News : คุณทรงยศ คันธมานนท์ แนะวิธีการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ผ่านรายการ LUNCH Break

 

ReadyPlanet News วันนี้ มีสาระดีๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์มาฝากท่านสมาชิกอีกแล้วนะคะ

โดย คุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้ก่อตั้ง ReadyPlanet.com ได้ให้

สัมภาษณ์ในรายการ LUNCH Break ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาทางช่อง NOW26 TV 

ถึงจุดเริ่มต้นของ ReadyPlanet.com และสาระดีๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจ

ว่าการมีเพียงเว็บไซต์อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในปัจจุบัน!


 

เนื่องจาก Social Media ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมมากขึ้น ดังนั้นเว็บไซต์ธุรกิจที่ดีจึงต้องมีการเชื่อมต่อกับ Social Media นอกจากนั้น

ในการทำเว็บไซต์ ผู้ประกอบการยังต้องสร้าง content (ข้อมูลสินค้าหรือการบริการ) ในเชิง Marketing ขึ้นมาอีกด้วย เพราะ Content เป็นเพียงสิ่งเดียว

ที่ธุรกิจจะใช้สื่อสารกับผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ได้ ถ้าหากธุรกิจมีแค่เว็บไซต์ แต่ไม่มี Content ผู้บริโภคก็ไม่สามารถค้นหาเว็บไซต์เจอ Content จึงเป็น

สื่อสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องผลิตขึ้นมา และ Content ที่ผลิตขึ้นมานั้นก็ไม่จำเป็นต้องปรากฎอยู่ภายในเว็บไซต์ธุรกิจเพียงอย่างเดียว ด้วยความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถ Post หรือ Share Contentเหล่านั้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้ ซึ่งการ Post หรือ

Share Content เป็นการทำให้คนอื่นๆบนโลกออนไลน์รู้จักธุรกิจ หรือสินค้าของเรา ดังนั้นยิ่งมีคนรู้จักมาก โอกาสที่เราจะขายสินค้าได้ก็ยิ่งมีสูงขึ้นนะคะ

 

ท่านสมาชิกท่านใด สนใจชมเรื่องราว สาระดีๆ อย่างนี้แบบเต็มๆ ติดตามรายละเอียดทั้งหมดในรายการ LUNCH Break ย้อนหลัง ได้ที่นี่ เลยค่ะ

 

 

 

July 3, 2014
Patchanie Paugsopathai
www.ReadyPlanet.com

 

 


สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course