Google เชิญ คุณทรงยศ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับโลก Global Partner Executive Council (PEC)

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ได้รับเชิญจาก บริษัท Google ให้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริหาร Global Partner Executive Council (PEC) ร่วมกับผู้บริหารที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท Google ในอีก 28 ประเทศทั่วโลก ณ สำนักงานบริษัท Google ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่ง บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต ถือเป็น 1 ใน 84 บริษัท ที่เป็น Partner ที่มีความใกล้ชิดกับ Google และยังเป็นคู่ค้าคนสำคัญในแถบภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

บริษัท Google จัดงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อหาข้อมูลร่วมกับกลุ่มธุรกิจคู่ค้า หรือ Partner ของบริษัท Google ในการร่วมกันพัฒนาการให้บริการโฆษณา Google AdWords เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้บริการ และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประสบการณ์เรื่องการให้บริการ Google AdWords ระหว่างกลุ่ม Partner ของบริษัท Google ตลอดจนเผยทิศทางการตลาดออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยคุณทรงยศ ได้บอกเล่าเรื่องราว และข้อมูลด้านการตลาดออนไลน์ที่สำคัญที่ได้จากการไปประชุมสัมมนาในครั้งนี้ผ่าน ReadyPlanet News ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. ช่องทางในการทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ของกิจการ SMEs ไทยยังคงมีพื้นที่อยู่มาก เนื่องจากเว็บไซต์ธุรกิจในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม SMEs ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่มีเว็บไซต์ธุรกิจถึงร้อยละ 50 – 70 ในขณะที่ธุรกิจไทยมีเว็บไซต์เพียงแค่ร้อยละ 10 หรือ ประมาณ 2.7 ล้านธุรกิจเท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรหันมาให้ความสนใจและสร้างเว็บไซต์ธุรกิจของตัวเอง เพื่อเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจ เพราะพื้นที่บนโลกออนไลน์สำหรับธุรกิจไทยนั้นยังคงไม่หนาแน่นมากนัก

2. Smart Phone และ Tablet ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่มาแรงในปีนี้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้ Smart Phone เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติในปี 2013 มีการขาย Smart Phone ทั่วโลกถึง 1,100 ล้านเครื่อง และจำนวนยอดขายอุปกรณ์ Tablet ยังแซงหน้ายอดขาย PC และ Laptop ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น การตลาดออนไลน์ในปีนี้และในอนาคตอันใกล้ยังคงเป็นยุคของการเคลื่อนย้ายไปสู่ยุค Mobile Internet เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการจึงควรทำให้เว็บไซต์ธุรกิจ หรือช่องทางการโปรโมทสินค้าบนโลกออนไลน์ต่างๆ ของตนเองรองรับการแสดงผลบนหน้าจอของอุปกรณ์ที่หลากหลาย อย่าง Smart Phone และ Tablet หรือที่เรียกว่า Multiscreen ด้วย

3. การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าบนสื่อ Internet และ Smart Phone เป็นทางเลือกที่น่าใจและคุ้มค่า เนื่องจากการสำรวจพบว่าในปัจจุบันผู้คนเสพข่าวสาร ความบันเทิงจากสื่อ Internet และ Mobile เพิ่มมากขึ้น และใช้เวลากับสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์น้อยลง แต่นักโฆษณากลับยังให้ความสำคัญและลงทุนโฆษณากับสื่อ tradition เหล่านี้อยู่มาก ตรงข้ามกับการโฆษณาบนสื่อ Internet และ Mobile ที่มีการลงโฆษณาจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้บริโภคที่รับข่าวสารบนโลกออนไลน์ ดังนั้น การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อ online อย่าง Internet และ Smart Phone จึงเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากยังมีช่องว่างในการทำการโฆษณาโปรโมทอีกเยอะ เป็นสนามที่มีการแข่งขันที่ยังไม่สูงมากนัก และน่าจะได้ผลรับที่คุ้มค่ากลับมาต่อธุรกิจอย่างแน่นอน

ReadyPlanet  จึงอยากแนะนำให้ ผู้ประกอบการไทยหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์มากขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรองรับยุค Mobile Internet ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตามที่ บริษัท Google ยักษ์ใหญ่แห่งการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้กล่าวไว้อีกด้วย

 

June 13, 2014
Patchanie Paugsopathai
www.ReadyPlanet.com

สนใจรับฟังข้อมูลบริการ

เว็บไซต์สำเร็จรูป, Online Advertising, Training course