Web of the Day : อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคบนร้านค้าออนไลน์ด้วยการจัดหมวดหมู่สินค้า และเมนูรายการล่าสุดที่ดู


สินค้าในบางธุรกิจสามารถแบ่งแยกประเภทกันได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นในประเภทใหญ่ๆ ก็ยังสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อหาสินค้าของผู้บริโภคที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยนะคะ อย่างเว็บไซต์ earlythai.com ที่มีการแยกทั้งประเภทของสินค้า และหมวดหมู่ย่อยของสินค้าอย่างชัดเจน ตลอดจนเลือกใช้เมนูรายการล่าสุดที่ดู เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค จนทำให้เราไม่มอบรางวัล Web of the Day ให้ไม่ได้แล้ว!!


earlythai.com เป็นเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของ บริษัท เออร์ลี่ มาร์เก็ต (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการจัดซื้อ และจัดส่ง วัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกชนิด ทั้งผักผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารชุด ของชำ เครื่องปรุบรรจุซอง และด้วยความที่มีสินค้าหลากหลายและสามารถแบ่งแยกประเภทได้อย่างชัดเจน earlythai.com จึงมีการแยกประเภทของสินค้า แล้วทำเป็นเมนูด้านข้างของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกในการเข้าถึง


นอกจากจะแบ่งสินค้าออกเป็นประเภทใหญ่ๆ แล้ว earlythai.com ยังมีการจำแนกสินค้าประเภทใหญ่เหล่านั้นออกเป็นหมวดหมู่ย่อย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เช่น สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ก็ยังแยกย่อยออกมาเป็น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ทะเล และเนื้อสัตว์แปรรูป เป็นต้น

 


และนอกจากนั้น earlythai.com ยังมีการใช้เมนูรายการล่าสุดที่ดู เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า ทั้งยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า หรือช่วยเหลือผู้บริโภคที่อาจเผลอปิดหน้าต่างต่างๆ ไปโดยไม่ได้ตั้งใจ


จากตัวอย่าง Web of the Day ของเราวันนี้จะเห็นได้นะคะว่า การจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าทั้งประเภทใหญ่และประเภทย่อยช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค และการใช้เมนูรายการที่ดูล่าสุด ยังช่วยเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภค และช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนช่วยเหลือผู้บริโภคที่อาจปิดหน้าต่างรายการสินค้าลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจอีกด้วยนะคะ

 

 

July 8, 2014
Patchanie Paugsopathai
www.ReadyPlanet.com

 


สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course