่างไม่ถูกต้อง honeybabyclub.com จึงได้สร้างเมนู “วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์” ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคเหล่านั้นค่ะ เช่น สินค้าประเภทอุปกรณ์การปั้มนม ที่มีทั้งแบบปั้มเดี่ยว และปั้มคู่ honeybabyclub.com จึงให้ข้อมูลวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด พร้อมบอกวิธีการทำความสะอาดอีกด้วย

 


จากตัวอย่างเว็บไซต์ honeybabyclub.com ซึ่งเป็น Web of the Day ในวันนี้จะเห็นได้ว่า การใช้ เมนู “วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคสร้างประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจที่มีเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นะคะ เพราะนอกจากจะประหยัดงบประมาณในการทำสื่อสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว การสร้างเมนู “วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์” ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาเยี่ยชมร้านค้าออนไลน์ ซึ่งอาจะทำให้สามารถสร้างยอดขายได้ในที่สุดนะคะ

 

 

 

July 15, 2014
Patchanie Paugsopathai
www.ReadyPlanet.com

 


สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course